טפסים

טופס להשלמת מעבדה:

במקרה של מילואים או מחלה יש להוריד את טופס ההשלמה, למלאו ולהביאו עם האישור המתאים ללביא בשנקר 201. במקרה של מחלה יש להביא אישור מחלה רפואי על שלושה ימי מחלה לפחות.

במקרה של החסרת מעבדה מסיבה אישית חריגה (חתונה, לידה וכו' מדרגה משפחתית ראשונה) יש לפנות במייל למדריכים הראשיים במייל: labahead@post.tau.ac.il לקבלת אישור, ולאחר מכן להוריד את הטופס, למלאו ולהביאו ללביא, בצירוף עותק מודפס של האישור המיוחד.

טופס השלמה

 

טופס להחלפת זוגות "ראש בראש":

ניתן לבצע החלפה של מועד ניסוי עם זוג אחר הלומד את אותו הניסוי. כלומר, באם ינתן זוג שמסכים להחלפה, ניתן יהיה להחליף את מועד ביצוע ניסוי מסויים עם זוג אחר.

בכדי לקבל אישור להחלפה, יש למצוא זוג אשר מבצע את אותו הניסוי, ולשלוח למדריכות הראשיות טופס "אישור להחלפת זוגות במעבדה א" לפני התאריך המוקדם ביותר לביצוע הניסוי (לא ניתן לבצע החלפה בדיעבד).

טופס אישור להחלפת זוג

 

טופס ערעור:

לערעור על ציון של דוח אנא הגישו את טופס הערעור למדריך שבדק את הדוח, ונמקו מדוע מגיע לכם ציון גבוה יותר. שימו לב! ניתן להגיש ערעור על ציון עד 10 ימים לאחר קבלת הדוח הבדוק. ערעורים שיתקבלו לאחר יותר מעשרה ימים מיום שליחת הדוח הבדוק לא יתקבלו. לאחר קבלת תשובה מהמדריך, ניתן לערער גם אל המדריכות הראשיות, בצירוף הדוח הבדוק, טופס הערעור ותשובת המדריך לערעור.

טופס ערעור על ציון דוח

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive