נהלים

הקורס מעבדה א' נועד לאפשר לסטודנטים התנסות במדידות פיזיקאליות במעבדה וניתוח תוצאותיהן. עקב מספר הסטונדטים הרב והמשאבים המוגבלים, העבודה בקורס מתבצעת תחת נהלים מחמירים מוגדרים היטב. יש להכיר את כלל הנהלים טרם תחילת הקורס.

 

להלן מצגת המפרטת את כלל נהלי הקורס. יש לעבור עליה לפני תחילת הסמסטר. נהלי הקורס מתעדכנים כל סמסטר. שימו לב כי ההרצאה המצולמת ישנה, ולכן חשוב לעבור על קובץ ה-pdf העדכני.

מצגת נהלים עדכנית

הרצאה מצולמת של נהלי הקורס

 

במהלך כל סמסטר יתבצעו 7 ניסויים. כל הסטונדטים מבצעים את כל הניסויים בסדר שונה. חשוב לציין כי הניסויים אינם מתקיימים פעם בשבועיים אלא על פי לוח הזמנים אותו ניתן למצוא תחת לשונית "לוחות זמנים".

 

ביצוע הניסויים מתבצע בזוגות או ביחידים בלבד, אין לבצע ניסויים בשלשות. מי שאין לו בן זוג יבצע את הניסויים לבד. כלל הניסויים במעבדה מותאמים לעבודה אישית. החלוקה לזוגות תתבצע בניסוי הראשון. ניתן להחליף בני זוג רק עד הניסוי השני למעבדה!

 

המעבדה פועלת בין השעות 12:00-08:10 או 17:00-13:00. אין הפסקה במהלך המעבדה. במקרה של איחור של למעלה מחצי שעה, לא יתאפשר ביצוע של הניסוי ולא תתאפשר השלמה שלו – כלומר הציון על הניסוי יהיה 0.

 

הגשת דוחות:

הגשת הדו"ח מתבצעת עד שבועיים לאחר ביצוע הניסוי בפורמט PDF בלבד! הגשת דוח תתבצע אל כתובת המייל: laba@post.tau.ac.il. בנושא המייל יש לרשום את שם הניסוי ושם המדריך. בגוף המייל יש לרשום יום, תת קבוצה, ת"ז ושמות הסטודנטים.

אין הארכות זמן על הגשת דוחות. איחור של עד שבוע יגרור הורדה של 20% מציון הדוח. דוח שיתקבל באיחור של מעל שבוע (מעבר לשלושה שבועות מיום ביצוע בניסוי) לא יבדק ויקבל ציון 0.

 

החסרת מעבדה:

במקרה של החסרה מוצדקת של מעבדה (עקב מילואים או מחלה) ניתן להשלימה. השלמה של מעבדה עקב החסרה שלה תתאפשר אך ורק במקרים של מחלה או מילואים בהצגת אישור מתאים. יש לתאם מראש ביצוע השלמה עם מנהל הצוות הטכני לביא אפל (ראו "סגל הקורס") במעבדה בשנקר 201 בשעות פעילות המעבדה, בצירוף טופס ההשלמה (ראו לשונית "טפסים") והאישור. יש להביא את הטופס החתום ע"י לביא אל ביצוע ההשלמה. במקרים של מילואים ומחלה יש למלא את הטופס ולפנות ללביא. במקרים אחרים יש לפנות אל המדריכות הראשיות במייל labahead@post.tau.ac.il.

 

שימו לב! לא יאושרו סיבות כגון "לא קמתי בבוקר", "פנג'ויה" וכו'. הציון על ניסוי שפוספס יהיה 0.

 

ניתן לבצע החלפה של מועד ניסוי עם זוג אחר הלומד את אותו הניסוי. כלומר, באם ינתן זוג שמסכים להחלפה, ניתן יהיה להחליף את מועד ביצוע ניסוי מסויים עם זוג אחר. בכדי לקבל אישור להחלפה, יש למצוא זוג אשר מבצע את אותו הניסוי, ולשלוח למדריכות הראשיות טופס "אישור להחלפת זוגות במעבדה א" לפני התאריך המוקדם ביותר לביצוע הניסוי (לא ניתן לבצע החלפה בדיעבד).

 

יש להגיע למעבדה בנעליים סגורות בלבד! סטודנט שיגיע ללא נעליים סגורות לא יוכל לבצע את הניסוי וציונו על הניסוי יהיה 0 ללא אפשרות להשלמה!

 

אין להעתיק דוחות מעבדה. שני בני הזוג שחתומים על העבודה אחראים עליה. אנו יוצאים מנקודת הנחה כי שני בני הזוג ביצעו את עיבוד הנתונים, כל אחד בעצמו, טרם הגשת הדח המשותף. העתקה של דוחות מעבדה תגרור עליה לוועדת משמעת אוניברסיטאית, הגוררת עונשים חמורים (הרחקה מהלימודים).

 

ערעורים:

ניתן להגיש ערעור עד 10 ימים לאחר קבלת הדוח הבדוק מהמדריך. הגשת הערעור היא באמצעות טופס הערעור המצוי באתר. ראו הסבר בלשונית "טפסים".

בחני המעבדה חסויים. על מנת לצפות בבוחן שהגשתם, יש לתאם עם מדריך הניסוי (המדריך שהדריך אתכם באותו הניסוי) על מנת לצפות בבוחן. במידה וברצונכם לערער על ציון הבוחן, יש להשתמש בטופס הערעור המצוי באתר (אותו טופס כמו עבור דוחות).

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive