קורסי קיץ תשע"ט

להלן מערכת השעות של סמסטר קיץ :

 

 

מבוא לתורת הקבוצות 0366.1105

יום ב'

10-12 – שיעור

13-15 – תרגול

יום ד'

10-12 – שיעור

 

מועד א:   3.9.2019

מועד ב:   4.10.2019

 

מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים  0366.1123

יום א'

10-12 – שיעור

13-15 – תרגול

יום ג'

10-12 – שיעור

 

מועד א:   10.9.2019

מועד ב:   7.10.2019

 

להלן שינוי בזמני הקורס מבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים בשבוע הראשון של סמסטר קיץ:

שיעור יום ראשון 7.7.19  10:00 – 12:00 – מבוטל

שיעור יום שלישי  9.7.19  10:00 – 12:00 שרייבר 006 – מתקיים ללא שינוי

תרגיל יתקיים ביום שלישי 9.7.19  12:00 – 14:00 בשרייבר 006  (במקום יום ראשון 7.7.19) – באופן חד פעמי.

שיעור השלמה יתקיים ביום חמישי 11.7.19  11:00 – 13:00 בשרייבר 006 (במקום יום ראשון 7.7.19) – באופן חד פעמי. 

 

 

פונקציות ממשיות – 0366.2106

יום ג'

14-17 -  שיעור

18-19 – תרגול

יום ה'

14-17 -  שיעור

18-19 - תרגול

 

מועד א:   4.9.2019

מועד ב:   26.9.2019

 

סמינר: תורת החבורות הגיאומטרית  0366.3254

יום ד'-

12-14 - סמינר

15-17 - סמינר

 

ככלל, פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. 

עונת לימודי הקיץ תחל ב- 7.7.2019 ותסתיים ב-.23.8.2019.

הרישום לקורסים, פרט לסמינר, יעשה באמצעות מערכת הבידינג.

יתקיים מקצה אחד בלבד שיחל ביום ראשון 16.6.19 בשעה 11:00 ויסתיים ביום רביעי 19.6.19 בשעה 10:00.

הרישום לסמינר יתקיים באופן ידני דרך מעיין נאמן ובהתאם להחלטות וועדת ההוראה.

 

תשלום המקדמה יעשה בכרטיס אשראי באמצעות מערכת המידע האישי.

סכום המקדמה עודכן ב- 20.5.2019 במידע האישי לתלמיד.

 מדור שכר לימוד לא ישלח שוברי תשלום ידניים. יחד עם זאת, תלמיד המבקש לשלם בשובר בבנק, יפנה למדור שכר לימוד

בטלפון  6405550 – 03 או במייל:  im@tau.ac.il

יש לשלם את המקדמה לעונת לימודי קיץ לפני הרישום באמצעות האינטרנט. גם אלו ששכר הלימוד שלהם ממומן ע"י גורם חיצוני ועל הזכאים ל"פרס לימודים" לדאוג שהמקדמה שולמה.

להלן לינק לתקנות שכר לימוד : https://www.tau.ac.il/tuition-booklet-22

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive