סגל אקדמי

סגל אקדמי בכיר

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' דרור אבישרחדר 218
03-6409179
03-6406243
פרופ' יצחק אומריד אבנר, חדר 219
03-6406841
03-6406243
ד"ר עמית מרדכי בירנבויםיד אבנר, חדר 210
03-6407467
03-6407467
03-6407467
פרופ' איל בן דוריד אבנר, חדר 111
03-6407049
03-6406243
פרופ' יצחק בננסוןיד אבנר, חדר 222
03-6409178
03-6406243
פרופ' משה גבעונייד אבנר, חדר 221
03-6409982
פרופ' רויטל חתוקהיד אבנר, חדר 305
03-6405162
03-6406862
פרופ' הדסה סערונייד אבנר, חדר 220
03-6406470
03-6406470
03-6406470
פרופ' טובה[טובי] פנסטריד אבנר, חדר 202
03-6423619
03-6409045
ד"ר אלכסנדרה צ`ודנובסקייד אבנר, חדר 111ב
03-6406044

סגל אקדמי אמריטוס

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' גדעון ביגריד אבנר
03-6405220
03-6406243
פרופ' אריה ביתן ז"ליד אבנר
03-6423619
03-6409084
02-6790517
פרופ' משה ברוריד אבנר, חדר 222
03-6423619
03-6409086
03-6746049
פרופ' יובל פורטוגלייד אבנר
03-6408661
03-6406243
פרופ' יצחק שנליד אבנר, חדר 210
03-6406243

סגל אקדמי בדימוס

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' אברהם דגני
03-6409084
03-6406243
ד"ר מיכאל רומןיד אבנר, חדר 203
03-6405639
03-6406243
ד"ר צבי רוןיד אבנר
03-6409178
03-5409715

סגל הוראה

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר ירון ירגן בלסלביד אבנר, חדר 206
ד"ר בועז ברזילי
ד"ר אריאל הנדל
ד"ר ברוך זיויד אבנר
03-5713595
03-6406470
09-7780661
ניר פולמן
פרופ' עודד פוצ'טריד אבנר, חדר 119
03-6409098
03-6406243
ד"ר אורנה צפריר ראובןיד אבנר, חדר 225
03-6407145
03-6406243
ד"ר אמנון קרטיןיד אבנר, חדר ב
03-6409098
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive