• ראשי
 • תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

  עודכן: 22.07.2021

   

  (שעות לימוד: 167-165 ש"ס, מתוכן 86-82 ש"ס פיזיקה, שעות לשיקלול: 163-161 ש"ס)

   

  לשעות אלו מתווספת חובת שעות "שאר רוח" בהיקף של 6 ש"ס.

  (תלמידים שהחלו לימודיהם לפני שנת תשפ"ב, חייבים בשעות "כלים שלובים").

   

   

  תוכנית זו מיועדת לתלמידים המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה בשני התחומים. התוכנית כוללת את הדרישות העיקריות של שני החוגים, ועל כן היא דורשת מהתלמיד מאמץ ניכר. ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר. תואר בוגר בתוכנית זו עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר מוסמך בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות, בתנאי שיבחר ללמוד בשנה השלישית ללימודי התואר בוגר את הקורס 'מעבדה בפיזיקה ג'' ואחד מן הקורסים "מבוא לאסטרופיזיקה" ו-"מבוא לחלקיקים וגרעין".

   

   

   

   

   

  תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

   

  שנה א'

   

  בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות.

   

  סמסטר א' – קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.1111

  מעבדה בפיזיקה א'1

  4

   

  3

  פיזיקה קלאסית 1 במקביל

  0321.1118

  פיזיקה קלאסית 1

  4

  2

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 במקביל

  0321.1838

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 [1]

  3

  1

   

   

  0321.1100

  אלגברה לינארית לפיזיקאים [1]

  3

  1

   

   

  0366.1100

  חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 א' לפיזיקאים 1, [2]

  4

  3

   

   

  0368.1118

  מתמטיקה בדידה

  4

  2

   

   
   

  סה"כ שעות לימוד: 31

  סה"כ שעות משוקללות: 30

   

   

  סמסטר ב' – קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.1104

  מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

  3

  1

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  פיזיקה קלאסית 1

  0321.1112

  מעבדה בפיזיקה א'2

  4

   

  3

  מעבדה בפיזיקה א'1

  0321.1119

  פיזיקה קלאסית 2

  4

  2

   

  פיזיקה קלאסית 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

  0321.1201

  יחסות פרטית

  2

   

   

  פיזיקה קלאסית 1

  0321.1836

  הסתברות וסטטיסטיקה [3]

  3

  1

   

   

  0321.1839

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 1

  3

  1

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

  0368.1105

  מבוא מורחב למדעי המחשב

  4

  2

   

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 30

  סה"כ שעות משוקללות: 29

   

   

  שנה ב'

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.2102

  גלים, אור ואופטיקה

  3

  1

   

  פיזיקה קלאסית 1,

  פיזיקה קלאסית 2,

  שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

  0321.2105

  מכניקה אנליטית

  3

  1

   

  פיזיקה קלאסית 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

  אלגברה לינארית לפיזיקאים,

  שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

  0321.2121

  מעבדה בפיזיקה ב'1

  4

   

   

  מעבדה בפיזיקה א'1,

  מעבדה בפיזיקה א'2

  0321.2130

  שיטות בפיזיקה עיונית 1

  3

  1

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

  0368.2157

  תוכנה 1

  3

  1

   

  מבוא מורחב למדעי המחשב

  0368.2158

  מבני נתונים

  3

  1

   

  מתמטיקה בדידה,

  מבוא מורחב למדעי המחשב,

  הסתברות וסטטיסיקה,

  תוכנה במקביל

   

  סה"כ שעות לימוד: 24

  סה"כ שעות משוקללות: 24

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.2103

  קוונטים 1

  3

  2

   

  הסתברות וסטטיסטיקה,

  מכניקה אנליטית,

  גלים, אור ואופטיקה,

  שיטות בפיזיקה עיונית 2 במקביל

  0321.2111

  פיזיקה תרמית  

  3

  2

   

  מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

  הסתברות וסטטיסטיקה,

  קוונטים 1 במקביל

  0321.2122

  מעבדה בפיזיקה ב'2

  4

   

   

  מעבדה בפיזיקה א'1,

  מעבדה בפיזיקה א'2

  0321.2131

  שיטות בפיזיקה עיונית 2

  3

  1

   

  שיטות בפיזיקה עיונית 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

  אלגברה לינארית לפיזיקאים

  0368.2200

  מודלים חישוביים

  3

  1

   

  מבוא מורחב למדעי המחשב,

  מתמטיקה בדידה

  0368.2160

  אלגוריתמים

  3

  1

   

  מבני נתונים

  0368.2161

  פרויקט תוכנה

  2

   

   

  מבני נתונים,

  תוכנה 1

   

  סה"כ שעות לימוד: 28

  סה"כ שעות משוקללות: 28

   

   

  שנה ג'

   

  סמסטר א' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.2117

  שיטות נומריות בפיזיקה [5]

  2

  2

   

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

  מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

  אלגברה לינארית לפיזיקאים,

  מבוא מורחב למדעי המחשב

  0321.3101

  קוונטים 2

  4

  2

   

  קוונטים 1

  0321.3103

  מבוא למצב מוצק

  3

  1

   

  פיזיקה תרמית, קוונטים 1,

  קוונטים 2 במקביל

  0321.3109

  אלקטרומגנטיות אנליטית

  3

  1

   

  פיזיקה קלאסית 2,

  גלים, אור ואופטיקה,

  שיטות בפיזיקה עיונית 1,

  שיטות בפיזיקה עיונית 2

  0368.2159

  מבנה מחשבים

  3

  1

   

  תוכנה 1

   

  סה"כ שעות לימוד: 22

  סה"כ שעות משוקללות: 22

   

   

  סמסטר ב' - קורסי חובה

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0368.2162

  מערכות הפעלה

  3

  1

   

  מבני נתונים,

  מבנה מחשבים,

  פרויקט תוכנה

  0368.35xx

  סדנה במדעי המחשב[7] + מעבדה

  2

  3

   

   

  0321.xxxx

  מעבדה בפיזיקה ג' [8]

  8

   

  6

   

   

  סה"כ שעות לימוד: 17

  סה"כ שעות משוקללות: 15

   

   

  קורסי בחירה שנה ג' - סמסטר א' או ב'

   

   כל תלמיד יבחר 4 קורסי בחירה בהיקף כולל של 15-12 ש"ס, כאשר לפחות שלשה מתוכם יהיו מבין קורסי הבחירה במדעי המחשב.

   

  המשך לימודים לתואר מתקדם בפיזיקה מותנה בהשלמת אחד משני המבואות: מבוא לאסטרופיזיקה או מבוא לחלקיקים וגרעין.

   

  לתלמידים המעונינים להמשיך ללמוד לתואר מתקדם במדעי המחשב מומלץ ללמוד את הקורסים 'לוגיקה למדעי המחשב'. ראה פירוט קורסי בחירה במדעי המחשב.

   

  רשימת קורסי הבחירה בפיזיקה מתפרסמת בתכנית הלימודים החד חוגית בפיזיקה.

   

   

   

  מס' הקורס

  שם הקורס

  ש'

  ת'

  מש'

  דרישות קדם

  0321.3108

  מבוא לאסטרופיזיקה

  4

   

   

  מכניקה אנליטית,

  יחסות פרטית,

  קוונטים 1

  0321.3804

  מבוא לחלקיקים וגרעין

  4

   

   

  קוונטים 1

  0368.xxxx

  קורס בחירה במדעי המחשב

  3

   

   

  ראה פירוט קורסי בחירה במדעי המחשב

   

  סה"כ שעות לימוד: 4-3

   

   


   

  [1]    הקורס מחושב בשקלול השעות במדעי המחשב.

  [2]    חובה ללמוד את הקורס במקביל לקורסי השנה הראשונה, על אף שאינו מהווה דרישת קדם לקורסים אחרים.

  [3]   הקורס מחושב בשקלול השעות במדעי המחשב.

  [4]    תלמידי התוכנית הדו חוגית עם מדעי המחשב ופיזיקה יכולים להמיר את הקורס '0365.2302 באחד מקורסי הליבה או בחירה ממדעי המחשב.

  [5]   הקורס מחושב במניין השעות של מדעי המחשב.

  [6]    + 2 ש"ס תרגיל- רשות.

  [7]    הסדנה תינתן בשפה האנגלית.

  [8]    הקורס יילמד בשפה האנגלית.

  [9]   תלמידי שנה ג' המעוניינים בלימודים לתואר מוסמך בפיזיקה חייבים ללמוד את אחד משני המבואות.

  [10]    תלמידי שנה ג' המעוניינים בלימודים לתואר מוסמך בפיזיקה חייבים ללמוד קורס זה. המעבדה תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס  מתוך סה"כ שעות המעבדה.


   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive