לוחות זמנים

במהלך כל סמסטר יתבצעו 7 ניסויים. כל הסטונדטים מבצעים את כל הניסויים בסדר שונה. חשוב לציין כי הניסויים אינם מתקיימים פעם בשבועיים אלא על פי לוח הזמנים. הסבר מפורט על איך לקרוא את לוח הזמנים ניתן למצוא תחת "נהלים" במצגת המצורפת.

 

סטונדט! וודא כי אתה מבין כיצד לקרוא את לוח הזמנים בכדי לוודא כי תגיע למעבדות בזמן. אי הגעה למעבדה ללא סיבה מוצדקת לא תאפשר השלמה של הניסוי והציון על הניסוי יהיה 0.

 

 

לוח זמנים וסדר ניסויים תשע"ח סמסטר א:

 

לוח זמנים שבועי וחלוקה לימים

 

יום א' צהריים (מספרי קורס 0321-1111-03, 0321-1111-04)

 

יום ב' צהריים (מספרי קורס 0321-1111-01, 0351-1811-01)

 

יום ג' בוקר (מספרי קורס 0351-1811-02)

 

יום ג' צהריים (מספר קורס 0509-1834-01, 0509-1834-02)

 

יום ד' בוקר (מספרי קורס 0509-1834-05, 0509-1834-15)

 

יום ה' בוקר (מספרי קורס 0509-1834-03, 0509-1834-04)

 

מדענים צעירים מחזור ח'

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive