סוג האירוע

בחר הכל

הרצאות פומביות

מבחן/תחרות

סמינרים

קולוקוויום

כנסים וימי עיון

צהרי יום א'

ימים פתוחים וייעוץ

טקסים ואירועים מיוחדים

הרצאות לקהל הרחב

מועדון קשרי אקדמיה-תעשייה

תחום האירוע

בחר הכל

הפקולטה למדעים מדויקים

ביה"ס למדעי המתמטיקה

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה

המועדון האסטרונומי

ביה"ס לכימיה

מרכז לחקר אינטראקציות אור חומר

סימפוזיונים והרצאות מיוחדות

החוג למדעי כדור הארץ

ביה"ס למדעי המחשב

ביה"ס למדעי כדור הארץ

סמינר מחלקתי בגאוגרפיה וסביבת האדם: אלימות ושיטור בעיר בעידן הדיגיטלי, המקרה של דרום תל אביב

גב' הדס צור, בי"ס ללימודי סביבה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב

08 במאי 2018, 14:15 
בניין יד אבנר, אולם 115 
סמינר מחלקתי בגאוגרפיה וסביבת האדם

תקציר:

האלימות היא תמה שמלווה את הפילוסופיה הפוליטית המודרנית מימי צמיחתו של הרעיון המדיני שנועד לשים קץ לאלימות לטובת סדר שבו המדינה היא בעלת המונופול על אמצעי האלימות. בעידן הניאו-ליברלי, המתאפיין במצב של אי ודאות, חוסר ביטחון, חוסר נחת וסיכון (Beck 1992;Giddens 1990; Bauman 2006; Bigo 2002  ), ניהול האלימות עובר מן הזירה המדינית למסגרת העירונית (Jessop 2002, Flint 2013). בהתאם לכך מקבל השיטור, המהווה כלי מרכזי של הרשויות להשגת שליטה ויצירת סדר, נוכחות מוגברת בזירה העירונית תוך הקמת סוכנויות שיטור שונות.  אזור דרום תל אביב מתאפיין בהטרוגניות חברתית, דתית ואתנית גבוהה, מתח חברתי במרחב הציבורי ואי יציבות על רק שינויים לוקליים וגלובליים המפגישים בין השלטון העירוני למדיני. האזור מנקז אליו סוגיות חברתיות שונות כגון: הגירה, זנות, צריכת סמים, עוני וחסרות בית. בתקשורת, דרום תל אביב מיוצג כמרחב רווי אלימות ופשיעה, סכנה וחוסר ביטחון אישי. על רקע זה, מתחולל בשנתיים האחרונות שינוי במרחב הציבורי הנתון לניהול ומעורבות אדוקה יותר של גורמי שיטור והסדרה של המדינה ושל הרשות העירונית, לרבות אמצעי שליטה והסדרה טכנולוגיים. ההרצאה תסקור את המעבר משיטור ממלכתי לשיטור עירוני, המעבר לריבוי ארגוני שיטור ואכיפה ואת המפנה המרחבי גאוגרפי בעבודת השיטור. השינויים שמתרחשים בדרום תל אביב משקפים כיצד עובר המרחב הציבורי בעיר והסוגיות המתחוללות בו, מהגיון ושיח אזרחי, חברתי וסוציאלי להגיון של אכיפה, ניהול ושליטה, תוך שימוש בשיח על אלימות.

 

 

 

מרכזת הסמינר: ד"ר טלי חתוקה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive