סגל מנהלי - החוג למדעי כדור הארץ

 
שם תפקיד בניין וחדר טלפון ופקס דוא"ל
גב' ענבר סעדי עוזרת מנהלית קפלון, 202

טלפון 03-6405690

פקס 03-6409282

גב' יפית כהן הדרי ע' עוזרת מנהלית קפלון, 202

טלפון 03-6409280/8633

פקס 03-6409282

מר גלעד הדסי מתאם מערכות מחשוב קפלון, 211

טלפון 03-6408257

פקס 03-6409282

מר שטיבלמן דוד

מהנדס

קפלון, 210

טלפון 03-6407470

פקס 03-6409282

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive