סילבוס

מטרת הקורס היא ללמוד טכניקות בסיסיות במדידות פיזיקליות ועיבוד נתונים. במהלך הקורס הסטודנטים נחשפים לנושאים שונים בפיזיקה תוך כדי ביצוע ניסויים בתחומים מגוונים.

 

רשימת הניסויים לסמסטר א': ניסוי פתיחה בנפילה חופשית, תנועה הרמונית, חיכוך ואנרגיה, חום כמוס, אופטיקה גיאומטרית, צמיגות ומעגלים חשמליים.

 

רשימת הניסויים לסמסטר ב': רדיואקטיביות, הענות לתדר ותהודה, תנודות מרוסנות, האצת אלקטרונים, מערכות ייחוס ואפקט קוריוליס, מגנטיות, צמד תרמי.

 

במהלך הקורס יעזרו התלמידים בחוברת בסטטיסטיקה, באתר האינטרנט של המעבדה ובתוכנת Matlab לעיבוד נתונים.

 

מרצה:

פרופ' הלינה אברמוביץ'

 

דרישות קדם: 

אין

 

מטרת הקורס:

לימוד עקרונות ניתוח נתונים של תוצאות ניסיוניות.

 

סילבוס:

  1. הערכת אי וודאות במדידה

  2. שימוש באי וודאות

  3. התאמות לנתוני מדידה

  4. הערכת טיב ההתאמות

  5. הערכת התאימות בין תוצאת הניסוי לתאוריה

 

פירוט:

 

דרישות הקורס:

ביצוע והגשת דוחות לשבעה ניסויים.

 

הרכב הציון:

  • 70% דוח

  • 15% בחנים

  • 15% ביצוע הניסוי

 

ספרי לימוד מומלצים:

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive