ועדות ותפקידים – תשע"ח

ועדות ותפקידים תשע"ח

 

מינהלת בית-הספר 

 פרופ' גדי פיביך                   - ראש בית-הספר

 פרופ' יואל שקולניצקי         - ראש החוג למתמטיקה שימושית

 פרופ' ברק וייס                   - ראש החוג למתמטיקה עיונית

 פרופ' פליקס אברמוביץ      - ראש החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

 

יועצי המגמות לתואר ראשון   
פרופ' רון פלד                          - מתמטיקה עיונית

ד"ר עדי דיטקובסקי                  - מתמטיקה שימושית

פרופ'  מלכה גורפין                   - סטטיסטיקה ויועצת בתכנית סטטיסטיקה וחקר ביצועים עם חטיבה

                                               במדעי המוח

ד"ר עדי דיטקובסקי                  - יועץ לתוכנית המשולבת מתמטיקה ופיסיקה

ד"ר חיים אברון                      - יועץ מגמת מדעי המידע ויועץ בתכנית מתמטיקה שימושית

                                             וסטטיסטיקה להייטק

ועדת הוראה  

פרופ' דוד סודרי               - יו"ר (פקולטה)
פרופ' מיכאל ביאלי           - יו"ר (ביה"ס)

פרופ' סטיבן שוחט            - מתמטיקה שימושית

פרופ' מלכה גורפיין          - סטטיסטיקה

 

נציג ביה''ס בוועדת הוראה פקולטטית

פרופ' מיכאל ביאלי

 

ועדת קבלה

פרופ' מיכאל ביאלי        - יו"ר, מתמטיקה וסטטיסטיקה

 

אחראי על תכנית בנו ארבל

פרופ'  אילון סולן

 

אחראי על התכנית הבינלאומית לדוקטורנטים

פרופ' ניר סוכן

 

ועדת מסלול ההצטיינות

פרופ' אמיר בק                          - יו"ר, סטטיסטיקה

ד"ר עדי דיטקובסקי                  - מתמטיקה שימושית
פרופ' ניב בוכבינדר                   - סטטיסטיקה      

פרופ' ירון אוסטרובר                - מתמטיקה עיונית

 

ועדת תואר שני (משמשים גם כיועצים)

פרופ' דוד שטיינברג                  - יו"ר, סטטיסטיקה

פרופ' אריה לבנט                      - מתמטיקה שימושית

פרופ' זאב רודניק                     - מתמטיקה עיונית

 פרופ' רפי חסין                        - חקר ביצועים

 

מרכז תואר שני בביוסטטיסטיקה

פרופ' דוד שטיינברג  

 

 

ועדת תואר שלישי

פרופ' מוטי גיטיק                 - יו"ר , מתמטיקה עיונית       

פרופ' פליקס אברמוביץ         - סטטיסטיקה

פרופ'  סטיבן שוחט                - מתמטיקה שימושית

פרופ' סמיון אלסקר               - מתמטיקה עיונית

 

ממלא מקום בוועדת תואר שלישי

פרופ' לב בוחובסקי         - מתמטיקה עיונית

פרופ' ירון אוסטרובר      -  מתמטיקה עיונית עיונית

 

 

ועדת פרסים ומלגות

פרופ' יצחק מלכסון                 - יו"ר, סטטסטיקה

פרופ' אסף שפירא                   - מתמטיקה עיונית

פרופ' אריה לבנט                     -מתמטיקה  שימושית

 

 

אחראים על קורסי שירות:

 

 סטטיסטיקה

פרופ' רפי חסין                  -  הנדסה

פרופ' רות הלר                  -  מדעי החברה

פרופ' רות הלר                  - כלכלה ורפואה

פרופ' רות הלר                  - מדעי החיים

 

מתמטיקה

פרופ'  אסף נחמיאס      - הנדסה ומדעים מדויקים

פרופ' לב בוחובסקי        -  כלכלה
פרופ' דוד גינזבורג         -  מדעי החיים

 

 

אחראים על חטיבות והכרה בקורסים

פרופ' לב בוחובסקי                 -  מתמטיקה במדעי החברה                       

פרופ' אסף נחמיאס                -  מתמטיקה בהנדסה ובמדעים מדויקים  

פרופ' דוד שטיינברג                -  סטטיסטיקה                                               

 

 

אחראי על מבחני הסיווג

פרופ' ניר סוכן

פרופ' דוד גילת

 

ועדת קתדרות

פרופ' יואב בנימיני

פרופ' לאוניד פוטרוביץ

פרופ' פיליפ רוזנאו

 

 

ועדת קוריקולום

פרופ' מיכאל סודין                 - יו''ר, מתמטיקה עיונית

פרופ'  רפי חסין                      - סטטיסטיקה

פרופ' סטיב שוחט                  - מתמטיקה שימושית

 

יועץ למסלול תואר שני בהוראת המדעים בביה"ס לחינוך

פרופ' יהונתן אהרונסון        

 

נציב קבילות הסטודנטים

פרופ' דוד גינזבורג     

 

אחראי על שיפור הוראה סגל זוטר ועוזרי הוראה

פרופ' דוד סודרי

 

אחראי על שיבוץ הוראה במתמטיקה

פרופ' אשר בן ארצי       

 

אחראי על שיבוץ הוראה בסטטיסטיקה

פרופ' דוד שטיינברג 

   

מרכזי קולוקויום/סמינרים חוגיים

ד"ר וויצ'ך סמוטי                 - קולוקוויום

ד"ר חיים אברון                    - שימושית

פרופ' דני יקותיאלי               - סטטיסטיקה

 

 

ועדת אתר ביה''ס באינטרנט

פרופ' דן הרן                     - מתמטיקה עיונית

פרופ' דוד שטיינברג          - סטטיסטיקה

גב' מיכל זוהר

 

ועדת ספריה

פרופ' סמיון אלסקר                -  יו"ר, מתמטיקה עיונית

פרופ' מרק טבול                    - סטטיסטיקה

 

נציג בית-הספר בוועדת הספריה

פרופ' סמיון אלסקר        

 

נציג בית- הספר בוועדת פוסטדוקים אוניברסיטאית

פרופ' זאב רודניק

 

נציג בית- הספר בוועדת מינויים אוניברסיטאית
פרופ' לאוניד פולטרוביץ

 

ראש המעבדה לסטטיסטיקה

פרופ'  דני יקותיאלי      

 

ועדה לקשרים עם התעשיה

פרופ' סהרון רוסט

פרופ' יואל שקולניצקי

 

ועדה פקולטית להוגנות מגדרית
פרופ' ירון אוסטרובר

 

ועדת הישום האוניברסיטאית להוגנות מגדרית
פרופ' ירון אוסטרובר

 

אחראי על הבטיחות

ד"ר אלון נשרי

 

ועדת חדרים

פרופ' נירה דין

פרופ' מיכאל סודין

פרופ' דוד שטיינברג

דורית ברק

 

ועדת מינויים

פרופ' גדי פיביך – יו"ר

פרופ' יהודה שלום – מתמטיקה עיונית

פרופ' דוד שטיינברג - סטטיסטיקה

פרופ' סטיבן שוחט – מתמטיקה שימושית

פרופ' פליקס אברמוביץ' - סטטיסטיקה

פרופ' ברק וייס – מתמטיקה עיונית

פרופ' זאב רודניק – מתמטיקה עיונית

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive