תחילת הסמסטר

בתחילת הסמסטר הסטונדטים מוזמנים לכנס פתיחת שנה במעבדה. הכנס עורך כ-4 שעות לפני תחילת הלימודים. פרסום על הכנס ישלח אליכם דרך מזכירות החוג. ההגעה לכנס היא חובה, בכנס ילמדו תכנים קריטיים להמשך הלימודים בקורס. כמו כן, במהלך הכנס ינתנו שיעורי בית להגשה בזמן המעבדה הראשונה.

אם אין ביכולתך להגיע אל כנס הפתיחה השייך למסלול הלימוד שלך, תוכל להגיע לכנס עבור מסלול לימוד אחר. להלן הזמנות לכנסי הפתיחה של מסלולי הלימוד השונים:

 

כנס פתיחת סמסטר למסלול פיזיקה

כנס פתיחת סמסטר למסלול כימיה

כנס פתיחת סמסטר למסלול הנדסת תעשייה וניהול

כנס פתיחת סמסטר למסלול הנדסת חשמל

 

אם אין ביכולתך להגיע אל אף כנס, תאלץ להשלים את החומר לבדך. יש לעבור על מצגת הנהלים העדכנית. בנוסף, יש לקרוא את חוברת עיבוד הנתונים המצויה תחת לשונית "עיבוד נתונים", ולעבור על מצגת עיבוד הנתונים הנמצאת גם היא תחת אותה לשונית. למעבדה הראשונה יש להביא את תרגיל ההכנה  פתור. זהו תרגיל בית אשר ינתן עליו ציון היכלל בציון הסופי של הקורס. כל החומרים מצויים ב"חומרים מקצועיים".

 

שים לב! אי ידיעת הנהלים אינה פותרת מעמידה בהם. כמו כן, החומר על עיבוד הנתונים הינו קריטי לעבודה במעבדה. וודאו כי עברתם על כל החומרים המקצועיים.

 

יש לוודא שאתם יודעים לאיזו קבוצה אתם שייכים (לפי שתי הספרות האחרונות במספר הקורס שמופיע במערכת המידע האישי לסטודנט במערכת השעות).

 

יש לוודא את סדר ותאריכי הניסויים (נמצאים בלשונית לוחות זמנים).

 

יש להגיש את התרגיל שבלשונית "עיבוד נתונים" למעבדה הראשונה.

 

אין להגיע למעבדה עם נעליים פתוחות (לרבות נעלי בובה). תלמיד שיגיע ללא נעליים סגורות לא יורשה להיכנס למעבדה!

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive