כתיבת הדוח

הדוחות במעבדה נכתבים בפורמט מדעי בדומה למאמרים הנכתבים מידי יום בקהילה המדעית. כמובן שהפורמט יכול להיות קצת שונה, אך יש מס' חוקים בסיסיים שכולם מקיימים. הכוונה היא להצמד ככל האפשר לחוקים אלו בזמן כתיבת הדוח על מנת להקנות מיומנות בסיסית בכתיבה מדעית.

 

את הדוחות יש להגיש בפורמט PDF למייל: laba@post.tau.ac.il.

 

בכותרת המייל יש לכתוב את שם הניסוי ושמו המלא של המדריך (בעברית). שימו לב! המיילים מנותבים אוטומטית לתיבות המדריכים לפי כותרות אלו, ולכן חשוב להקפיד על פורמט זה. בגוף המייל יש לרושם את שמות הסטודנטים, ת.ז, סימול תת הקבוצה ויום ביצוע הניסוי.

כל דוח מעבדה יפתח בעמוד פתיחה המכיל את פרטי הסטודנטים, פרטי הניסוי, המדריך, והתאריכים. יש להוריד את דף הפתיחה לדוח מעבדה ולצרפו כעמוד הראשון לכל דוח מעבדה, לאחר מילוי הפרטים בו.

 

טרם כתיבת הדוח הראשון, מומלץ לקרוא בעיון את ההנחיות לכתיבת דוח מעבדה, בהם מפורטות כל ההוראות והפרטים עליהם יש להקפיד בעת כתיבת הדוח. כמו כן, מצורף דוח מעבדה לדוגמא, שיכול לסייע להבנת אופן הכתיבה הרצוי.

 

בנוסף, לאחר כתיבת הדוח, מומלץ לעבור על Checklist (רשימת בדיקה) בכדי לוודא כי לא נשכחו פרטים חשובים בדוח.

 

תיעוד תוצאות מדודות:

כל דוח מעבדה חייב להיות מוגש עם דפי התוצאות הגולמיות של התוצאות שנמדדו במהלך הניסוי. הגשה של דוח ללא דפי תוצאות מהווה חשד להעתקה, ותגרור הפחתה של 15 נקודות מציון הדוח ללא אפשרות ערעור. את תיעוד התוצאות יש לבצע באחת משתי הדרכים הבאות:

  1. תיעוד בקובץ אקסל ושליחתו בתום המעבדה לפני עזיבתכם את המעבדה (לפני שעת סיום המעבדה 12:00 או 17:00) למייל האישי של המדריך. במידה ולא נשלחו בזמן, יופחתו 15 נקודות מציון הדוח ללא אפשרות ערעור.
     

  2. תיעוד הנתונים בכתב יד. בתום המעבדה יש להחתים את המדריך על כל דף נתונים בנפרד. לאחר מכן, יש לצרף עותק סרוק/מצולם של הדפים המקוריים והחתומים לדוח המעבדה המוגש. במידה ולא יצורפו דפם אלו, יופחתו 15 נקודות מציון הדוח. אם יסופקו במועד מאוחר יותר, נקודות אלו יוחזרו. 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive