כן, צריך לדעת אנגלית מדעית כדי להתקדם במחקר. ולא, זה ממש לא צריך להפריע לך

עודכן: 18.12.2022

חדש בפקולטה למדעים מדויקים – קורס מעשי ממוקד באנגלית מדעית לסטודנטים וסטודנטיות לתארים מתקדמים

קורסי כתיבה אקדמית באנגלית לתארים מתקדמים

דמיינו את הסצנה הבאה: אתם בכנס בחו"ל, ולמעלית שלכם נכנסת החוקרת שאצלה אתם חולמים לעשות את הפוסט. תצליחו להציג את עצמכם ואת המחקר שלכם באנגלית עד שהמעלית תעצור בקומה שלה?

 

או אולי את המקרה הבא – נתקלתם בהצעה לגראנט שאתם חולמים לקבל. יכולים לכתוב את הטקסט באנגלית שישיג לכם את המימון?

אם אתם לא בטוחים שהתשובה היא "כן", אז הקורס החדש בכתיבה אקדמית באנגלית הוא בדיוק בשבילכם.

 

הפקולטה למדעים מדויקים בשיתוף היחידה ללימודי שפות מציעים החל משנת הלימודים הקרובה קורס חדש לסטודנטיות ולסטודנטים לתארים מתקדמים (תואר שני ושלישי): קורס כתיבה מדעית באנגלית. מטרת הקורס להקנות לכם ולכן אסטרטגיות לשיפור הכתיבה המדעית כדי שתוכלו לכתוב את עבודת הגמר לדוקטורט ולפרסם בכתבי עת ובכנסים מדעיים. במהלך הקורס תעבדו על הטקסטים של המחקרים שלכם, כדי לא לבזבז זמן וכדי להבטיח שתצאו עם תוצרים מועילים.

ביחד נעבור על: כתיבה ותיקון של עבודות, מטלות של הצגה בעל פה, איך מכינים "נאום מעלית", הצגת תרשימים ומצגות.

 

אנחנו בפקולטה גם מבינים עד כמה הסטודנטים והסטודנטיות שלנו עמוסים, ולכן מאפשרים להשתלב בקורס בכל שלב. בהמשך הדף כאן תמצאו פירוט של מה נעשה בכל מפגש, וניתן להירשם לכל המפגשים או לחלקם, לפי הצרכים שלכם. הקורס מחולק לחמש יחידות, כל אחת בת 0.8 ש"ס. לימוד כל היחידות מהווה עמידה בחובת הקורס (4 ש"ס).

 

לתלמידי דוקטורט בבתי הספר במדעי המחשב, פיזיקה וסביבה ומדעי כדור הארץ, דרושה עמידה בחובות של כל חלקי הקורס למילוי חובת לימודי השפה. בשאר בתי הספר הקורס ייחשב כקורס בחירה ולא ייחשב במניין השעות. ניתן ללמוד את חלקי הקורס לכל אורך הדוקטורט בכל סדר שהוא.

בביה"ס לפיזיקה יש להשתתף בקורס בשנה הראשונה ללימודי הדוקטורט.

 

לתלמידי  ותלמידות התואר השני, שימו לב - ההשתתפות על בסיס מקום פנוי, והשעות אינן מוכרות כחלק משעות תוכנית הלימודים בתואר השני. השעות יוכרו לממשיכים.ות ללימודי דוקטורט בהתאם לתוכנית הלימודים והם יהיו פטורים מחובה זו.

 

נפתחה ההרשמה לקורסי סמסטר ב'.

נרשמים עד לתאריך 16/2/2023.

 ניתן יהיה להירשם במהלך הסמסטר על בסיס מקום פנוי.

 

תוכנית הסדנאות לשנה"ל תשפ"ג:

 

הסדנאות

מפגשים

מספר משתתפים מקסימלי

תאריכים

סמסטר א'

תאריכים

סמסטר ב'

כתיבת מבוא, כותרת ותקציר

 • התלמידים/ות ילמדו אודות המבנה, המוסכמות והשפה של פרק המבוא. נציג מודל וננתח יחד דוגמא. לאחר מכן התלמידים/ות ישתמשו בכלי ניתוח השיח הנלמדים בשיעור כדי לנתח מבואות בכתבי עת דיציפלינריים בתחומם הספציפיים.

 • התלמידים/ות ילמדו מהם השיקולים החשובים בעת כתיבת כותרות.

 • התלמידים/ות ילמדו כיצד לנסח תקציר מאמר שלהם/ן וכיצד להעביר את תוכן עבודתם/ן או מחקרם/ן בצורה תמציתית ולקהלים מגוונים.

 • התלמידים/ות יכתבו מבוא לעבודתם/ן ויקבלו עליו משוב מהמרצה  ומעמיתהם/ן. לאחר קבלת המשוב, התלמידים/ות ישכתבו את עבודתם/ן מחדש.

 • המרצה י/תפגוש את התלמידים/ות באופן פרטני בכדי לבחון יחד  את הכתיבה, הבעיות והצרכים שלהם.

 

3 מפגשים

20

מספר קורס:

2172331601

 

תאריכים:

23.10.22

30.10.22

6.11.22

 

 

מספר קורס:

2172331602

 

תאריכים:

14.3.23

21.3.23

18.4.23

Elevator Pitch וכתיבת בקשות (למלגות, הצעת מועמדות, וכו), ותשובות

 • התלמידים/ות ילמדו אודות המבנה והשפה של "נאומי מעליות" אקדמיים יעילים.

 • ננתח נאומים מסוג זה שכתבו סטודנטים/ות לתארים מתקדמים.

 • התלמידים/ות ימסרו את  הצעותיהם לעיון עמיתיהם/ן, יקבלו משוב ויציגו אותן שוב לאחרים/ות.

 • התלמידים/ות ילמדו להכיר את השפה, המטרה, המבנה והמוסכמות השונות לכתיבת הצהרה אישית לבקשות (בקשות למענקים, בקשות ללימודי דוקטורט, בקשות לעבודה).

 • נדון בסוגיות חשובות בתקשורת בין-תרבותית.

 • התלמידים/ות ינסחו דוגמאות  להודעות מקצועיות בדוא"ל ויקבלו משוב על המרכיבים השונים של ההודעות שניסחו.

 

3 מפגשים

 10

מספר קורס:

2172331701

 

תאריכים:

13.11.22

20.11.22

27.11.22

מספר קורס:

2172331702

 

תאריכים:

28.3.23

2.5.23

9.5.23

 

כתיבת פרקי שיטות, תוצאות והצגת איורים (figures)

 • התלמידים/ות ילמדו אודות המבנה, המוסכמות והשפה של פרקי השיטות ותוצאות. נציג מודלים של הפרקים וננתח יחד דוגמאות. לאחר מכן, התלמידים/ות ישתמשו בכלי ניתוח השיח הנלמדים בשיעור כדי לנתח את סעיפי השיטות והתוצאות בכתבי עת/כנסים דיציפלינריים בתחומם הספציפיים.

 • התלמידים/ות יכתבו דוגמיאות לפרקים השונים במאמריהם/ן ויקבלו משוב מהמרצה. לאחר קבלת משוב התלמידים/ות ישכתבו את עבודותיהם/ן מחדש.

 • המרצה י/תפגוש את התלמידים/ות באופן פרטני כדי  לבחון יחד את הכתיבה, הבעיות והצרכים שלהם/ן.

 • התלמידים/ות ילמדו כיצד ליצור ולהציג איורים (figures) חשובים של ממצאיהם/ן, הן בכתב והן במצגת.

 • התלמידים/ות יכינו איורים בשקופית אחת  שתוצג בפני הקבוצה כדי לקבל עליה משוב.

 

2 מפגשים

20

מספר קורס:

2172331801

 

תאריכים:

4.12.22

11.12.22

מספר קורס:

2172331802

 

תאריכים:

16.5.23

23.5.23

כתיבת פרק מסקנות

 • התלמידים/ות ילמדו על המבנה, המוסכמות והשפה של פרק המסקנות. נציג מודל וננתח יחד דוגמא. לאחר מכן התלמידים/ות ישתמשו בכלי ניתוח השיח הנלמדים בשיעור כדי לנתח את המסקנות בכתבי עת/כנסים דיציפלינריים בתחומם הספציפיים.

 • התלמידים/ות  ינסחו את פרק המסקנות למאמריהם/ן ויקבלו משוב מהמרצה  ומעמיתיהם/ן. לאחר קבלת משוב התלמידים/ות ישכתבו את עבודותיהם/ן מחדש.

 • המרצה י/תפגוש את התלמידים  באופן פרטני כדי לבחון יחד את הכתיבה, הבעיות והצרכים שלהם/ן.

 

 

2 מפגשים

20

מספר קורס:

2172331901

 

תאריכים:

18.12.22

1.1.23

מספר קורס:

2172331902

 

תאריכים:

30.5.23

6.6.23

הכנת מצגת לכנס

 • התלמידים/ות ילמדו את העקרונות של מצגות יעילות; כיצד להציג תוכן, כיצד לארגן שקופיות וכיצד להעביר זאת בהצלחה.

 • ננתח מצגות כדי ללמוד שיטות מומלצות.

 • התלמידים/ות יעבירו מצגת בת 7 דקות לקבוצה ויקבלו משוב מעמיתיהם/ן ומהמרצה.

 

3 מפגשים

10

מספר קורס:

2172331902

 

תאריכים:

8.1.23

15.1.23

22.1.23

מספר קורס:

2172332002

 

תאריכים:

13.6.23

20.6.23

27.6.23

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>