• ראשי
 • טופס בקשה למועד נוסף בקורס

  עודכן: 24.06.2015

  טופס זה מיועד לתלמידים אשר אינם זכאים למועד בחינה מיוחד עפ"י התקנון.

  הטופס מיועד לתלמידים אשר נמנע מהם להגיע לבחינה בשל נסיבות מיוחדות.

  הפניות יידונו רק אם יצורפו אישורים מתאימים.

   

  פרטים אישיים:
  הצהרה:

  הריני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שהציון הממשי בבחינה האחרונה הוא הקובע.

  כמו כן, ידוע לי כי עלי להודיע עד 3 ימים לפני מועד הבחינה, אם אינני מתכוון לגשת לבחינה.

   

  נא לצרף אישורים מקוריים מתאימים.

   

  ** מומלץ להדפיס את הטופס המלא ולשמור עותק לשם בירורים בעתיד.

   

  * = שדה חובה
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  Developed by
  UI/UX Basch_Interactive