מצטרפים חדשים לפקולטה בשנה"ל תש"ף

 

חברי סגל חדשים שמצטרפים לפקולטה למדעים מדויקים בשנת הלימודים תש"ף:

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive