אורחים

מרצים אורחים בביה"ס למדעי המתמטיקה

 

שם

E-mail

פרופ' אלפרד אנסלברג

aiisreal@post.tau.ac.il

פרופ' שי דקל

shaidekel6@gmail.com

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive