המעבדה לגיאוסימולציה וניתוח מרחבי

המעבדה לגיאוסימולציה וניתוח מרחבי

ראש המעבדה: פרופ' יצחק בננסון

במעבדה לגיאוסימולציה וניתוח מרחבי אנו חוקרים את הדינאמיקה של מערכות גיאוגרפיות מורכבות ומיישמים את תיאוריית המערכות מורכבות דרך הדמית התנהגות של סוכנים אנושים עצמאיים הפועלים בסביבה גיאוגרפית. הסוכנים מקבלים החלטות ומשפיעים על התפתחותה של הסביבה הגיאוגרפית ובו בזמן מתפתחים ומשתנים בעצמם.

 

בסיסי נתונים מבוססי ממ"ג ברזולוציה גבוהה של התשתיות במרחב ונתוני אוכלוסייה בשילוב עם בסיסי נתונים של חישה מרחוק מהווים את הרקע למודלים שאנו מפתחים. נושאי המחקר העיקרים שלנו כוללים היבטים תיאורטיים ויישומיים של דינאמיקה עירונית ואזורית, תכנון עירוני ואזורי, תנועה וחנייה בעיר ובטיחות בדרכים. 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive