הלימודים בתכנית

הלימודים בתכנית

מסלולי לימוד

תלמידי התכנית מתקבלים למסלול מתמטיקה חד-חוגי. במהלך הלימודים התלמיד יכול לשנות את מסלול לימודיו. מספר מסלולים אפשריים הם: מסלול דו חוגי במתמטיקה ומדעי המחשב, מסלול דו חוגי במתמטיקה ופיזיקה, מסלול חד חוגי בפיזיקה. ישנם תלמידים המשלבים לימודי מתמטיקה עם לימודים בפקולטות שאינן הפקולטה למדעים מדויקים, כמו ביולוגיה ופילוסופיה.

 

תלמיד יכול במהלך לימודיו לוותר על לימודים בפקולטה למדעים מדויקים ולהמשיך בפקולטות שונות (כמו הנדסה ומדעי החברה) דרך נוער שוחר מדע באוניברסיטת תל- אביב. מעבר למסלול שאינו המסלול במתמטיקה חד-חוגי מותנה בכך שהתלמיד יעמוד בתנאי הקבלה של המסלול שאליו הוא מעוניין לעבור.

תלמידי התכנית לומדים קורסים מתוך הקורסים שאותם מציעה האוניברסיטה לתלמידים מן המניין. הקורסים שאותם ילמד התלמיד בכל סמסטר ייקבעו בתיאום עם המרכז האקדמי של התכנית. אנו משתדלים לפתוח מידי שנה בסמסטר הקיץ קורס אחד לפחות לתלמידי התכנית. פתיחת הקורס תלויה במספר התלמידים הנרשמים.

 

רישום לקורסים- בידינג:

בתחילת כל סמסטר על התלמיד להירשם לקורסים שאותם ילמד באותו סמסטר. את ההרשמה יש לעשות לאחר התייעצות או קבלת אישור מלב רדזיבילובסקי, המרכז האקדמי של התכנית:  levr78@hotmail.com.

ההרשמה לקורסים נעשית באמצעות מערכת הבידינג בתאריכים מסוימים שמפורסמים מראש. הסבר המתאר את עקרונות הרישום (הבידינג), מטרתו וכיצד התהליך מתבצע ניתן למצוא כאן.

 

תכנית כלים שלובים

כל תלמיד תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב מחויב ללמוד מספר קורסים שאינם מהפקולטה למדעים מדויקים במסגרת תכנית "כלים שלובים". תלמיד שכל החוגים שאליהם נרשם בתואר הם בפקולטה למדעים מדויקים מחויב ללמוד שלושה קורסים (בסך הכל 6 נ"ז) במסגרת תכנית זו.

תלמיד שמעוניין ללמוד קורס בכלים שלובים יפנה לרכזת התוכנית במייל youngmath@tauex.tau.ac.il   וירשום את שמו המלא, ת.ז., שם הקורס שאותו ירצה ללמוד. רשימת הקורסים שנפתחים מידי סמסטר א' ו- ב' נמצאת באתר "כלים שלובים" בלינק https://core.tau.ac.il/  לא ניתן ללמוד בקורסים אלו בסמסטר קיץ.

 

קשיים

לימודים באוניברסיטה במקביל ללימודים בבית-הספר אינם קלים וטומנים בחובם קשיים רבים.

  • למרות שקורסים רבים ניתנים בשעות אחר הצהריים, ישנה חפיפה בין שעות הלימודים באוניברסיטה ובבית הספר. לכן השתתפות בתכנית תחייב את התלמיד להפסיד שעות בבית הספר.
  • בכל קורס באוניברסיטה שבו ניתנת בחינה, זכאים התלמידים לשני מועדי בחינה. לעתים בחינות של קורסים חופפות לבחינות בגרות או לפעילויות בית ספריות, כמו נסיעה לפולין. תלמיד שלא ניגש לאחד ממועדי הבחינה בקורס האקדמי מסיבה כזו, וקיבל ציון נמוך במועד השני של הבחינה, יכול להגיש בקשה לוועדת הוראה להיבחן בבחינה של אותו קורס שמועבר בסמסטר שלאחר מכן. באחריות התלמיד לבדוק אם החומר בקורס שבו הוא נבחן חופף לחומר בקורס שאותו למד, ולהשלים את החומר החסר. עוזר ההוראה של התוכנית ישמח לסייע לתלמיד להשלים את החומר.
     
  • ישנם קורסים שבהם הגשת תרגילי הבית היא חובה ותלמיד שאינו מגיש את מכסת שיעורי הבית אינו רשאי לגשת לבחינת הסיום ולקבל ציון על הקורס. הכנת תרגילי הבית דורשת לעתים זמן רב.
     
  • לקויות למידה – תלמידים המעוניינים לקבל התאמות והקלות בבחינות האקדמיות, יוכלו להגיש בקשה בתחילת שנת הלימודים, הכוללת תוצאות אבחון מוכר, את הבקשה יש לשלוח למזכירות התלמידים במייל mathst@tauex.tau.ac.il
     

תואר ראשון מוענק אך ורק לתלמידים מן המניין.

כדי לעבור למעמד זה על התלמיד (א) להציג  טופס המאשר את זכאותו לתעודת בגרות, (ב) להשיג פטור מאנגלית (בחינת אמי"ר).

כאשר תלמיד עובר למעמד מן המניין, הקורסים שלמד בהיותו תלמיד במעמד מיוחד יירשמו לזכותו  בתנאי שממוצע ציוניו הוא לפחות 80 והציון בכל קורס הוא לפחות 70. אם התלמיד הפסיק את לימודיו במעמד מיוחד בגלל שירות צבאי או מכל סיבה אחרת, הקורסים נשמרים לו למשך 5 שנים, לא כולל זמן השירות הצבאי. אם הפסקת הלימודים התארכה מעבר לחמש שנים, לא כולל זמן השירות הצבאי, תחול התיישנות מלאה על הקורסים שנלמדו.

 

מגבלות רישום לקורסים

בסמסטר הראשון ללימודיהם האקדמיים יכולים התלמידים ללמוד קורס אחד בלבד.

לפני כל תחילת סמסטר נוסף וועדת ההוראה מתכנסת ומחליטה כמה קורסים יכול התלמיד ללמוד.

ההחלטה מתקבלת בצורה פרטנית לכל תלמיד ולוקחת בחשבון גורמים שונים כמו – ציוני התלמיד עד כה, גיל התלמיד, המלצת בית הספר וכו'.

 

הפסקת לימודים בתוכנית

תכנית בנו ארבל מיועדת לתלמידים מצטיינים לא רק בלימודי המתמטיקה בבית הספר, אלא לתלמידים המצטיינים גם בלימודיהם האקדמיים. כפועל יוצא, מצופה מתלמידי התכנית שיעמדו בסטנדרטים הגבוהים שלה.

תלמיד שמחליט לא ללמוד קורסים בסמסטר מסוים (סמסטר א' או ב', לא מדובר בסמסטר קיץ) מתבקש להודיע על החלטתו לרכזת התוכנית, גם אם בכוונתו לחזור ללימודים לאחר סמסטר זה. תלמיד שנעלם מהתוכנית לסמסטר או יותר מבלי להודיע על היעדרותו מראש, לא יוכל לשוב לתוכנית.

אף אם הופסקו לימודיו של תלמיד בתוכנית, הקרדיט על קורסים שאותם סיים בהצלחה יישמר לו בהתאם לתקנות האוניברסיטה, אם יתקבל בעתיד ללימודים באוניברסיטת תל אביב.

 

חידוש לימודים

תלמיד המעוניין לחדש את לימודיו, גם אם הפסיקם למשך סמסטר אחד בלבד, חייב להגיש בקשה לחידוש לימודים במזכירות התלמידים. בקשה לחידוש לימודים טעונה אישור של ועדת ההוראה של בית הספר.תלמיד המחדש את לימודיו יחויב לעמוד בתכנית הלימודים התקפה בזמן החידוש. במקרים מסוימים רשאית ועדת ההוראה להכיר בקורסים שלמד התלמיד בעבר, לצורך המשך לימודיו, בהתאם לציוניו, בכפוף לשיקולים נוספים, ובתנאי שהפסקת לימודיו לא עלתה על חמש שנים.

חידוש הלימודים כרוך בתשלום. את טפסי הבקשה ושוברי התשלום ניתן לקבל במזכירות התלמידים. את הבקשה בצרוף קבלה על התשלום, רצוי להגיש למזכירות כחודשיים לפני תחילת הסמסטר, או לכל המאוחר חודש לפני תחילת הסמסטר.

אם הפסקת הלימודים התארכה מעבר לחמש שנים, לא כולל זמן שירות צבאי, תחול התיישנות מלאה על הקורסים שנלמדו.

במקרים מיוחדים רשאית ועדת ההוראה להמליץ על הכרה בקורסים מסוימים על פי שיקוליה ובלבד שהתלמיד השיג בהם ציון 80 לפחות. המלצת הוועדה במקרים אלה טעונה אישור הרקטור או סגנו.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>