שאלות ותשובות למתעניינים בלימודים לתואר ראשון בחוג לגאופיזיקה

עודכן: 31.01.2024
הרחב הכל
מהם תנאי הקבלה?

ציון התאמה – 610 (שקלול ציון הבגרות מותאם עם ציון הפסיכומטרי)

האם אפשר להתקבל עם פחות מ-610?

יש אפשרות לקבלה חריגה למי שציון ההתאמה שלו הוא בין 590 ל-610 בכפוף לעמידה בתנאים המפורסמים מעת לעת.

מהם התנאים ההכרחיים לקבלה?

בגרות במתמטיקה בהיקף של 5 י"ל בציון 70 ומעלה או 4 י"ל בהיקף 80 ומעלה

וגם

בגרות בפיזיקה או בכימיה בהיקף של 5 י"ל בציון 75 ומעלה.

מה אפשרויות הקבלה למי שאין לו בגרות בפיזיקה או בכימיה?

ניתן  להשלים בגרות בפיזיקה 5 י"ל  בציון 75 ומעלה או ללמוד קורס "פיזיקה אפס" המתקיים בחודשי הקיץ בפקולטה להנדסה בהיקף של 90 שעות. לצורך קבלה יש לקבל ציון 80 ומעלה בבחינת המיון של קורס זה.

להלן תנאי הקבלה המפורטים >

כיצד ניתן להשלים את קורס ההכנה במתמטיקה וכן קורס ההכנה "פיזיקה אפס"?

קורס ההכנה במתמטיקה מתקיים בפקולטה למדעים מדויקים ומתקיים ב-3 מועדים במהלך השנה: פברואר, מאי ויולי .הקורס מקוון ויש להירשם אליו.

 

קורס ההכנה בפיזיקה מתקיים בפקולטה להנדסה ב-2 מועדים במהלך השנה: מאי ויולי. הקורס מקוון ויש להרשם אליו. 

האם יש אפשרות לקבלה ללא פסיכומטרי?

     כן. ישנם 3 אפיקי קבלה למועמדים ללא פסיכומטרי:

 • ציון 90 ומעלה בבגרות בפיזיקה ובמתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בכל אחד ממקצועות אלה, או במכינה אקדמית מוכרת במסלול ריאלי.

 • ממוצע בגרות משוקלל 105 לפחות וגם עמידה בתנאים הבסיסיים בבגרות במתמטיקה ובפיזיקה.

 • ממוצע בגרות משוקלל 110 לפחות וגם בחינת בגרות במתמטיקה 4 י"ל לפחות בציון עובר וגם ציון 80 ומעלה בבחינת הסיווג במתמטיקה וגם ציון 80 לפחות בבחינת הסיווג בקורס פיזיקה 0 המתקיים בפקולטה להנדסה.

איך מחשבים את ציון ההתאמה?
איפה ניתן לראות את תוכניות הלימודים הכוללות את הקורסים הנלמדים?

באתר ביה"ס לסביבה ולמדעי כדור הארץ תחת לשונית "מועמדים" מופיע  פירוט כל תוכניות הלימודים בבית הספר. בכל תוכנית לימודים מפורטים הקורסים הנלמדים בכל שנה בציון היקף השעות לכל סמסטר.

להלן המידע על כל התוכניות לתואר ראשון.

הידיעון לשנה הבאה תשפ"ה טרם פורסם (נכון לפברואר 2024). המידע הוא על פי ידיעון תשפ"ד.

מה השוני בין התואר הכפול בהנדסה מכנית עם מדעי כדור הארץ לתוכנית החד-חוגית במדעי כדור הארץ?
 • משך הלימודים: בתואר הכפול לומדים תוכנית חד-חוגית במדעי כדור הארץ וגם בהנדסה מכנית במשך ארבע וחצי שנים. בתואר חד-חוגי לומדים במשך שלוש שנים רק את התוכנית במדעי כדור הארץ.

 • התואר המוענק: בתואר הכפול מוענקים לבוגרים שני תארים: תואר בוגר אוניברסיטה במדעי כדור הארץ ותואר בוגר בהנדסה מכנית .BSc.. בתוכנית החד-חוגית מוענק תואר אחד בוגר במדעי כדור הארץ .BSc.

 • חתך הקבלה: חתך הקבלה לתואר הכפול גבוה יותר – ציון התאמה לתשפ"ד - 640 לעומת 610 שנדרש ללימוד מדעי כדור הארץ.

 • התכנים: הקורסים הנלמדים בתואר הכפול דומים בתכנים לאלה שבתוכנית החד-חוגית במדעי כדור הארץ. בשתי התוכניות מוצעים גם קורסי סביבה. ההבדל העיקרי הוא בקורסי הפיזיקה והמתמטיקה: בתואר הכפול- הם נלמדים בפקולטה להנדסה ובחד-חוגי הם נלמדים בפקולטה למדעים מדויקים.

למידע נוסף על תנאי הקבלה וכן מבנה התוכנית >

מהי התוכנית המחקרית למצטיינים? מי יכול להתקבל אליה?

התוכנית המחקרית למצטיינים מיועדת לתלמידים בעלי ממוצע ציונים גבוה ביותר המעוניינים להשתלב ולהתנסות במחקר כבר בתואר הראשון. להלן תנאי הקבלה:

 • חתך הקבלה גבוה יותר - 680 ומעלה.

 • ציוני בגרות במתמטיקה 5 י"ל ובפיזיקה 5 י"ל, בציון  90 ומעלה בשני המקצועות.

 • מעבר ראיון אישי לבדיקת ההתאמה למסלול הכולל גם פרויקט מחקר.

 • היקף הלימודים בפועל הוא 168 ש"ס לעומת 153 ש"ס בתוכנית החד-חוגית.

 

 

מה ההבדל בהיקף השעות בין תוכנית דו-חוגית בפקולטה למדעים מדויקים לתוכנית חד-חוגית?
 • בתוכנית הדו חוגית בפקולטה ניתן לשלב לימודים במדעי כדור הארץ עם לימודים בתחומי המדעים המדויקים: פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב או כימיה. כמו כן, ניתן ללמוד דו-חוגי עם חוג מפקולטה אחרת באוניברסיטה.

 • היקף השעות במדעי כדור הארץ בתוכנית דו-חוגית במדעים מדויקים הוא מחצית מהשעות הנלמדות בתוכנית החד-חוגית (כ‑60-80 ש"ס) לעומת 147 ש"ס בתוכנית החד-חוגית במדעי כדור הארץ. בנוסף, בתוכנית החד-חוגית נלמדים גם כ-20 ש"ס קורסי בחירה בנושאים סביבתיים מהחוגים האחרים בבית הספר: החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם והחוג ללימודי הסביבה. קורסים אלו פחות מתמטיים ועוסקים בקשרי הגומלין שבין האדם לסביבה, התחממות כדור הארץ, אקלים, זיהום מים, זיהום אויר וכו'. למי שרואה את המשך דרכו בלימודים מתקדמים בתחום (תואר שני ושלישי) מומלץ ללמוד במסלול החד-חוגי.

 • למי שמתעניין גם בנושאים שאינם במדעים מדויקים - ניתן ללמוד תוכנית דו-חוגית עם חוג בפקולטה אחרת, כגון: כלכלה, מדעי החברה, מדעי החיים וכו'. היקף השעות בתוכנית דו-חוגית מדעי כדור הארץ עם פקולטה אחרת הוא 93 ש"ס.

מה ההבדל בין לימודי פיזיקה לגאופיזיקה? האם אוכל להשתלב בעבודה כפיזיקאי עם לימודים בגאופיזיקה?

בשנה א' קורסי הפיזיקה והמתמטיקה נלמדים במסגרת ביה"ס לפיזיקה כך שהרקע בפיזיקה בשנה א' זהה לתלמידי פיזיקה וגאופיזיקה. בשנים ב' וג' המיקוד משתנה.

בחוג לגאופיזיקה לומדים את הפיזיקה במטרה לחקור את ההרכב והמבנה של כדור הארץ, כולל חלקו המוצק, האוקיינוסים, האטמוספירה שעוטפת אותו ומקומו במערכת השמש כפלנטה. המחקר מתבצע באמצעות מדידות פיזיקליות, תצפיות בתהליכים המתרחשים על פני כדור הארץ, בתוכו ובחלל, ובאמצעות מודלים ממוחשבים.

בביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה הלימודים של הפיזיקה רחבים יותר ומכשירים את הבוגרים לעסוק במגוון תחומים בפיזיקה כגון פיזיקה של חומר מעובה, פיזיקת חלקיקים, תורת הקוונטים וכדומה.

אנו ממליצים למועמד שרוצה גם להשתלב בעבודה כפיזיקאי ללמוד במסלול הדו-חוגי: תואר ראשון במדעי כדור הארץ ופיזיקה. תואר זה מאפשר התמקצעות בשני התחומים והמשך לתארים מתקדמים בשני החוגים ללא השלמות (כולל אסטרופיזיקה). בנוסף למקומות עבודה אפשריים לבוגרי פיזיקה, הרקע במדעי כדור הארץ פותח עוד דלתות במקומות עבודה נוספים כמו המכון הגיאופיזי, המכון הגיאולוגי, השרות ההידרולוגי, מכוני וחברות חיזוי מזג אוויר, חברות פרטיות לסקרים גיאופיזיים וייעוץ סביבתי ועוד.

האם במהלך התואר ניתן לשלב עבודה ולימודים?

הלימודים בשנים א' וב' מתפרסים על כל ימות השבוע. לומדים בימים ראשון עד חמישי, בכל יום בשעות הבוקר והצהרים. לכן, לא ניתן לשלב עבודה במשרה מלאה. יתר על כן, בשנה א' וגם בשנה ב' הלימודים הם אינטנסיביים ודורשים השקעה מאחר ורוב הקורסים בשנים אלו מהווים דרישות קדם לקורסים בשנה ג' ולקורסים מתקדמים. החל משנה ג' ניתן להשתלב במשרה חלקית. אנחנו נוהגים לפרסם משרות לתלמידים ולבוגרים וישנם תלמידים המשתלבים כבר במהלך התואר הראשון בעבודה בתחום.

איך נרשמים?

הרישום לאוניברסיטה מתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

      

      בירור אפשרויות קבלה:

    

 • לפניות מועמדים, לבירורים ולמענה אישי:

  • מוקד טלפוני בטלפון מספר 03-6405550 בין השעות 9.00 – 18.00

  • דואר אלקטרוני: im@tau.ac.il

  • וואטסאפ שמספרו: 052-2995818

עד מתי אפשר להירשם ללימודים לשנה"ל הבאה?

ההרשמה לאוניברסיטה לתואר ראשון נסגרת רשמית במארס, אך ללימודים בבית הספר שלנו יש אפשרות להירשם גם במתכונת של "הרשמה מאוחרת" עד תחילת ספטמבר, כחודש לפני תחילת שנת הלימודים.

מהן אפשרויות התעסוקה לבוגרים?

בוגרי החוג מבוקשים מאוד במשק ומשתלבים במגוון מקומות תעסוקה כגון מוסדות להשכלה גבוהה, מכוני מחקר כגון המכון הגאופיזי, המכון הגאולוגי, המכון לחקר ימים ואגמים, חברות היי־טק כגון רפאל, אל-אופ, תעשייה אווירית, חברות אנרגיה, המכון הביולוגי, מכוני חיזוי מזג אוויר, צה״ל ומערכת הביטחון, מחלקות בקרה ממשלתיות ועירוניות, השירות המטאורולוגי, השירות ההידרולוגי, המרכז למיפוי ישראל, המשרד להגנת הסביבה, חברות לפיתוח תוכנה, חברות פרטיות לסקרים גאופיזיים ולייעוץ סביבתי, מערכת החינוך.

 

ניתן לקרוא על בוגרים שלנו שהשתלבו במקומות עבודה.

עם מי ניתן לשוחח לצורך קבלת פרטים נוספים במייל או בטלפון:

 

 • מזכירות תלמידים ויעוץ למועמדים: הילה בקשי כדר - geophy@tau.ac.il
  טלפון: 03-6406962 (בימים א׳-ד׳ בשעות 14:00-09:30) 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>