מועדים מיוחדים ובחני ביניים

להלן תאריכי המועדים המיוחדים לסמס' א' בשנת הלימודים תשע"ז:

 

 

ביה"ס

תאריך

שעה

קבוצה

שם קורס

שם מרצה

מדעי המחשב

 

 

 

 

 

מועד מיוחד

23/12/2016

09:00

0368-3171

קודים, פונקציות בולאניות

פרופ' מולי ספרא

בוחן ביניים

7/12/2016

18:00

0368-2159

מבנה מחשבים

מר אוהד פליק ומר רון גבור

 

9/12/2016

09:00

0368-2170

לוגיקה למדעי המחשב

ד"ר רותם אושמן

 

16/12/2016

09:00

0368-2200

מודלים חישוביים

פרופ' יפתח היטנר

 

6/1/2017

09:00

0368-1118

מתמטיקה בדידה

פרופ' מיכל פלדמן

 

 

 

 

 

 

סטטיסטיקה

 

 

 

 

 

מועד מיוחד

9/12/2016

09:00

0365-3130

מבוא ללמידה סטטיסטית

פרופ' סהרון רוסט

 

9/12/2016

09:00

0365-3308

משחקים שיתופיים

פרופ' אילון סולן

 

 

 

 

 

 

מתמטיקה

 

 

 

 

 

מועד מיוחד

9/12/2016

09:00

0366-1102-06

חדו"א 2 א'

פרופ' שירי ארטשטיין / פרופ' ירון אוסטרובר

 

9/12/2016

09:00

0366-2140-03

תורת המספרים

פרופ' מיכאל בורובוי

 

9/12/2016

09:00

0366-1120

אלגברה לינארית 2 ב'

ד"ר אנה גורביץ

 

23/12/2016

09:00

0366-1123

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים

פרופ' נגה אלון

 

23/12/2016

09:00

0366-1112-03

אלגברה לינארית 2 א'

פרופ' סמיון אלסקר

 

23/12/2016

09:00

0366-3021

מבוא למרחבי הילברט

פרופ' יפים גלוסקין

בוחן ביניים

30/12/2016

09:00

0366-1100

חדו"א 1א' לפיזיקאים

ד"ר אנה גורביץ

 

 

 

 

 

 

פיזיקה

 

 

 

 

 

מועד מיוחד

9/12/2016

09:00

0321-1836

הסתברות וסטטיסטיקה

ד"ר גלית אשכנזי

 

9/12/2016

09:00

0321-1839

ממפי"ס 2

ד"ר חיים סוכובסקי

 

16/12/2016

09:00

0321-2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

פרופ' קובי זוננשיין

 

23/12/2016

09:00

0321-1201

יחסות פרטית

פרופ' ארז עציון

 

6/1/2017

09:00

0321-1104

פרקים בפיזיקה קלאסית

פרופ' רון ליפשיץ

 

6/1/2017

09:00

0321-1119

פיזיקה קלאסית 2

ד"ר ישי פומרנץ

 

31/3/2017

09:00

0321-3108

מבוא לאסטרופיזיקה

ד"ר דובי פוזננסקי

בוחן ביניים

16/12/2016

09:00

0321-1118-01

פזיקה קלאסית 1

פרופ' אהוד נקר

 

 

 

 

 

 

כימיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive