• ראשי
 • בחינות מועדי ג' - מבצע צוק איתן

  עודכן: 30.10.2014

   

  הנחיות הפקולטה לגבי יישום מתווה היערכות האוניברסיטה למבצע "צוק איתן".

  טופס בקשה להמרת ציון מספרי למילולי - מבצע צוק איתן
   
  טופס בקשה לבחירת ציון גבוה - מבצע צוק איתן

   

   

  ** קורסי סמסטר א' אשר בגינם נפתחים מועדים מיוחדים (ללא קשר למבצע "צוק איתן")

   

  שימו לב - לוח הבחינות עודכן ובוצעו בו שינויים.

   

   

  ביה"ס למדעי המחשב

  יום שלישי 30/09/2014

  09:00

  0368-2158

  מבני נתונים

  פרופ' לוי / פרופ' ערן הלפרין / פרופ' צוויק

  יום שלישי 30/09/2014

  09:00

  0368-2170

  לוגיקה

  פרו'פ אלכסנדר רבינוביץ / פרופ' אברון

  יום רביעי 01/10/2014

  09:00

  0368-2161

  פרוייקט תכנה

  פרופ' רודד שרן

  יום רביעי 01/10/2014

  09:00

  0368-2162

  מערכות הפעלה

  פרופ' חזי ישורון

  יום רביעי 01/10/2014

  09:00

  0368-3235

  מבוא ללמידה חישובית

  פרופ' ליאור וולף / פרופ' ערן הלפרין

  יום שני 05/10/2014

  09:00

  0368-3066

  בניית יישומים מאובטחים

  ד"ר דוד מובשוביץ

  יום ראשון 19/10/2014

  09:00

  0368-2200

  מודלים חישוביים

  פרופ' ישי מנצור / פרופ' יפתח הייטנר / פרופ' דרשוביץ

  יום ראשון 19/10/2014

  09:00

  0368-3234

  וירטואליזציה של תקשורת

  פרופ' אלישע רוזנצוויג

  יום שני 20/10/2014

  09:00

  0368-2159

  מבנה מחשבים

  פרופ' איתן רופין

  יום שישי 24/10/2014

  09:00

  0368-1105

  מבוא מורחב למדעי המחשב

  פרופ' בני שור / פרופ' אמיר רובינשטיין

  יום שישי 24/10/2014

  09:00

  0368-2157

  תכנה 1

  פרופ' ליאור וולף / פרופ' הלפרין

  יום שישי 24/10/2014

  09:00

  0368-3030

  רשתות תקשורת מחשבים

  פרופ' חנוך לוי

  יום שישי 24/10/2014

  09:00

  0368-4172

  PEER TO PEER

  פרופ' חנוך לוי

  יום שישי 31/10/2014

  09:00

  0368-3168

  סיבוכיות

  פרופ' אמנון תא-שמע

  יום שישי 14/11/2014

  09:00

  0368-4477

  נושאים מתקדמים במבני נתונים  

  פרופ' חיים קפלן

   

   

   

   

   

  סטטיסטיקה

  יום שלישי 23/09/2014

  09:00

  0365-2101

  חישוב סטטיסטי

  פרופ' דוד שטיינברג

  יום שלישי 30/09/2014

  09:00

  0365-1813

  מבוא לסטטיסטיקה

  ד"ר רות הלר

  יום שני 06/10/2014

  09:00

  0365-2005

  מבוא להסתברות

  ד"ר רון פלד

  יום שלישי 07/10/2014

  09:00

  0365-2103

  תיאוריה סטטיסטית

  פרופ' יצחק מלכסון

  יום שלישי 07/10/2014

  09:00

  0365-2302

  חקר ביצועים 1

  ד"ר בוכבינדר

  יום שלישי 07/10/2014

  09:00

  0365-2301

  סטטיסטיקה למדעי המחשב

  פרופ' סהרון רוסט

   

   

   

   

   

  מתמטיקה

  יום ראשון 21/09/2014

  09:00

  0366-1106

  מבוא כללי למדעי המחשב

  מר ארנון מצה

  יום שני 22/09/2014

  09:00

  0366-1111

  אלגברה לינארית 1 א'

  פרופ' אסף שפירא

  יום שני 22/09/2014

  09:00

  0366-2219

  גיאומטריה דיפרנציאלית

  פרופ' ביאלי

  יום שלישי 23/09/2014

  09:00

  0366-2140

  תורת המספרים

  פרופ' בורובוי / פרופ' גינזבורג

  יום שני 06/10/2014

  09:00

  0366-2105

  אנליזה נומרית 1

  פרופ' שקולניצקי

  יום שלישי 07/10/2014

  09:00

  0366-1120

  אלגברה לינארית 2ב'

  פרופ' בוריס קוניאבסקי

  יום ראשון 19/10/2014

  09:00

  0366-1112

  אלגברה לינארית 2א'

  פרופ' אלסקר / ד"ר ברי סורוקר / ד"ר שצירבק

  יום שלישי 21/10/2014

  09:00

  0366-2133

  אלגברה 2ב'

  פרופ' הרן

  יום שישי 31/10/2014

  09:00

  0366-1102

  חדו"א 2א'

  פרופ' קלרטג / ד"ר אוסטרובר / פרופ' גלוסקין

  יום שישי 31/10/2014

  09:00

  0366-1122

  חדו"א 2 ב'

  ד"ר יעקב יעקובוב

  יום שישי 31/10/2014

  09:00

  0366-3020

  מד"ח 1

  פרופ' שוחט

  יום שישי 31/10/2014

  09:00

  0366-2180

  חדו"א 4

  פרופ' צירלסון

  יום שישי 07/11/2014

  09:00

  0366-3022

  מבוא לאנליזה פונקציונלית

  פרופ' אידלמן

  יום שישי 07/11/2014

  09:00

  0366-2123

  מרוכבות 1

  ד"ר בוחובסקי

  יום שישי 14/11/2014

  09:00

  0366-2103

  מד"ר 1

  פרופ' ביאלי / פרופ' לבנט

   

   

   

   

   

  פיזיקה

  יום רביעי 01/10/2014

  09:00

  0321-3108

  מבוא לאסטרופיזיקה

  פרופ' צבי מזא"ה

  יום ראשון 05/10/2014

  09:00

  0321-1836

  הסתברות וסטטיסטיקה

  ד"ר גלית אשכנזי

  יום שני 06/10/2014

  09:00

  0321-1119

  קלאסית 2

  פרופ' דן מעוז

  יום שלישי 07/10/2014

  09:00

  0321-4115

  פיזיקה קוונטית 1

  פרופ' בן סבטיצקי

  יום שישי 31/10/2014

  09:00

  0321-2131

  שיטות בפיזיקה עיונית 2

  פרופ' רנן ברקנא

  ** יום שלישי 07/10/2014

  09:00

  0321-3109

  אלקטרומגנטיות אנליטית

  פרופ' ניסן יצחקי

  יום ראשון 19/10/2014

  09:00

  0321-1839 / 0321-1840

  ממפי"ס 2 + ממפי"ס משולב

  פרופ' אבנר סופר

  ייום ראשון 19/10/2014

  09:00

  0321-4410

  תורת החומר המעובה 2

  ד"ר רועי בק

  יום שני 20/10/2014

  09:00

  0321-2103

  קוונטים 1

  פרופ' בן סבטיצקי

  יום שישי 24/10/2014

  09:00

  0321-2111

  תרמית

  פרופ' יורם דגן

  יום שישי 24/10/2014

  09:00

  0321-1104

  פרקים בפיזיקה קלאסית

  פרופ' עמיר לוינסון

  יום שישי 24/10/2014

  09:00

  0321-4110

  תרמודינמיקה ומכ' סטטיסטית

  פרופ' יעקב קנטור

  ** יום שישי 24/10/2014

  09:00

  0321-3101

  קוונטים 2

  פרופ' בני רזניק

  יום שישי 31/10/2014

  09:00

  0321-1201

  יחסות פרטית

  ד"ר דובי פוזננסקי

  יום שישי 31/10/2014

  09:00

  0321-4842

  תורת החלקיקים

  ד"ר תומר וולנסקי

  יום שישי 31/10/2014

  09:00

  0321-3810

  יחסות כללית

  פרופ' ניסן יצחקי

  ** יום שישי 07/11/2014

  09:00

  0321-3103

  מבוא למצב מוצק

  פרופ' אלי איזנברג

   

   

   

   

   

  כימיה

  יום ראשון 29/09/2014

  09:00

  0351-1105

  כימיה כללית 1

  ד"ר אמיר גולדבורט

  יום שני 06/10/2014

  09:00

  0351-2202

  תרמודינמיקה

  פרופ' דימנט

  יום שישי 07/10/2014

  09:00

  0351-1100

  תכנות

  גב' יהודית חסון

  יום ראשון 19/10/2014

  09:00

  0351-1810

  פיזיקה כללית 1א'

  פרופ' ליכטנשטט

  יום שני 20/10/2014

  09:00

  0351-3208

  מבוא לספקטרוסקופיה

  פרופ' זלצר

  יום שני 20/10/2014

  09:00

  0351-5030

  פרקים בביולוגיה של התא

  פרופ' דניאל ורשנר

  יום שני 20/10/2014

  09:00

  0351-4312

  פרקים נבחרים בכימיה אורגו מתכתית

  פרופ' פורטנוי

  יום שישי 24/10/2014

  09:00

  0351-1812

  פיזיקה כללית 2א'

  ד"ר קלינברגר

  יום שישי 31/10/2014

  09:00

  0351-2206

  קוונטים וקשר כימי

  פרופ' הוד

  יום שישי 31/10/2014

  09:00

  0351-1125

  חדו"א 2 ג'

  ד"ר סרגיי קוסטיוקובסקי

  יום שישי 07/11/2014

  09:00

  0351-3819

  כימיה של סוכרים

  ד"ר מיכה פרידמן

   

   

   

   

   

   

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive