בטיחות

הדבר החשוב ביותר במעבדה הוא הבטיחות האישית שלך ושל האחרים במעבדה. הניסויים מתוכננים להתבצע באופן הבטוח ביותר אולם תמיד רצוי להזהר. הסכנה העקרית נובעת מאי הכרת הציוד והתהליכים בהם הוא מופעל. בעת כניסתך למעבדה, תמצא שהציוד מותקן בכל עמדות העבודה. אין לגעת בציוד!

 

במפגש המעבדה הראשון הסטודנטים יקראו ויחתמו על הוראות הבטיחות במעבדה. חתימה זו היא מחייבת. יש להשמע להוראות המדריך בכל ניסוי. להלן קישור להוראות הבטיחות המחייבות במעבדה:

 

הוראות הבטיחות במעבדה

 

אין להגיע למעבדה בנעליים פתוחות! הגעה למעבדה בנעליים פתוחות לא תאפשר את ביצוע הניסוי, ולא יהיה ניתן להשלימו. כלומר, הציון על הניסוי יהיה 0.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive