רדיואקטיביות

מספר עמודים מקסימלי: 10

מספר נוסחאות מקסימלי: 12

 

בניסוי זה תכירו כלים סטטיסטיים המלמדים על אופיה של קרינה רדיואקטיבית. תמדדו סוגי קרינה שונים ממקור רדיואקטיבי ותלמדו להשתמש בשפופרת גייגר-מילר.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive