עובדי מחקר

עודכן: 15.10.2018

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
אנדי איסרמן
ד"ר שולמית פני רות גולדן
ד"ר צבי הרפז
מרים ויילר
רוית אסתר זליג
ד"ר ורד כהן יניבוולפסון הנדסה, חדר 257
03-6405633
03-6405633
ד"ר רחל לוגסייד אבנר
ד"ר טטיאנה מאירוב
ד"ר מיכאל מיילרקפלון, חדר 221
ד"ר גילה נוטסקויד אבנר
03-6405679
03-6405737
פבל סיניצין
דור סנדלר
ד"ר נמרוד ענבר
ד"ר רונית פוריאןיד אבנר
03-6405718
אלכסנדר צ'מודנוב, חדר 214
03-6405648
03-6405723
וסילי קזנצב
03-6407411
04-6964952
אביב קפלןיד אבנר, חדר 301
03-6405534
03-6405534
ד"ר גפן[ גפן] רונן אלירזיד אבנר, חדר 301
03-6405534
03-6405534
03-6405534
דוד שטיבלמן
03-6407470
03-6409282
יוליה שטיינגרט
עומר שמירקפלון, חדר 601
03-6406083
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive