קוריוליס

מספר עמודים מקסימלי: 15

מספר נוסחאות מקסימלי: 30

 

בניסוי זה תצפו במעבר בין מערכות ייחוס לא אינרציאליות, באמצעות צפיה בכדור הנע על דיסקה שמסתובבת. הכדור חש בכוח הצנטריפוגלי הדוחף אותו החוצה ממרכז הדיסקה. כמו כן, תנתחו תנועה של מטוטלת הנעה במערכת צירים מסתובבת באמצעות דיסקה מטוטלת ומצלמה. כיצד נראית תנועות המטוטלת במערכות הייחוס השונות?

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive