פרופ' מורי מוינסטר

פקולטה למדעים מדויקים אמריטוס
פרופ' מורי מוינסטר
דואר אלקטרוני: murraym@tauphy.tau.ac.il
טלפון חיצוני: 03-6411486
טלפון פנימי: 03-6406143
פקס: 03-6406369
משרד:
שנקר פיזיקה, 519
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive