קריטריונים למצטייני.ות דקאנית לשנה"ל תשפ"ג בטקס שיתקיים בתשפ"ד

עודכן: 26.02.2024

להלן אמות המידה להצטיינות עבור טקס מצטייני.ות דקאנית לשנה"ל תשפ"ג, שיערך בשנת תשפ"ד:

 1. ממוצע הציונים המשוקלל (שעות משקל) של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים תשפ"ג בתוכנית חד-חוגית הוא 94* לפחות.

   
 2. ממוצע הציונים המשוקלל (שעות משקל) המשותף של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים תשפ"ג בתוכנית דו-חוגית בתוך הפקולטה הוא 94* לפחות, כאשר ממוצע הציונים בכל חוג הוא 90* לפחות. לחילופין, ממוצע הציונים המשוקלל הוא 95* לפחות בחוג אחד ו-90* לפחות בחוג השני.

  תוכניות המשותפות עם הפקולטה להנדסה ולמדעי החיים, יופעלו כללים אלה כאשר ממוצע הציונים הגבוה מבין השניים הוא במדויקים.

 

 1. ממוצע הציונים המשוקלל (שעות משקל) של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים תשפ"ג בתוכנית דו-חוגית עם חוג מחוץ לפקולטה (שאינו הנדסה או מדעי החיים), בכל אחד משני החוגים, הוא 94* לפחות.

  כאשר החוג מורכב משתי חטיבות, נדרש ממוצע ציונים 94 לפחות בחוג ובכל אחת מהחטיבות.

   
 2. היקף הקורסים אשר נלמדו בפקולטה במסגרת תכנית חד-חוגית או דו-חוגית, יהיה 36 ש"ס משוקללות לפחות. בתוכנית דו-חוגית עם חוג מחוץ לפקולטה, לפחות 18 ש"ס משוקללות, מתוך 36 ש"ס משוקללות, יילמדו בפקולטה. (הרחבה בסעיף 5).

  בחוג לאחר תואר 18 ש"ס משוקללות לפחות יילמדו בפקולטה.

  המכסה המחייבת את תלמידי ותלמידות התיכון, הלומדים.ות במעמד מיוחד, הינה לפחות 24 ש"ס משוקללות.


  תיבחן זכאותם של תלמידים.ות אשר בתוכנית הלימודים אליה רשומים, היקף השעות המחייב על פי הידיעון קטן מ-36 ש"ס בשנה האקדמית החולפת, וזאת בתנאי שקצב התקדמותם בתואר תואם לידיעון והם עומדים.ות בשאר התנאים להצטיינות דקאנית.

   
 3. בזכאות להיכלל בהצטיינות ניתן לכלול ציונים בינאריים (מילוליים) של תלמיד.ה או קורסים שבהם לתלמיד.ה אין ציון כלל (אך זכאי.ת בהם למועד מיוחד/נוסף/הגשה באיחור), בהיקף של עד 6 ש"ס מתוך מכסת שעות הלימודים בשנה"ל תשפ"ג.

   
 4. במקרה של כישלון (במועד בחינה) 1 שתוקן בתוכניות הפקולטה ובתוכניות המשותפות עם הפקולטה להנדסה ולמדעי החיים: יורדות 4 נקודות מממוצע הציונים המשוקלל בחוג או בפקולטה שבה היה הכישלון. הממוצע המשוקלל של כל החוגים/התוכניות ביחד מתעדכן בהתאם. בתוכניות דו-חוגיות עם פקולטה אחרת, תרדנה 4 הנקודות מממוצע התוכנית המשוקלל של הפקולטה אשר בה נלמד הקורס.  תיקון של יותר מכישלון אחד בסך כל התוכניות, אינו מאפשר הצטיינות דקאנית.

   
 5. במקרה של 2 שיפורי ציונים: יורדות 2 נקודות מממוצע הציונים המשוקלל לפי הפירוט בסעיף 6 דלעיל. שיפור של יותר משני ציונים בסך כל התוכניות, מונע הצטיינות דקאנית.

   
 6. לצורך חישוב ממוצע הציונים, יילקחו בחשבון כל ציוני הבחינות בקורסים הנכללים בתוכנית הלימודים, בהם נבחן התלמיד, בין אם משוקללים לציון הגמר ובין אם לאו (למעט קורסי "כלים שלובים" ו"שאר רוח").

   
 7. מי שהורשע.ה בעבירת משמעת לא ייכלל ברשימת מצטייני דקאנית.

 

 

 

* ממוצע הציונים לא יעוגל.

 *** לפחות 2/3 מהיקף השעות הנדרש יהיה בציון מספרי.

        בתוכנית דו חוגית עם חוג מחוץ לפקולטה נדרש גם שלפחות 2/3 מהיקף השעות במדעים מדויקים יהיה עם ציון מספרי.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>