מצטרפים חדשים לפקולטה בשנה"ל תשע"ח

 

חברי סגל חדשים שמצטרפים לפקולטה למדעים מדויקים בשנת הלימודים תשע"ח:

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive