תנודות מרוסנות

מספר עמודים מקסימלי: 10

מספר נוסחאות מקסימלי: 12

 

בניסוי זה תחקרו את התנהגותו של מעגל דעיכה המכיל נגד, קבל ומשרן (RCL) ותמדדו את זמני הדעיכה האופייניים במעגל ואת מקדמי הריסון. במהלך העבודה תעבדו עם מחולל אותות ועם אוסילוסקופ.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive