• ראשי
 • השלכות העיצומים של הסגל הבכיר - בחינות מועדי ב' לפני קבלת הציונים של מועד א'

  שלום רב,

   

  לאור המצב שנוצר כתוצאה של העיצומים בהן נוקטים חברי הסגל האקדמי הבכיר ולאור פניות הסטודנטים וראשי אגודת הסטודנטים, אני מבקשת להביא לידיעתכם את הנחיות הרקטור בכל הקשור למצב בו מתקיימות בחינות מועד ב' בקורסים בהם טרם נמסרו ציוני מועד א':

   

  סטודנט שיחליט לגשת לבחינת מועד ב' בקורס שבו טרם פורסמו ציוני מועד א' או נמסר לו הציון אך מועד ב' יתקיים תוך פחות משבעה ימים מיום פרסום הציונים - האוניברסיטה תכיר בציון הטוב יותר מבין השניים.

  תלמיד כזה לא יהיה זכאי למועד בחינות נוסף באותו קורס.

  תוקף החלטה זו - עד לתום שבעה ימים מיום פרסום ההודעה על סיום העיצומים.

   

  בעקבות פניית אגודת הסטודנטים, מבקש ארגון הסגל האקדמי הבכיר להודיע כי במקרים מיוחדים (מילואים, שנה אחרונה לסיום התואר, אירועים משפחתיים – קרבה ראשונה), ניתן יהיה להגיש בקשות לקבלת ציון בחינת מועד א' שהתקיימו.

  את הבקשות יש להגיש לוועדת חריגים מטעם ארגון הסגל האקדמי הבכיר, לכתובת: vaadatau@gmail.com.

   

  יודגש כי תלמיד שבקשתו תאושר, לא יהיה זכאי להכרה בציון הגבוה מבין הציונים בשני המועדים.

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive