מבחני סיווג למועמדים לקראת תואר ראשון

 • מידע כללי
 • קורסים לקראת מבחן הסיווג במתמטיקה
 • מועדי הקורסים ומבחני הסיווג
 • סילבוס של הקורס
 • ספרות רלוונטית, חומר קריאה, מבחנים ופתרונות לדוגמא

תנאי קבלה לתואר ראשון

 

מועמד שהתקבל על סמך ציון התאמה אך סיים 4 יחידות מתמטיקה בכל ציון או 5 יחידות מתמטיקה בציון של פחות מ- 80  יקרא ״חסר מתמטיקה״.

 • סטודנט ״חסר מתמטיקה״ יהיה חייב להיבחן בבחינת הסיווג (פרטים למטה).
   
 • סטודנט ״חסר מתמטיקה״ שלא עמד בתנאי של ציון עובר (ציון 60) בבחינת הסיווג יתקבל כסטודנט על תנאי ללימודי השנה הראשונה במתמטיקה/סטטיסטיקה. 
   
 • סטודנט שהתקבל על תנאי עקב אי מעבר בחינת הסיווג לא יוכל לקחת את הקורס חדו״א1 בסמסטר הראשון ללימודיו.
   
 • סטודנט שהתקבל על תנאי יצטרך לעבור את בחינת הסיווג בציון עובר עם סיום הסמסטר הראשון ללימודיו.  לחילופין סטודנט על תנאי יהיה פטור מבחינת הסיווג אם הוא יקבל ציון 80 ומעלה בקורס אלגברה לינארית1 וציון עובר בכל שאר קורסי החובה בסמסטר הראשון ללימודים.
   
 • סטודנט על תנאי שלא עמד באחד מהתנאים האלו יופסקו לימודיו.
   
 • שתי הבחינות הראשונות יתקיימו בתחילת חודש אוגוסט ובתחילת חודש ספטמבר וקודם להם קורס הכנה שהוא רשות (פרטים למטה). במהלך השנה יפתחו במסמטר א' ובסמסטר ב' שני קורסים נוספים, בסוף כל קורס יתקיים מבחן סיווג (פתיחת קורסי ההכנה מותנית במספר הנרשמים).
   
 • אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן לגשת לבחינת הסיווג.
   
 • תוצאות מבחן הסיווג האחרון שנעשה יהיו תקפות ל 5 שנים.

 

קבלה ללא פסיכומטרי דרך מבחן הסיווג

 • מועמדים אשר סיימו 4 או 5 יחידות מתמטיקה בכל ציון ויש להם ממוצע 100 בבגרות יכולים לגשת למבחן הסיווג לצורך קבלה ללא פסיכומטרי.
   
 • ציון 85 ומעלה במבחן הסיווג מקנה קבלה אוטומטית למתמטיקה/סטטיסטיקה ללא פסיכומטרי.
   
 • מועמדים שיקבלו במבחן הסיווג ציון בין 75-84 יועלו לדיון בועדת קבלה. 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive