עיבוד נתונים

אחת המטרות המרכזיות של מעבדה א' הינה להקנות ניסיון בעיבוד נתונים וניתוח התוצאות באמצעות מדדים סטטיסטיים. הכלים המרכזיים אותם נלמד במעבדה הינם:

  • התאמת עקומה לנתונים מדודים באמצעות שיטת הריבועים הפחותים ושיטת הריבועים המשוקללים

  • בחינת טיב ההתאמה באמצעות מדד חי בריבוע ומדד p-probability

  • הערכת טיב ההתאמה באמצעות בחינת גרפי שארים

  • הערכת אי וודאות של גדלים מדודים, ובהם אי וודאות של התפלגות אחידה, סטיית תקן, שגיאה סטטיסטית וכו'.

  •  חישוב אי וודאות של משתנה עקיף (משתנה שמוחשב ע"י גדלים מדודים)

 

כל החומר הרלוונטי, הכולל גם את ההסברים התיאורטיים וגם את היישום שלהם במעבדה, מועבר לסטודנטים בכנס הפתיחה שנערך טרם התחלת הסמסטר. הסטודנטים צריכים להכיר את החומר ולדעת ליישמו כבר במעבדה הראשונה.

כלל החומר מצוי בחוברת "ניתוח נתונים במעבדה א'". יש לקרוא את החוברת בעיון לפני תחילת הסמסטר, וניתן לחזור אליה בכל שלב במהלך הקורס בכדי להעמיק את הידע בנושאים הרלוונטיים.

 

החומר המועבר בכנס הפתיחה צולם וניתן למצוא את הצילומים בלינקים הבאים:

הרצאה מצולמת בעיבוד נתונים חלק א'

הרצאה מצולמת בעיבוד נתונים חלק ב'

 

יש לשים לב כי הצילומים מתעדכנים לעיתים רחוקות, ולכן כדאי להתעדכן במצגת עיבוד נתונים העדכנית ובחוברת ניתוח הנתונים.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive