השירות בספרייה

השירות בספרייה

גישה מרחוק, אינטרנט אלחוטי

קיים אינטרנט אלחוטי חופשי בספרייה.

לסטודנטים, לסגל האקדמי ולסגל המנהלי של אוניברסיטת תל-אביב יש אפשרות להשתמש במאגרי המידע המקוונים, בכתבי-עת אלקטרוניים וכדומה בגישה מרחוק.

 

השאלה 

ההשאלה נעשית בדלפק ההשאלה עם הצגת תעודת סטודנט/סגל תקפה או כל תעודה נדרשת אחרת.

כניסה עבור מבקרים שאינם סטודנטים/חברי סגל כרוכה בתשלום חד-פעמי של דמי כניסה.

כתבי-עת, אטלסים, מפות, מילונים ואנציקלופדיות אינם ניתנים להשאלה.

אטלסים ניתנים להשאלה למבחנים.

פרטים אודות השאלה בין-ספרייתית ניתן למצוא באתר הספרייה המרכזית.

 

זכאים לשאול ספרים

סטודנטים וחברי סגל אקדמי או מנהלי של אוניברסיטת תל-אביב.

גימלאים של אוניברסיטת תל-אביב.

חברי סגל אקדמי ותלמידי תואר שני ומעלה מאוניברסיטאות אחרות בארץ, עם הצגת כתב התחייבות מספריית האוניברסיטה שלהם.

בעלי מנוי לספריות האוניברסיטה.

 

מכסת השאלה ומשך השאלה

סטודנטים רשאים לשאול עד 8 ספרים למשך שבוע. 

המערכת מוסיפה לספרים שהושאלו הארכה אוטומטית של עוד שבועיים לאחר השבוע הראשון, אך לאחר שלושה שבועות יש להחזיר הספרים או להתקשר לספרייה לקבל הארכות נוספות. הארכות אוטומטיות מתבצעות פרט למקרים בהם הספר מוזמן ע"י קורא אחר.

קורא המעוניין להחזיר ספר כאשר הספרייה סגורה יוכל לעשות זאת בעזרת תיבת החזרות הנמצאת בכניסה לספרייה.

אם הספר גדול ולא נכנס לתיבה, ניתן להשאירו אצל אב הבית.

אין להחזיר ספרים של ספריית החוג לגיאוגרפיה לספרייה המרכזית.

 

שירותים טכניים  

בצמוד לספרייה יש מכונת צילום/מדפסת, בנוסף בספרייה ישנו סורק בגודל A3.

ניתן לשלוח להדפסה ממחשבי הספרייה וממחשבים ניידים.

הסבר על הדפסה ממחשב נייד באתר הספרייה המרכזית.

 

קנסות  

אי החזרת ספרים במועד שנקבע תגרום לחיוב בקנס. אי תשלום קנסות עשוי לגרום להשעיית זכויות השאלה.

תעריף הקנס: 15 שקלים לכל יום איחור לכל פריט שהושאל.

את הקנסות ניתן לשלם בספרייה באשראי בלבד.

 

ספרים שאבדו  

קורא שאיבד ספר ידווח על כך, ויחוייב ברכישת ספר זהה במקומו. יש לרכוש את הספר בהקדם כדי להמנע מקנס גדול יותר.

איבוד ספר שאינו ניתן להשגה גורם לחיוב הקורא בעלות רכישת הספר ובהוצאות הטיפול בספר, בנוסף לקנס עבור האיחור בהחזרתו.

 

ספרים מוזמנים  

ספר מוזמן שחזר מהשאלה יישמר למשך שבוע בדלפק ההשאלה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive