סמינר מחלקתי בגאוגרפיה וסביבת האדם: משק מודל ללימוד, פיתוח והדגמה של עקרונות חקלאות בת קיימא

ד"ר יעל לאור, מרכז מחקר נווה יער

21 באפריל 2020, 14:15 
בניין יד אבנר, אולם 115 
סמינר מחלקתי בגאוגרפיה וסביבת האדם

תקציר:

 

 

מרכז הסמינר: פרופ' איל בן-דור

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive