מועד מיוחד / נוסף

עודכן: 11.08.2022

מועד מיוחד / נוסף

 

מומלץ לתלמיד לגשת לבחינה במועד א'. תלמיד שלא ניגש לבחינה במועד א' או עשה כן ומעוניין לשפר ציון, רשאי להיבחן במועד ב'.


תלמיד שלא ניגש למועד א' חייב לקחת בחשבון כי אם לא יוכל להיבחן במועד ב' מסיבה לא מוצדקת על פי התקנון כמפורסם בידיעון, יהיה חייב להירשם לקורס פעם נוספת.

 

 

מועדים מיוחדים:

 

תלמיד שלא ניגש לאחד משני מועדי הבחינה רשאי להגיש בקשה למועד מיוחד (במידע אישי לתלמיד) במקרים הבאים:

 

מילואים:

 1. תלמיד אשר לא ניגש למועד בחינה עקב שירות מילואים ביום הבחינה.

 2. תלמיד שנקרא לשירות מילואים של 3 ימים ומטה אם באחד הימים מתקיימת בחינה.

 3. תלמיד אשר היה בשירות מילואים פעיל ורצוף במשך 4 עד 6 ימים והמבחן נערך בטווח של 48 שעות מיום חזרתו ממילואים.

 4. תלמיד אשר היה בשירות מילואים פעיל תקופה רצופה של 7 ימים או יותר, אך לא יותר מ- 20 יום, ותאריך הבחינה חל בתוך 7 ימים מיום שחרורו.

 5. תלמיד אשר היה בשירות מילואים פעיל תקופה רצופה של 14 ימים או 21 ימים במצטבר, ותאריך הבחינה חל בתוך 14 יום מיום השחרור משירות המילואים.

 6. תלמיד אשר היה בשירות מילואים פעיל מעל 21 ימים במצטבר או ברצף במהלך הסמסטר.

 7. תלמיד אשר בשל שירות מילואים פעיל הגיש ערעור באיחור ועקב כך לא ניתן לו ציון עד לאחר המועד שבו התקיים מועד ב', אליו לא ניגש, יהיה זכאי למועד מיוחד אם ממילא מתקיים מועד כזה, או במועד הבחינות העוקב.

 

הריון ולידה:

 1. תלמידה שהייתה בשמירת היריון, שילדה או אימצה, ועקב כך נעדרה מבחינות, זכאית למועד בחינה מיוחד בבחינות של הקורסים שנלמדו בסמסטר בו התרחש האירוע המזכה.

 2. בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מלימודים ומבחינה שנערכה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה מיוחד על פי הנהוג ביחידה שבה הוא לומד.

 

אחר:

 1. תלמיד אשר ועדת ההוראה החליטה שהוא זכאי למועד מיוחד.

 2. תלמיד אשר ציון מועד א' שלו פורסם פחות משבוע ימים לפני המועד בו מתקיים מועד ב'.

 3. מבחן שנקבע באחד מימי החג הלא יהודיים ובתנאי שהתלמיד, בן העדה, ניגש למועד האחר של הבחינה.

 4. צום ותענית – בחינה באחד המועדים (א' או ב') שהתקיימה בשעות הצהריים (מהשעה 14:00), ובתנאי שהתלמיד הוא בן העדה.

 5. תלמיד אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/ות, בעל/אישה, בן/בת) נפטר חו"ח, ומועד הפטירה התרחש ביום הבחינה או במהלך השבועיים שקדמו ליום הבחינה.

 6. תלמיד אשר פרק הזמן שבין מועדי הבחינה של שני קורסי חובה, באותה תוכנית לימודים ובאותה שנת לימודים קצר מ- 24 שעות.​

 

כללי:

ככלל, מועד מיוחד יינתן בסמוך ככל האפשר לסמסטר שבו נלמד הקורס. הודעה על קיום המועד המיוחד תפורסם לפחות 10 ימים לפני המועד המתוכנן, בתיאום עם התלמיד הזכאי, והכול לפי החלטת הפקולטה. הסדר זה אינו חל על זכאות למועד מיוחד בגין מחלה של שלושה ימים לפחות.

במקרים שבהם מתקיים קורס זהה בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת לסמסטר שבו התקיימה הבחינה, תהא הפקולטה רשאית לאשר לסטודנט, על פי בקשתו, לקבוע שהמועד המיוחד יתקיים יחד עם המועד הרגיל של הבחינה בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת.

במקרים שבהם ציון מעבר בקורס הנו תנאי רישום לקורס אחר, והמועד המיוחד מתקיים לאחר הרישום לקורס, יהא התלמיד רשאי להירשם לקורס העוקב, ורישומו יהא על תנאי שיעבור את הבחינה במועד.

מועד בחינה מיוחד לסטודנטים ששירתו במילואים יתקיים לאחר תום שירות המילואים באופן שתינתן שהות לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.

 

הרשמה לבחינה למועד מיוחד

 1. ההרשמה למועד המיוחד תסתיים שבוע לאחר פרסום התאריכים.

 2. תלמיד שלא ניגש למועד מיוחד עושה זאת על אחריותו ואין מחויבות לאשר לו מועד אחר.

 3. כל החלטה נשלחת לדוא"ל האוניברסיטאי של התלמיד/ה ונרשמת ב"מידע אישי לתלמיד". על התלמיד/ה לאשר את הגעתו/ה לבחינה.

 4. תלמיד שאושר לו מועד מיוחד שאינו יכול להשתתף בו, חייב להודיע על כך למזכירות בחינות עד שלושה ימים לפני הבחינה . אי הופעה לבחינה במועד מיוחד, ללא הודעה מוקדמת, תשפיע על אישור מועדים מיוחדים בעתיד.

 

 

מועד נוסף:

 

מחלה של 3 ימים לפחות

תלמיד שלא נבחן בגלל מחלה של שלושה ימים לפחות יהיה זכאי למועד נוסף בכל אחד מהקורסים בתקופת מחלה זו בכפוף לכללים האלה:

 1. 1. התלמיד יציג אישור מחלה שהונפק במהלך ימי המחלה.

 2. 2. התלמיד ניגש לאחד משני המועדים של הבחינה.

 

מספר האישורים המקנים זכאות למועד נוסף בגין מחלה יוגבל לפעמיים בסמסטר בכל חוגי הלימוד של התלמיד גם יחד (למען הסר ספק, התוכניות דו-חוגיות, כפולות, או בחוג לאחר תואר – סה"כ פעמיים ולא ארבע פעמים). במקרים חריגים יוכל התלמיד לפנות לוועדת ההוראה של היחידה.

 

מועד נוסף בגין מחלה של 3 ימים לפחות יינתן בסמסטר העוקב או בשנה העוקבת אם הקורס מתקיים.  אם יתקיים מועד מיוחד עבור משרתים במילואים או יולדות אפשר לצרף למועד זה גם תלמידים שהציגו אישור רפואי באחד משני המועדים שנקבעו מראש. 

 

אחר:

תלמיד אשר ועדת ההוראה החליטה שהוא זכאי למועד נוסף.

 

חובת ההתעדכנות בחומר הבחינה לתלמיד שאושר לו מועד נוסף, חלה על התלמיד.   

 

לתשומת לב, אם אושרה דחייה של מועד בחינה או ניתנה אורכה אקדמית להגשת עבודה, הן כפופות לתקנות שכר הלימוד המפורטות בחוברת שכ"ל. 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>