הענות לתדר ותהודה

מספר עמודים מקסימלי: 10

מספר נוסחאות מקסימלי: 12

 

בניסוי זה תחקרו מעגלי RCL תוך הכרת המושגים תהודה, תדר התהודה ורוחב התהודה. תחקרו את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים, כבלים וסלילים (משרנים), ותבחנו כיצד רכיבים אלו משפיעים על המתח המעגל.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive