סמינר מחלקתי בגאוגרפיה וסביבת האדם: ישראל 100 – כלים לתכנון אסטרטגי לישראל לקראת 2048

פרופ' שמאי אסיף, ראש המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

26 במאי 2020, 14:15 
בניין יד אבנר, אולם 115 
סמינר מחלקתי בגאוגרפיה וסביבת האדם

תקציר:

 

 

מרכז הסמינר: פרופ' איל בן-דור

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive