מועדים מיוחדים ובחני ביניים

מועדים מיוחדים לסמסטר א' בשנת הלימודים תשע"ז

מתייחס לקורסים בהם התקיימו מועדי א' ו-ב'

 

ביה"ס

תאריך

שעה

קבוצה

שם קורס

שם מרצה

מדעי המחשב

 

 

 

 

 

בוחן ביניים

5/5/2017

09:00

0368-1118

מתמטיקה בדידה

ד"ר רני הוד

 

5/5/2017

09:00

0368-1118

מתמטיקה בדידה -

נוער שוחר מדע

ד"ר רני הוד

 

26/5/2017

09:00

0368-2200

מודלים חישוביים

מר דין דורון

מועד מיוחד

26/5/2017

09:00

0368-4485

אלגוריתמים מתקדמים

פרופ' אורי צוויק

 

26/5/2017

09:00

0368-4162

תורת הקריפטוגרפיה

פרופ' יפתח היטנר

 

26/5/2017

09:00

0368-2170

לוגיקה למדעי המחשב

ד"ר רותם אושמן

 

26/5/2017

09:00

0368-3235

מבוא ללמידה חישובית

פרופ' ישי מנצור / פרופ' גלוברזון

 

30/6/2017

09:00

0368-3049

מבוא לקריפטוגרפיה מודרנית

פרופ' בני שור

 

 

 

 

 

 

סטטיסטיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתמטיקה

 

 

 

 

 

מועד מיוחד

26/5/2017

09:00

0366-2132-01

אלגברה ב'1

פרופ' דן הרן

 

26/5/2017

09:00

0366-1101

חדו"א 1א'

פרופ' יעקב יעקובוב

 

26/5/2017

09:00

0366-1111-04

אלגברה לינארית 1א'

פרופ' סמיון אלסקר

 

26/5/2017

09:00

0366-1102

חדו"א 2א'

פרופ' יפים גלוסקין

 

 

 

 

 

 

פיזיקה

 

 

 

 

 

מועד מיוחד

26/5/2017

09:00

0321-3101

קוונטים 2

פרופ' עמית סבר

 

14/7/2017

09:00

0321-3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

פרופ' בן סבטיצקי

 

 

 

 

 

 

כימיה

 

 

 

 

 

מועד מיוחד

18/7/2017

09:00

0351-1105

כימיה כללית 1

פרופ' אמיר גולדבורט

 

5/9/2017

09:00

0351-1110

כימיה כללית 2

פרופ' יובל אבנשטיין

 

10/9/2017

09:00

0351-2304

כימיה אורגנית 1

פרופ' שלמה רוזן

 

12/9/2017

09:00

0351-3308

יישום שיטות פיזיקליות

פרופ' שמואל כרמלי

 

14/9/2017

09:00

0351-1130

אלגברה לינארית 1 ג'

מר אלכסנדר מינקין

 

18/9/2017

09:00

0351-2202

תרמודינמיקה

ד"ר יעל רויכמן

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive