תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

תכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

תכנית זו מיועדת לתלמידים המעוניינים לרכוש השכלה גבוהה בשני התחומים. התכנית מכילה את הדרישות העיקריות של שני החוגים, ועל כן היא דורשת מהתלמיד מאמץ ניכר.

 

ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר. תואר ראשון במסלול זה עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר שני בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות, בתנאי שיבחר ללמוד את הקורס מעבדה ג' בשנה השלישית ללימודי התואר הראשון.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive