תכנית לימודים בפיזיקה-חוג ראשי, ובמתמטיקה-חוג משני

 

(שעות לימוד: 169-163 ש"ס, שעות לשיקלול: 161-155 ש"ס) *

 

תכנית זו מתמקדת בלימודי הפיזיקה תוך הרחבת לימודי המתמטיקה מעבר לנלמד בתכנית החד-חוגית אך במידה פחותה מאשר בתכנית המשולבת פיזיקה-מתמטיקה.  תואר בוגר בתכנית זו עם ממוצע ציונים מתאים, מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר מוסמך בפיזיקה.


 

 

*   על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive