ועדות ותפקידים – תשע"ט

ועדות ותפקידים תשע"ט

 

מינהלת בית-הספר 

 פרופ' גדי פיביך             - ראש בית-הספר

 פרופ' יואל שקולניצקי             - ראש החוג למתמטיקה שימושית

 פרופ' ברק וייס                       - ראש החוג למתמטיקה עיונית

 פרופ' פליקס אברמוביץ            - ראש החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

יועצי המגמות לתואר ראשון   
פרופ' רון פלד                             - מתמטיקה עיונית

ד"ר עדי דיטקובסקי                     - מתמטיקה שימושית, התוכנית המשולבת מתמטיקה ופיסיקה

פרופ'  מלכה גורפין                    - סטטיסטיקה (כולל חטיבה עם מדעי המוח), מתמטיקה וסטטיסטיקה להי טק
ד"ר חיים אברון                         - מתמטיקה במגמת מדעי המחשב, מתמטיקה וסטטיסטיקה להי טק

 

 

ועדת הוראה בית ספרית  
פרופ' מיכאל ביאלי             - יו"ר, מתמטיקה עיונית

פרופ' סטיבן שוחט              - מתמטיקה שימושית

פרופ' אמיר בק                    - סטטיסטיקה

 

וועדת הוראה פקולטטית

פרופ' דוד סודרי                  - יו"ר
פרופ' מיכאל ביאלי             - נציג בית הספר

 

ועדת קבלה

פרופ' מיכאל ביאלי                - יו"ר, מתמטיקה עיונית

 

אחראי על תכנית בנו ארבל

פרופ'  אילון סולן

 

ועדת מסלול ההצטיינות

פרופ' אמיר בק                          - יו"ר, סטטיסטיקה

ד"ר עדי דיטקובסקי                  - מתמטיקה שימושית
פרופ' וויטק סמוטי                    - מתמטיקה עיונית

 

יועצי תואר שני

פרופ' דוד שטיינברג                  - יו"ר, סטטיסטיקה, ביוסטטיסטיקה

פרופ' סטיב שוחט                     - מתמטיקה שימושית

פרופ' זאב רודניק                     - מתמטיקה עיונית

 פרופ' רפי חסין                        - חקר ביצועים

 

 

ועדת תואר שלישי

פרופ' מוטי גיטיק                 - יו"ר , מתמטיקה עיונית       

פרופ' אהוד לרר                    - סטטיסטיקה

פרופ'  ניר סוכן                     - מתמטיקה שימושית

 

ממלא מקום בוועדת תואר שלישי

פרופ' לב בוחובסקי           - מתמטיקה עיונית

פרופ' דן הרן                      -  מתמטיקה עיונית

 

 

ועדת פרסים ומלגות

פרופ' דן הרן                         - יו"ר, מתמטיקה עיונית

פרופ' יצחק מלכסון                - סטטיסטיקה וחקב"צ

פרופ' אריה לבנט                    -מתמטיקה  שימושית

 

 

 

אחראים על קורסי שירות:

 

 סטטיסטיקה

פרופ' רפי חסין                  -  הנדסה

פרופ' רות הלר                  -  מדעי החברה

פרופ' רות הלר                  - כלכלה ורפואה

פרופ' רות הלר                  - מדעי החיים

 

מתמטיקה

פרופ'  אסף נחמיאס      - הנדסה ומדעים מדויקים

פרופ' לב בוחובסקי        -  כלכלה
פרופ' דוד גינזבורג         -  מדעי החיים

 

אחראים על חטיבות והכרה בקורסים

פרופ' לב בוחובסקי                 -  מתמטיקה במדעי החברה                       

פרופ' אסף נחמיאס                -  מתמטיקה בהנדסה ובמדעים מדויקים  

פרופ' רות הלר -  סטטיסטיקה                                            

 

 

אחראי על מבחני הסיווג

פרופ' ניר סוכן

פרופ' דוד גילת

 

ועדת קתדרות

פרופ' יואב בנימיני

פרופ' לאוניד פוטרוביץ

פרופ' פיליפ רוזנאו

 

 

ועדת קוריקולום

פרופ' מיכאל סודין                 - יו''ר, מתמטיקה עיונית

פרופ'  רפי חסין                      - סטטיסטיקה

פרופ' סטיב שוחט                  - מתמטיקה שימושית

 

 

נציב קבילות הסטודנטים

פרופ' דוד גינזבורג     

 

אחראי על שיפור הוראה סגל זוטר ועוזרי הוראה

פרופ' דוד סודרי

 

אחראי על שיבוץ הוראה במתמטיקה

פרופ' אשר בן ארצי

 

אחראי על שיבוץ הוראה בסטטיסטיקה

פרופ' פליקס אברמוביץ

   

מרכזי קולוקויום/סמינרים חוגיים

ד"ר דורון פודר                     - קולוקוויום

ד"ר ניר שרון                         - שימושית

פרופ' דני יקותיאלי               - סטטיסטיקה

 

 

ועדת ספריה

פרופ' יבגני שוסטין -  יו"ר, מתמטיקה עיונית

פרופ' מרק טבול                     - סטטיסטיקה

 

 

נציג בית-הספר בוועדת הספריה

פרופ' יבגני שוסטין
 

 

נציג בית- הספר בוועדת מינויים אוניברסיטאית
פרופ' לאוניד פולטרוביץ

 

נציג בית הספר בוועדת דוקטורנטים

פרופ' שירי ארטשטיין

 

ראש המעבדה לסטטיסטיקה

פרופ'  דני יקותיאלי      

 

ועדה לקשרים עם התעשיה

פרופ' סהרון רוסט

פרופ' יואל שקולניצקי

 

ועדה פקולטית להוגנות מגדרית
פרופ' ניב בוכבינדר

 

אחראי על הבטיחות

ד"ר אלון נשרי

 

ועדת מינויים

פרופ' גדי פיביך – יו"ר

פרופ' יהודה שלום – מתמטיקה עיונית

פרופ' דוד שטיינברג - סטטיסטיקה

פרופ' סטיבן שוחט – מתמטיקה שימושית

פרופ' פליקס אברמוביץ' - סטטיסטיקה
פרופ' ברק וייס – מתמטיקה עיונית

פרופ' זאב רודניק – מתמטיקה עיונית

 

ועדת היגוי של האולימפיאדה

פרופ' אילון סולן- יו"ר ועד הגיוי

פרופ' יבגני שוסטין- נציג של ביה"ס בוועדת ההיגוי

 

אחראי פייסבוק
פרופ' ליאור ברי סורוקר

 

אחראית עידוד נשים במתמטיקה


פרופ' שירי ארטשטיין

 

 

נציגי ביה"ס בסנאט הקטן

פרופ' גדי פיביך

פרופ' מלכה גורפיין

פרופ' ברק וייס

פרופ' יהודה שלום

פרופק אסף שפירא

פרופ' דוד שטיינברג

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive