קריטריונים למצטייני דקאן לשנה"ל תשפ"א

עודכן: 30.01.2022

להלן אמות המידה להצטיינות עבור טקס מצטייני דקאן לשנה"ל תשפ"א, שיערך בשנת תשפ"ב:

 1. ממוצע הציונים המשוקלל (שעות משקל) של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים תשפ"א בתוכנית חד-חוגית הוא 94* לפחות.

 2. ממוצע הציונים המשוקלל (שעות משקל) המשותף של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים תשפ"א בתוכנית דו-חוגית בתוך הפקולטה הוא 94* לפחות, כאשר ממוצע הציונים בכל חוג הוא 90* לפחות. לחילופין, ממוצע הציונים המשוקלל הוא 95* לפחות בחוג אחד ו-90* לפחות בחוג השני.

 3. מי שהורשע בעבירת משמעת לא ייכלל ברשימת מצטייני דקאן.

 4. לצורך חישוב ממוצע הציונים, יילקחו בחשבון כל ציוני הבחינות בקורסים הנכללים בתוכנית הלימודים, בהם נבחן התלמיד, בין אם משוקללים לציון הגמר ובין אם לאו (למעט קורסי 'כלים שלובים').

 5. במקרה של 2 שיפורי ציונים: יורדות 2 נקודות מממוצע הציונים המשוקלל לפי הפירוט בסעיף 6 דלעיל. שיפור של יותר משני ציונים בסך כל התוכניות, מונע הצטיינות דקאן.

 6. תלמידי גאוגרפיה, בשנה א' 36 ש"ס משוקללות סה"כ ומתוכם לפחות 20 ש"ס יילמדו בגאוגרפיה. על תלמידים בשנים ב' וג', יחולו כללי היקף השעות של כלל הפקולטה.

 7. במקרה של כישלון (במועד בחינה) 1 שתוקן בתוכניות הפקולטה ובתוכניות המשותפות עם הפקולטה להנדסה ולמדעי החיים: יורדות 4 נקודות מממוצע הציונים המשוקלל בחוג או בפקולטה שבה היה הכישלון. הממוצע המשוקלל של כל החוגים/התוכניות ביחד מתעדכן בהתאם. בתוכניות דו-חוגיות עם פקולטה אחרת, תרדנה 4 הנקודות מממוצע התוכנית המשוקלל של הפקולטה אשר בה נלמד הקורס.  תיקון של יותר מכישלון אחד בסך כל התוכניות, אינו מאפשר הצטיינות דקאן.

 8. כאשר החוג מורכב משתי חטיבות, נדרש ממוצע ציונים 94 לפחות בחוג ובכל אחת מהחטיבות.

 9. היקף הקורסים אשר נלמדו בפקולטה במסגרת תכנית חד-חוגית או דו-חוגית, יהיה 36 ש"ס משוקללות לפחות. בתוכנית דו-חוגית עם חוג מחוץ לפקולטה, לפחות 18 ש"ס משוקללות, מתוך 36 ש"ס משוקללות, יילמדו בפקולטה.
  בחוג לאחר תואר 18 ש"ס משוקללות לפחות יילמדו בפקולטה.
  המכסה המחייבת את תלמידי התיכון, הלומדים במעמד מיוחד, הינה לפחות 24 ש"ס משוקללות.
  תיבחן זכאותם של תלמידים אשר בתוכנית הלימודים אליה רשומים, היקף השעות המחייב על פי הידיעון קטן מ-36 ש"ס בשנה האקדמית החולפת, וזאת בתנאי שקצב התקדמותם בתואר תואם לידיעון והם עומדים בשאר התנאים להצטיינות דקאן.

 10. בתוכניות המשותפות עם הפקולטה להנדסה ולמדעי החיים, יופעלו כללים אלה כאשר ממוצע הציונים הגבוה מבין השניים הוא במדויקים.

 11. ממוצע הציונים המשוקלל (שעות משקל) של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים תשפ"א בתוכנית דו-חוגית עם חוג מחוץ לפקולטה (שאינו הנדסה או מדעי החיים), בכל אחד משני החוגים, הוא 94* לפחות.

 

* ממוצע הציונים לא יעוגל.

 *** לפחות 2/3 מהיקף השעות הנדרש יהיה בציון מספרי.

        בתוכנית דו חוגית עם חוג מחוץ לפקולטה נדרש  גם שלפחות 2/3 מהיקף השעות במדעים מדויקים יהיה עם ציון מספרי

 

לתלמידי החוג לגאוגרפיה בתוכנית הדו-חוגית עם פקולטה אחרת ובתוכנית החד חוגית-היקף השעות הנדרש להצטיינות מפורט בנפרד בסעיף 5.

 

תלמידים העומדים בקריטריונים המפורטים במסמך ושמם אינו מופיע ברשימה, מתבקשים לפנות לגב' אילת שלו ארטו, סגנית רמ"ה לתלמידים והוראה בדוא"ל eilat@tauex.tau.ac.il

 

המועד האחרון לקבלת פניות הנו יום רביעי 2 בפברואר 2022, בשעה 9:00. לאחר מועד זה, לא נוכל להתייחס לפניות.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>