סגל אקדמי

סגל אקדמי בכיר

שםמיקוםפקסדוא"ל
פרופ' דרור אבישרחדר 218
03-6406243
פרופ' יצחק אומריד אבנר, חדר 219
03-6406243
ד"ר עמית מרדכי בירנבויםיד אבנר, חדר 210
03-6407467
פרופ' איל בן דוריד אבנר, חדר 111
03-6406243
פרופ' יצחק בננסוןיד אבנר, חדר 222
03-6406243
ד"ר רועי ברקןקפלון, חדר 311
03-6409282
פרופ' משה גבעונייד אבנר, חדר 221
פרופ' אלכסנדר גולברג, חדר 205
ד"ר מיכל גרונטמן
פרופ' נילי הרניקקפלון, חדר 312
03-6409282
פרופ' אלון זיוקפלון, חדר 218
פרופ' איל חפץקפלון, חדר 309
03-6409282
פרופ' רויטל[טלי] חתוקהיד אבנר, חדר 305
03-6406862
פרופ' שמואל[שמוליק] מרקוקפלון, חדר 201
03-6409282
ד"ר דניאל משורי, חדר 217
ד"ר מיכל סגל-רוזנהיימרקפלון
פרופ' הדסה סערונייד אבנר, חדר 220
03-6406470
ד"ר אסף ענבלקפלון, חדר 216
פרופ' טובה[טובי] פנסטריד אבנר, חדר 202
פרופ' קולין פרייסקפלון, חדר 314
03-6409282
ד"ר אלכסנדרה צ`ודנובסקי לינזוןיד אבנר, חדר 111ב
פרופ' שי יהושע יצחק צוקרקפלון, חדר 219A
03-6409282
ד"ר אינס צוקרוולפסון הנדסה, חדר 305
073-3804581
פרופ' משה רשףקפלון, חדר 212
03-6409282

סגל אקדמי קמ"ע

שםמיקוםפקסדוא"ל
ד"ר לב אפלבאוםקפלון, חדר 208
03-6409282
ד"ר ג`יל הלל ווסט בלוךקפלון, חדר 216 א
03-6409282
ד"ר פטר ישראלביץקפלון, חדר 310
03-6409282
ד"ר פבל קישצ'הקפלון, חדר 308
03-6409282

סגל אקדמי אמריטוס

שםמיקוםפקסדוא"ל
פרופ' אהרון אביתרקפלון, חדר 211
09-8664718
פרופ' פנחס אלפרטקפלון, חדר 315
03-6409282
פרופ' אלכסנדר ארשקוביץ
03-6409282
פרופ' גדעון ביגריד אבנר
03-6406243
פרופ' אריה ביתן ז"ליד אבנר
02-6790517
פרופ' צבי בן-אברהםקפלון, חדר 213
03-6409282
פרופ' משה ברוריד אבנר, חדר 222
03-6746049
פרופ' זאב לויןקפלון, חדר 215
03-6409282
פרופ' יבגני לנדא
פרופ' יורי מקלר
פרופ' יובל פורטוגלייד אבנר
03-6406243
פרופ' עקיבא פלכסראורנשטיין, חדר 414
03-6409282
פרופ' עתי קובץקפלון, חדר 207
03-6409774
פרופ' דינה קובץ-פריאלניקקפלון, חדר 317
03-6409282
פרופ' דן קדמון קוזלובקפלון
03-6409282
פרופ' יואל קרונפלדקפלון, חדר 211
03-6409282
פרופ' יצחק שנליד אבנר, חדר 210
03-6406243

סגל אקדמי בדימוס

שםמיקוםפקסדוא"ל
ד"ר מיכאל רומןיד אבנר, חדר 203
03-6406243
ד"ר צבי רוןיד אבנר
03-5409715

סגל אקדמי קמ"ע בדימוס

שםמיקוםפקסדוא"ל
ד"ר לב פוסטילניק
04-6964952
ד"ר סמיון קריצ'אק
03-6409282

מרצים אורחים

שםמיקוםפקסדוא"ל
פרופ' לאון אופמןאורנשטיין, חדר 414
ד"ר ירון ירגן בלסלב
ד"ר בועז ברזילי
ד"ר אריאל הנדל
ד"ר ברוך[ברוך זיו] זיויד אבנר
09-7780661
ירון עוגן
ניר פולמן
פרופ' עודד פוצ'טריד אבנר, חדר 119
03-6406243
ד"ר אורנה צפריר ראובןיד אבנר, חדר 225
03-6406243
ד"ר אמנון קרטיןיד אבנר, חדר ב
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive