הנחיות להגשת עבודת דוקטורט

עודכן: 19.01.2023

עבודת הדוקטורט תוגש עד סוף השנה החמישית מתאריך הקבלה לתואר השלישי ובהתאם לתנאים הבאים:

 

עמידה בחובות האקדמיים לתואר שלישי

 • שני קורסים של שש ש"ס במסגרת הדוקטורט

 • סמינר מחלקתי של אחד ש"ס

 • קורס בטיחות  בכל שנה במהלך התואר

 • קורס עזרה ראשונה פעם אחת במהלך התואר

 

 

אופן הגשת עבודת הדוקטורט

 • עבודת הדוקטורט תוגש בשפה ברורה, ללא שגיאות ניסוח וללא שגיאות כתיב, לאחר ביצוע הגהה. המסמך ייכתב בגודל גופן 11, סוג גופן Times new Roman, ויכלול עד 150 עמודים.

 • העבודה תוגש כחיבור העומד בפני עצמו ואשר מכיל את כל החומר הרלוונטי לצורך הבנת שאלת המחקר.

 • העבודה תכלול חומר רקע למחקר ואת תוצאות המחקר עפ"י סדר הדברים הבאים:

  • דף שער: יופיע בעברית ובאנגלית בהתאמה (משני צדי העבודה) ולפי הניסוח המופיע ב-דוגמא.

  • תודות: לאחר השלמת תהליך השיפוט ניתן להוסיף לעבודת המחקר עמוד הכולל הבעת תודה.

  • תקציר: ייכתב בעברית ובאנגלית ויסכם בצורה תמציתית את טענות העבודה ואת מסקנות המחקר.

  • תוכן עניינים

  • מבוא: יסקור ויסכם את הידוע בספרות המדעית על התחום הנחקר ויציג את שאלות המחקר. יוצגו בו מטרות העבודה והנחותיה, ותודגש התרומה המדעית שלה.

  • מהלך המחקר ותוצאותיו: מהלך המחקר ותוצאותיו יוצגו בפרק אחד או בכמה פרקים.

  • דיון וסיכום: הפרק יכלול דיון בנושא עבודת המחקר וחידושיה, מסקנותיה, מחקרי המשך אפשריים והתפתחויות נוספות העשויות לנבוע ממנה, הכל בהתאם למקובל בתחום.

  • ספרות: הפרק יכלול פירוט ביבליוגרפי מלא של הספרות הנזכרת בעבודת המחקר ומקורות אחרים. הרשימה תיערך כמקובל בפרסומים מדעיים בתחום.

  • במקרים בהם המחקר המוצג בעבודה נעשה בשיתוף תלמידי מחקר נוספים או חוקרים מקבוצות מחקר אחרות (למעט תוצאות המצוטטות מעבודות קודמות, עם סימוכין מתאימים), יש לכלול בפתח התזה פיסקה תחת הכותרת "תרומת המחבר" ובה תפורט התרומה האישית הייחודית של המחבר לתוצאות המוצגות בתזה כעבודה מקורית. רמת הפירוט הנדרשת תלויה באופי העבודה.

 

העבודה תוגש לרכזת תלמידי מחקר במייל בלבד.

 

לעבודת הדוקטור המוגשת יש לצרף את המסמכים הבאים במייל:

 1. קורות חיים ורשימת פרסומים.

 2. על המנחה למלא טופס הערכה ולהעביר לרכזת תלמידי מחקר מכתב חוו"ד המאשר.ת את הגשת העבודה לוועדה לתלמידי מחקר לצורך שיפוט. המכתב יכלול את חוות דעתו.ה המלאה כשופט.ת נוסף.ת לעבודה. במקרה שלתלמיד מספר מנחים, יגיש כל מנחה מכתב נפרד עם חוות דעתו.

באחריות התלמיד לוודא מסירת העבודה וכל המסמכים הדרושים. רק לאחר שהתקבלו כל המסמכים הנ"ל העבודה תישלח לשיפוט.

 

במידת הצורך קיימת אפשרות למימון הדפסת העבודה:

תלמידי מחקר לתואר שלישי, המקבלים מלגת קיום, יהיו זכאים להשתתפות בהוצאות הדפסה של עבודת הדוקטור, עפ"י כללים שייקבעו ע"י המזכירות האקדמית.

​האוניברסיטה מאפשרת להדפיס עד עשרה עותקים. יש ליצור קשר עם בית הדפוס (נמצא במרתף בניין הספרייה המרכזית) בטלפון 9668 ולתאם הגעה להדפסה. במקביל יש להתקשר ל"מדור תלמידי מחקר" בטלפון 8161 ולבקשם לשלוח אישור בשם האוניברסיטה להדפסת ההעתקים. עד שני העתקים יודפסו בשלב ההגשה. עותק נוסף יודפס לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים. העבודה תודפס על נייר מסוג  A4.

 

פרטים נוספים על נוהל הגשת עבודת הדוקטור באתר המזכירות האקדמית

 

להלן מידע נוסף על הנחיות האתיקה והמשמעת לסטודנטים שכותבים עבודות אקדמיות >

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>