רישום לקורסים ("בידינג")

הסבר כללי

הרישום לקורסים בפקולטה נערך בשיטת ה"מכרז" / "בידינג". הלוגיקה בשיטה זו היא שלא כל הקודם זוכה. שיטת רישום זו מאפשרת רישום מכל מקום בעולם בו יש נגישות לאיטרנט והיא שיטה שיוויונית ביותר.

 

בתקופת הרישום, הנמשכת מספר ימים, תלמיד רשאי להירשם, להתחרט ולשנות את הרישום ללא הגבלה. הרישום האחרון, שיישמר על ידו, הוא הקובע.

 

עם תום תקופת הרישום, נערכת בדיקה ממוחשבת של מספר הנקודות שהקצה כל תלמיד לקורס מסוים.  כאשר הביקוש גדול מהיצע המקומות שהוקצו לקורס, יתקבלו התלמידים שהקצו את הניקוד הגבוה ביותר. תלמיד שרישומו נדחה, רשאי לשוב ולנסות להירשם לקורס במקצה השני.

 

מובטח להתקבל לקורסי החובה. עם זאת, כאשר קורס חובה מסוים ניתן באותו סמסטר, יותר מאשר פעם אחת, ע"י אותו מרצה או ע"י מספר מרצים, לא בטוח שהקבלה תהיה למרצה או למועד המבוקש.

 

הדרכה על רישום תלמידים לקורסים בשיטת הבידניג בסרטון קצר.

 

 

תאריכי הרישום

סמסטר ב' של שנה"ל הלימודים תשע"ז יחל ביום שני, ט"ו באדר תשע"ז, 13.3.2017.

 

הרישום לקורסים לסמסטר ב' מתבצע בשיטת המכרז ("בידינג") ויתקיים בתאריכים הבאים: (למעט לתלמידי ביה"ס לכימיה להם בוצע רישום שנתי):

 

לתשומת לב – בסמס' ב' תשע"ז ייערכו שני מקצים בלבד לבידינג. המקצים ייערכו לפני תחילת הסמסטר.

 

מקצה ראשון - החל ביום רביעי, 15.2.2017 בשעה 11:00 ועד יום ראשון, 19.2.2017 בשעה 10:00.

 

מקצה שני - החל ביום ראשון 26.2.2017 בשעה 11:00 ועד יום רביעי, 01.3.2017 בשעה 10:00.

 

רישום ידני - החל מיום ראשון 5.3.2017 בשעה 08:00 ועד יום רביעי, 8.3.2017 בשעה 14:00

יתאפשר רישום ידני במזכירות סטודנטים, אך ורק במקרים מיוחדים בהם לא התאפשר רישום (באמצעות הבידינג), לכל הקורסים הנדרשים על פי המערכת.

 

תלמידי מוסמך החייבים בהשלמות של קורסים מתואר בוגר, יירשמו במזכירות החוג החל ב-5.3.2017 ועד 8.3.2017.

 

* הרישום למעבדות - יתאפשר במקצה הראשון בלבד.

 

ביטולי קורסים - ניתן לבצע במהלך המקצים דרך "מערכת הבידינג" ועד שבועיים מתחילת הסמסטר – דרך "מידע  אישי לתלמיד".

 

עבור קורסים שלא יבוטלו עד תום השבוע השני של הסמסטר, יחויבו הסטודנטים בשכר לימוד וזאת גם אם לא השתתפו בקורס.

 

בעת הרישום לקורסים יש לוודא שכל דרישות הקדם מולאו ושאין חפיפה בשעות הלימוד ובלוח בחינות המעבר בין הקורסים המבוקשים. ניתן יהיה לבצע את הרישום באמצעות האינטרנט, מכל מקום, 24 שעות ביממה.

 

לתשומת : תלמידים שייתקלו בבעיות נגישות לכיתות/לאולמות הלימודים, מתבקשים להודיע על כך בהקדם לגב' מרילו גולדמן בטל' 6408622 או לדוא"ל MarilouG@tauex.tau.ac.il.                            

 

 

הרישום למעבדות:

(למעט לתלמידי ביה"ס לכימיה להם בוצע רישום שנתי)

 

הרישום למעבדות  לשנים א', ב' ו- ג' יתאפשר במקצה הראשון בלבד (לא ניתן להירשם במקצה השני).

 

שינויים במערכת השעות ובלוח הבחינות מתפרסמים באתר הבית באינטרנט ובלוחות המודעות האלקטרוניים בפקולטה.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive