• ראשי
 • תוכנית לימודים דו-חוגית בסטטיסטיקה ופסיכולוגיה במסלול מדעי המידע

  עודכן: 09.08.2020

   

  (שעות לימוד: 68 ש"ס בסטטיסטיקה, 60 ש"ס בפסיכולוגיה) *

   

  התוכנית בסטטיסטיקה וחקר ביצועים ופסיכולוגיה במסלול מדעי המידע היא מסלול לימודים ייעודי לתואר ראשון שיקנה ידע בתחום הפסיכולוגיה והסטטיסטיקה בדגש על טכניקות מתקדמות לניתוח נתונים.

   

  סה״כ ש"ס בתוכנית: סטטיסטיקה 68 ש"ס (67 משקל) + פסיכולוגיה 60 ש"ס = 128 ש״ס (127 משקל) מתוכם 20 ש״ס קורסי מסלול.

   

   

  * על שעות אלה יש להוסיף קורסי העשרה בהיקף של 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

   

   

   

  תוכנית לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה וסטטיסטיקה במסלול מדעי המידע

   

  שנה א'

   

  סמסטר א' + ב' - קורסי חובה בסטטיסטיקה וחקר ביצועים

   

  בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.1101

  מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים

  3

  1

   

   

  0365.1800

  מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים

  3

  1

   

   

  0366.1119

  אלגברה לינארית 1ב'

  3

  2

   

   

  0366.1121

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב'

  4

  2

   

   

  0365.1813

  מבוא לסטטיסטיקה

  3

  2

   

  מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות אחר,

  מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים או קורס מבוא למחשבים אחר באישור המרצה. ניתן ללמוד במקביל

  0366.1122

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב'

  4

  2

   

  חדו"א 1ב',

  אלגברה לינארית 1ב' במקביל

  0366.1120

  אלגברה לינארית 2ב'

  3

  1

   

  אלגברה לינארית 1ב'

   

  סה"כ שעות לימוד: 34

  סה"כ שעות משוקללות: 34

   

   

  סמסטר א' – ב' – קורסי חובה בפסיכולוגיה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם [דרישות הקדם המחייבות בפסיכולוגיה יפורסמו בידיעון תשפ"א]

  1071.1005

  הדרכה במאגרי מידע בפסיכולוגיה

   

   

   

   

  1071.1102

  מבוא למדעי הפסיכולוגיה

  2

   

   

   

  1071.1104

  שעות ניסוי

   

   

   

   

  1071.1121

  פסיכולוגיה פיזיולוגית א'

  2

   

   

   

  1071.1122

  פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'

  2

   

   

   

  1071.1123

  מבוא לתורות האישיות

  2

   

   

   

  1071.2904

  מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית

  2

   

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 10

  סה"כ שעות משוקללות: 10

   

   

  שנה ב'

   

  סמסטר א' – ב' – קורסי חובה בסטטיסטיקה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.2305

  מודלים סטטיסטיים א' [1]

  3

  1

   

  מבוא לסטטיסטיקה או סטטיסטיקה למדעי המחשב,

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי במקביל,

  אלגברה ליניארית 2ב׳ או אלגברה לינארית 2א'

  0365.2302

  חקר ביצועים 1

  3

  1

   

  חדו״א 1א׳ או חדו״א 1ב׳,

  אלגברה ליניארית 1א׳ או אלגברה ליניארית 1ב׳

  0365.2816

  הסתברות לדו-חוגי

  3

  2

  4

  מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

  חדו"א 2ב'

  0365.3109

  מודלים סטטיסטיים ב' 1

  3

  1

   

  מודלים סטטיסטיים א'

   

  סה"כ שעות לימוד: 9

  סה"כ שעות משוקללות: 9

   

   

  סמסטר א' – ב' – קורסי חובה בפסיכולוגיה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  1500.2010

  שיטות מחקר בפסיכולוגיה

  2

   

   

   

  1500.2005

  פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישי

  2

   

   

   

  1500.2006

  מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית

  2

   

   

   

  1500.2004

  תפיסה ופסיכופיזיקה

  2

   

   

   

  1500.2061

  פסיכולוגיה ניסויית

  2

   

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 10

  סה"כ שעות משוקללות: 10

   

   

  שנים ב' ו-ג'

   

  סמסטר א' – ב' - קורסי חובה בסטטיסטיקה וחקר ביצועים

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.2101

  חישוב סטטיסטי

  3

  2

   

  מבוא לסטטיסטיקה,

  מבוא מורחב למדעי המחשב,

  הסתברות לדו חוגי או הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים

  0365.2103

  תיאוריה סטטיסטית

  3

  2

   

  הסתברות לדו-חוגי

  0365.3130

  מבוא ללמידה סטטיסטית

  3

   

   

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

  מודלים סטטיסטיים א׳

  0365.2111

  מבוא לתהליכים סטוכסטיים

  3

   

   

  הסתברות למדעים או הסתברות למתמטיקאים או הסתברות לדו-חוגי,

  אלגברה לינארית 1א' או אלגברה לינארית 1 ב'

  0365.2303

  מבני נתונים ואלגוריתמים

  3

  1

   

  מבוא כללי למדעי המחשב או מבוא מורחב למדעי המחשב או מבוא למחשבים לסטטיסטיקאים,

  מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או מבוא להסתברות (במקביל),

  חקב"צ 1 או מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים במקביל 

  0365.3211

  או

  0365.3344

  או

  0365.3421

  סמינר בהסתברות

  או

  סמינר בסטטיסטיקה [2]

  או

  סמינר בחקר ביצועים 1

  2

   

  2

   

  2

   

   

  מבוא לתהליכים סטוכסטיים

   

  הסתברות לדו-חוגי

   

  חקר ביצועים 1

   

   

  סמסטר א' – ב' – קורסי בחירה בסטטיסטיקה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.xxxx

  קורס בחירה בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים [3]

  3

   

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 25

  סה"כ שעות משוקללות: 25

   

   

  שנה ג'

   

  סמסטר א' – ב' – קורסי בחירה בפסיכולוגיה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  1071.2911

  למידה-התניה קלאסית ואופרנטית: תופעות בסיסיות וניתוח תאורטי

  2

   

   

   

  1071.3109

  מבוא לפסיכופתולוגיה

  2

   

   

   

  1071.2816

  פסיכולוגיה חברתית: מהבינאישי לקבוצתי

  2

   

   

   

   

  1071.3663

  מקורות היסטוריים ופילוסופיים של מדעי הפסיכולוגיה

  2

   

   

   

   

   

  בחירה מתוך רשימה של סמינרים:

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

   

  דרישות קדם

   

  או

  1071.****

  סמינר אמפירי

  או

  ניתוח נתונים מתקדם בפסיכולוגיה

  4

   

  2

   

   

   

   

   

  חובה לבחור קורס אחד בהיקף 4 ש"ס לפחות מתוך 4 הקורסים הרשומים מטה/מתוך תוכניות הלימודים של התואר השני בפסיכולוגיה:

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  1071.4836

  1071.4781

  או

  1071.4823

  1071.4834

  או

  1071.2337 + תרגיל: 1071.2338

   

   

  תכנות ותכנון ניסויי ב-Matlab – מתחילים

  + Matlab b – המשך

  או

  הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות ()

  שיטות מחקר באלקטרויזיולוגיה בבני אדם

  או

  מודלים חישוביים בפסיכולוגיה

  או

  קורסי בחירה בפסיכולוגיה להשלמה ל 60 ש״ס

  4

   

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 40

  סה"כ שעות משוקללות: 40

   

   

  שנים ב' ו-ג'

   

  קורסי בחירה בסטטיסטיקה

  חלק מהקורסים האלה הינם קורסי חובה במסלולי הלימוד השונים

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0365.2501

  דגימה

   

   

   

  הסתברות לדו-חוגי

  0365.3108

  מבוא מתמטי לתורת המימון

   

   

   

  הסתברות לדו-חוגי

  0365.2304

  מבוא לאופטימיזציה לא ליניארית

  3

   

   

  חדו״א 2א׳ או חדו״א 2ב׳,

  אלגברה ליניארית 2א או אלגברה ליניארית 2ב

  0365.3118

  משחקים לֹא שיתופיים

   

   

   

   מבוא להסתברות או מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים,

  חדו"א 2א' או חדו"א 2ב'

  0365.3120

  כלכלה מתמטית א'

   

   

   

  מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או חדו"א 2ב'

  0365.3237

  תורת ההחלטות

   

   

   

  מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים או חדו"א 2ב'

  0365.3308

  משחקים שיתופיים

   

   

   

  חדו"א 2א' או חדו"א 2 ב'

   

  באישור מרצה הקורס, ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים מתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים או בסטטיסטיקה (ראה רשימת קורסים בסטטיסטיקה – מסלול סטטיסטיקה והסתברות, לתואר "מוסמך אוניברסיטה").

  יש לבדוק במערכת השעות אלו קורסים יתקיימו השנה. אם יתווספו קורסים הם יתפרסמו במערכת באתר האינטרנט.

   

   


   

  [1]   החישוב הנ"ז יספר בביה"ס לפסיכולוגיה.

  [2]   הסמינר ינתן בשפה האנגלית.

  [3]   תלמידים יבחרו קורס בחירה מתוך הרשימה המוצעת לתלמידי סטטיסטיקה וחקר ביצועים. ניתן לבחור קורסי בחירה נוספים מתוכנית הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בחקר ביצועים או בסטטיסטיקה. קורסים המתאימים במיוחד גם לתלמידי תואר ראשון יצוינו ככאלה על ידי המרצים בפתח כל שנה.

   

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive