מנחים למחקר

מגוון התחומים שבהם ניתן לבצע את עבודת הגמר לתואר שני ושלישי הינו רב ולכן מומלץ לקבל מידע בעמודי תחומי המחקר ורשימת החוקרים בביה"ס. התלמידים מוזמנים לפנות לכל חוקר באופן אישי. 

תלמידי תואר שני שלא מצאו מנחה, יכולים לפנות ליועצים בוועדת הוראה ללימודי המשך.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive