מסלול ישיר לדוקטורט

עודכן: 02.08.2023

מסלול ישיר לדוקטורט

התואר "דוקטור לפילוסופיה" (.Ph.D), הוא התואר הגבוה ביותר המוענק מטעם אוניברסיטת תל-אביב. תלמידים.ות יתקבלו ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" בשני מסלולים: המסלול הרגיל והמסלול הישיר.

 

המסלול הישיר לדוקטורט, מיועד לתלמידים.ות מצטיינים.ות עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה, ומאפשר מעבר ללימודי תואר דוקטור במהלך התואר השני, ללא הצורך בכתיבת תזת MA. סטודנטים.ות יתקבלו למסלול הישיר לדוקטורט לאחר שנת הלימודים הראשונה לתואר השני, בתנאים המוגדרים בתקנון בידיעון הפקולטה.

 

תנאי קבלה:

הקבלה למסלול הישיר לדוקטורט בתנאים הבאים המפורטים בידיעון הפקולטה.

יש אפשרות להתקבל לדוקטורט אם הנך עובד.ת בתעשייה ומבקש.ת לבצע את עבודת המחקר במקום העסקתך. הרישום לדוקטורט יתבצע בהתאם למפורט ב"דרך הטיפול" במסמך של נוהל עובדים המבקשים ללמוד לתואר שלישי במקום העסקתם.

 

תהליך הרישום:

 • על התלמיד.ה להגיש לגב' עינת דהן את כל המסמכים הדרושים.

 • התיק ידון בוועדה היחידתית לתלמידי.ות מחקר ולאחר מכן בוועדה האוניברסיטאית.

 

המסמכים הדרושים:

 • תעודה או אישור זכאות לתואר ראשון, חתומים ע"י המוסד בו למד.ה התלמיד.ה (עותק נאמן למקור)

 • גליונות ציונים של תואר ראשון ותואר שני, חתומים ע"י המוסד בו למד.ה התלמיד.ה (מסמכים מקוריים או עותק נאמן למקור)

 • טופס אישור הנחיה מאיש סגל אשר רשאי להנחות תלמידים.ות לדוקטורט

 • טופס ניגוד ענינים במחקר, חתום ע"י המנחה וע"י תלמיד.ת המחקר
 • קורות חיים

 • תמונת פספורט

לאחר קבלה ללימודים, סטודנטים.ות רשאים.ות לבטל חלק מ"התשלומים הנלווים" לשכ"ל (סעיף רווחה) ע"י פנייה למדור שכ"ל בטלפון 03-6405555.

 

מהלך התואר ועבודת דוקטורט:

במהלך התואר על התלמיד.ה לצבור סה"כ שבע ש"ס:

 • יש להירשם ולהיבחן בשני קורסים אשר יעניקו שש ש"ס במהלך הדוקטורט עד שנה לאחר מעבר שלב הצעת המחקר, בציון 80 ומעלה.

 • יש להשתתף בסמינר מחלקתי אשר יעניק ש"ס אחת. במסגרת הסמינר על התלמיד.ה להעביר הרצאה מוזמנת בנושא הדוקטורט ולקבל על כך אישור מהאחראי על הסמינר.

 • קורס כתיבה אקדמית באנגלית

  הקורס בהיקף של 4 ש"ס סה"כ והנו קורס חובה לתלמידי.ות תואר שלישי הנמצאים בשלב א' של המחקר.

  מומלץ להירשם לקורס במועד הראשון בו מתקיים הקורס לאחר הקבלה ללימודים.

  כלל הסטודנטים.ות הנמצאים כיום בשלב א' של המחקר מחויבים ברישום לקורס.

  לימוד הקורס יהווה תנאי נוסף למעבר לשלב ב' בדוקטורט, נכון לסמסטר ב' תשע"ט (מי שת.יגיש הצעת מחקר בסמסטר א תשע"ט, פטור)

  למידע ורישום לקורס כתיבה אקדמית באנגלית >

 

יש להגיש את הצעת המחקר לא יאוחר מתחילת הסמסטר החמישי ללימודיהם.ן בתואר השני, ולעמוד בהצלחה בבחינה על הצעה זו. בשלב זה של הגשת ההצעה, על התלמידים.ות להיות אחראיים.ות למילוי כל חובותיהם.ן לתואר השני, כולל אישור על השתתפותם.ן בסמינר לתואר שני.

שנה וחצי לאחר המעבר לשלב ב' יש להגיש דו"ח התקדמות שיועבר לוועדה היחידתית.  במידה והתלמיד.ה פרסם.ה בתקופה זו מאמר כמחבר.ת ראשון.ה, ייחשב המאמר כדו"ח התקדמות.

על התלמידים.ות להגיש את עבודת הדוקטורט תוך חמש שנים מהמועד שבו התקבלו כתלמידי.ות שלב א'. כל חריגה מפרק הזמן הנקוב לעיל טעונה אישור של הוועדה היחידתית.

במקרים מיוחדים, ניתן להגיש עבודת דוקטורט המורכבת ממאמרים.

 

תקנות ועדכונים

התקנות החלות על התלמידים.ות, הן אלה המופיעות בידיעון, בהוראות האוניברסיטה וכן בתיקונים שיתפרסמו במהלך השנה. שינויים ותוספות יהיו תקפים מיד עם פרסומם, אלא אם כן יפורסם אחרת.

 

תעודת הוראה בפיזיקה לתלמידי תואר שלישי

תלמידי.ות תואר שלישי רשאים.ות לשלב לימודי תעודת הוראה בפיזיקה במהלך שלב ב' ללימודיהם.

לפרטים יש לפנות לחן לוי, מזכירת תלמידי תעודות הוראה במקצועות המתמטיקה והמדעים: chenlevi@tauex.tau.ac.il.

 

זכויות ומידע שימושי:

 • כרטיס סטודנט:
  ברגע שהוסדר שכר הלימוד, יישלח הכרטיס אל כתובת הסטודנט.ית הקיימת במערכת. ניתן לקבל מידע נוסף בנושא זה וכן על שירותים נוספים לסטודנטים באתר דקאנט הסטודנטים.

 • מלגות בית ספריות ומשרות הוראה:
  לבדיקת זכאות למשרה ולמלגה בבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה, פירוט על המשרות והמלגות וטופס הגשת בקשה - בעמוד מלגות בית-ספריות ומשרות הוראה לתואר שלישי.

 • פרסי הצטיינות:
  במהלך הלימודים, בכל תחילת סמסטר, יעבירו התלמידים.ות למזכירת הדוקטורנטים קורות חיים ורשימת פרסומים, לבדיקת זכאותם.ן לפרסי הצטיינות.

 • מימון כנסים בחו"ל למלגאים: האוניברסיטה תסייע במימון נסיעות לכנסים, סמינרים, קונגרסים מדעיים והשתלמויות קיץ בארץ ובחו"ל, באופן שתלמידים.ות לתואר שלישי יוכלו במשך לימודיהם להשתתף לפחות פעם אחת באחת מהפעילויות הללו. ניתן לקבל פרטים נוספים על כללי סיוע למלגאים באתר של מדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית.

 • מימון הדפסת עבודת גמר:
  תלמידי.ות מחקר לתואר שלישי, המקבלים מלגת קיום, זכאי.ת להשתתפות בהוצאות הדפסה של עבודת הדוקטור, עפ"י כללים שייקבעו ע"י המזכירות האקדמית.
  ​האוניברסיטה מאפשרת להדפיס עד עשרה עותקים. יש ליצור קשר עם בית הדפוס (נמצא במרתף בניין הספרייה המרכזית) בטלפון 9668 ולתאם הגעה להדפסה. במקביל יש להתקשר ל"מדור תלמידי מחקר" בטלפון 8161 ולבקשם לשלוח אישור בשם האוניברסיטה להדפסת ההעתקים.

 

ליצירת קשר לשם קבלת מידע נוסף, נא לפנות לעמוד צור קשר.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>