סגל אקדמי

סגל אקדמי בכיר

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' דרור אבישרחדר 218
03-6409179
03-6406243
פרופ' יצחק אומריד אבנר, חדר 219
03-6406841
03-6406243
ד"ר עמית מרדכי בירנבויםיד אבנר, חדר 210
03-6407467
03-6407467
03-6407467
פרופ' איל בן דוריד אבנר, חדר 111
03-6407049
03-6406243
פרופ' יצחק בננסוןיד אבנר, חדר 222
03-6409178
03-6406243
ד"ר רועי ברקןקפלון, חדר 311
03-6407048
03-6409282
פרופ' משה גבעונייד אבנר, חדר 221
03-6409982
ד"ר אלכסנדר גולברג, חדר 205
03-6407182
ד"ר מיכל גרונטמן
פרופ' נילי הרניקקפלון, חדר 312
03-6406359
03-6409282
פרופ' אלון זיוקפלון, חדר 218
03-6408302
פרופ' איל חפץקפלון, חדר 311
03-6407048
03-6409282
פרופ' רויטל חתוקהיד אבנר, חדר 305
03-6405162
03-6406862
פרופ' שמואל מרקוקפלון, חדר 201
03-6405689
03-6409282
ד"ר דניאל משורי, חדר 217
03-6407409
פרופ' הדסה סערונייד אבנר, חדר 220
03-6406470
03-6406470
03-6406470
ד"ר אסף ענבלקפלון, חדר 216
פרופ' טובה[טובי] פנסטריד אבנר, חדר 202
03-6423619
03-6409045
פרופ' קולין פרייסקפלון, חדר 314
03-6405714
03-6409282
ד"ר אלכסנדרה צ`ודנובסקייד אבנר, חדר 111ב
03-6406044
פרופ' שי יהושע יצחק צוקרקפלון, חדר 219A
03-6409284
03-6409282
ד"ר אינס צוקרוולפסון הנדסה, חדר 305
03-6408227
073-3804581
פרופ' משה רשףקפלון, חדר 212
03-6406880
03-6409282

סגל אקדמי קמ"ע

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר לב אפלבאוםקפלון, חדר 208
03-6405086
03-6409282
ד"ר ג`יל הלל ווסט בלוךקפלון, חדר 216 א
03-6405475
03-6409282
ד"ר פטר ישראלביץקפלון, חדר 310
03-6408272
03-6409282
ד"ר פבל קישצ'הקפלון, חדר 308
03-6407411
03-6409282

סגל אקדמי אמריטוס

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' אהרון אביתרקפלון, חדר 211
09-8664718
פרופ' פנחס אלפרטקפלון, חדר 315
03-6407380
03-6409282
פרופ' אלכסנדר ארשקוביץ
03-6408272
03-6409282
פרופ' גדעון ביגריד אבנר
03-6405220
03-6406243
פרופ' אריה ביתן ז"ליד אבנר
03-6423619
03-6409084
02-6790517
פרופ' צבי בן-אברהםקפלון, חדר 213
03-6408528
03-6409282
פרופ' משה ברוריד אבנר, חדר 222
03-6423619
03-6409086
03-6746049
פרופ' זאב לויןקפלון, חדר 215
03-6408644
03-6409282
פרופ' יבגני לנדא
03-6408234
פרופ' יורי מקלר
03-6408270
פרופ' יובל פורטוגלייד אבנר
03-6408661
03-6406243
פרופ' עקיבא פלכסראורנשטיין, חדר 414
03-6407544
03-6409282
פרופ' עתי קובץקפלון, חדר 207
03-6409774
03-6409774
פרופ' דינה קובץ-פריאלניקקפלון, חדר 317
03-6406051
03-6409282
פרופ' דן קדמון קוזלובקפלון
03-6407151
03-6409282
פרופ' יואל קרונפלדקפלון, חדר 211
03-6408243
03-6409282
פרופ' יצחק שנליד אבנר, חדר 210
03-6406243

סגל אקדמי בדימוס

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר מיכאל רומןיד אבנר, חדר 203
03-6405639
03-6406243
ד"ר צבי רוןיד אבנר
03-6409178
03-5409715

סגל אקדמי קמ"ע בדימוס

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר לב פוסטילניק
04-6964932
03-6407411
04-6964952
ד"ר סמיון קריצ'אק
03-6407667
03-6409282

מרצים אורחים

שםמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' לאון אופמןאורנשטיין, חדר 414
ד"ר ירון ירגן בלסלביד אבנר, חדר 206
ד"ר בועז ברזילי
ד"ר אריאל הנדל
ד"ר ברוך זיויד אבנר
03-5713595
03-6406470
09-7780661
ירון עוגןיד אבנר
ניר פולמן
פרופ' עודד פוצ'טריד אבנר, חדר 119
03-6409098
03-6406243
ד"ר אורנה צפריר ראובןיד אבנר, חדר 225
03-6407145
03-6406243
ד"ר אמנון קרטיןיד אבנר, חדר ב
03-6409098
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive