ציונים

עודכן: 19.07.2023

ציונים

המורה או המורה יסיימו את בדיקת מחברות הבחינה בפרק זמן שיאפשר פרסום ציונים ולא יאוחר משבועיים ממועד הבחינה. בבחינות רב-ברירה (בחינה אמריקאית) יימסרו ציוני הבחינה לא יאוחר משבוע ימים ממועד קיומה.

 

בבחינה שיש בה שאלות בחירה והתלמידה או התלמיד ענו על יותר שאלות ממה שנדרש, ניתנת למורה הסמכות להחליט אילו שאלות ייבדקו.

 

פרסום ציונים

ציוני הבחינות מתפרסמים באינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד."

על התלמיד או התלמידה מוטלת האחריות לבדוק את הציון בסמוך למועד פרסומו. מחברות הבחינה נשמרות למשך סמסטר אחד בלבד ומושמדות בתום הסמסטר העוקב למועד הבחינה.

 

שיפור ציון

תלמידה או תלמיד שיבקשו לשפר ציון חיובי יוכלו לעשות זאת במסגרת המועדים האפשריים לכך והציון האחרון הוא הציון הסופי. רישום למועד ב' לשם שיפור ציון נעשה דרך האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד". תלמידה או תלמיד שיבקשו לשפר ציון לאחר שעברו כל המועדים שעמדו לרשותם – יפנו בבקשה לוועדת ההוראה של החוג.

 

כישלון בקורס

כישלון בבחינת סיום קורס פירושו כישלון בקורס, גם אם הציון המשוקלל עם ציוני הבחנים, התרגילים והעבודות הוא מעל 60. במקרה כזה על התלמיד או התלמידה להיבחן שוב במועד ב'. אם ישיגו ציון חיובי במועד ב', ישוקלל הציון הסופי בקורס עם ציוני המטלות האחרות, כפי שנקבע על ידי המורה בתחילת הקורס. אם התלמידה או התלמיד נכשלו או לא ניגש לבחינה במועד ב', יבוטלו שאר הציונים במטלות של הקורס ויהיה עליהם לחזור על הקורס שנית.

 

ציון "נכשל" יובא בחשבון בציון המשוקלל בתום כל סמסטר. תלמיד או תלמידה יחויבו לתקן ציון "נכשל" במהלך הלימודים, בהתאם לתקנות המעבר.

 

הרכב ציון סופי בקורס

בתחילת כל קורס מכל סוג שהוא - שיעור, סמינר, פרויקט, מעבדה או קורס בעל אופי מעורב - יודיעו המורה או המורה על הרכב הציון הסופי בקורס.

בקורסים פרונטליים שמטלות הסיום בהם הן בחינה ועבודה בסדר גודל של פרויקט, יהיה משקל הבחינה לפחות 50% מהציון הסופי של הקורס ובהתאם להודעת המורה בתחילת הקורס.

בקורסים מעוטי משתתפים ובמקרים מיוחדים באישור ועדת ההוראה הפקולטטית, ניתן יהיה לתת משקל גבוה יותר לבחנים. בכל מקרה, משקל הבחינה הסופית יהיה לפחות 50% מהציון הסופי.


 

ציון סופי בקורס

נבחנו התלמיד או התלמידה יותר מפעם אחת בקורס, הציון האחרון הוא הציון הסופי בקורס.

לא נבחנו התלמידה או התלמיד באף לא אחד מהמועדים העומדים לזכותם, ידווח ציון 260 (לא נבחן) כציון סופי.

 

סריקת מחברת בחינה

ניתן לעיין בסריקה של מחברת הבחינה - למעט בחינות חסויות - בדף האינטרנט "מידע אישי לתלמיד". 

כדי שאיכות הסריקה תהיה טובה, יש לכתוב את הבחינה בעט שחור או כחול. כמו כן אין לכתוב בשוליים המסומנים של מחברת הבחינה.

 

ערעורים

לאחר פרסום הציונים, יוכלו התלמידות והתלמידים לעיין בכל בחינה שנבחנו בה.

 

נבחן או נבחנת יוכלו לערער על ציון הבחינה בקורס או בעבודה מסכמת בקורס תוך 5 ימים מיום פרסום הציון או מיום חשיפת המחברת הסרוקה (המועד הרחוק בין השניים) במידע האישי לתלמיד.

 

תשובה מפורטת לערעור תינתן בכתב תוך 8 ימים מיום פרסום הציונים או מחברת הבחינה הסרוקה [AH1] (האחרון ביניהם).

 

בחינה שהוגש לגביה ערעור תינתן לבדיקה חוזרת בשלמותה, ולפיכך הבודק או הבודקת יוכלו להעלות, להוריד או לא לשנות כלל את הציון. המורה או המורה ירשמו את החלטתם בערעור, ובמקרה של דחייה ירשמו גם את הנימוק להחלטה.

 

תלמיד או תלמידה אשר הגישו ערעור וירצו להבטיח לעצמם את האפשרות ללמוד שנית את הקורס בסמסטר העוקב, יחויבו להירשם לקורס בזמן הרישום הרגיל. אם יתקבל הערעור התלמיד או התלמידה יבטלו מייד את הרישום לקורס.

 

תלמידה או תלמיד שיבקשו לערער על ציון בחינה יעשו זאת דרך מידע אישי לתלמיד - MyTAU. ערעור על בחינה חסויה נעשה דרך טופס ערעור על בחינה חסויה באתר הפקולטה.
 

בבחינות שאינן נסרקות – הערעור יוגש בכתב למזכירות היחידה על פי הנהלים הפנימיים של היחידה.
 

אין זכות ערעור על בחינות שנערכו בעל פה.

 

ערעור חוזר: במהלך הלימודים לקראת התואר יוכלו התלמיד או התלמידה לשוב ולערער עד שלוש פעמים בתואר על ציון שקיבלו בבחינה (בחינה שכבר נבדקה בשנית לאחר הגשת ערעור ראשון). הערעור החוזר הוא המשכו של הערעור הראשון ואינו מעלה סוגיות שלא פורטו בעבר. ניתן להגיש ערעור חוזר תוך יומיים ממועד התשובה על הערעור הראשון. אם יימצא שהערעור החוזר מוצדק, הוא לא יימנה בין שלושת הערעורים הנ"ל.

 

ציון שהתפרסם הוא ציון סופי כל עוד לא פורסמו תוצאות הערעור.

 

הערעור הוא ענייני ואנונימי ומוגש באמצעות אתר האינטרנט. חל איסור לפנות למורה או למתרגל או למתרגלת ולדון עימם בבחינה.

 

ערעור קבוצתי יוגש למזכירת התלמידים והתלמידות על ידי תלמיד או תלמידת הקורס שנבחנו בלבד. ועדת ההוראה לא תדון בערעורים שעניינם רמת קושי, קפדנות בדיקה, השוואה לסטטיסטיקות במבחני עבר.

 

 

 

תעודת הצטיינות

מדי שנה מוענקות תעודות הצטיינות לסטודנטים ולסטודנטיות עם הישגים ראויים:

  1. תעודות הצטיינות מטעם רקטור האוניברסיטה יקבלו סטודנטיות וסטודנטים עם הישגים המוגדרים כהישגים מעולים.

  2. תעודות הצטיינות מטעם דקנית הפקולטה מוענקות לסטודנטים ולסטודנטיות עם הישגים המוגדרים כראויים להערכה.

אמות המידה להערכת ההישגים ולמתן תעודות נקבעות על ידי דקנית הפקולטה מדי שנה. תעודות ההצטיינות מוענקות תמיד על הישגי השנה החולפת, המוערכים יחסית לרמת ההישגים של כל תלמידות ותלמידי הפקולטה באותה שנת לימודים.

 

 

רשימת סימולי ציונים

         200 - עבר

         210 -  השתתף ומילא חובותיו

         220  - נכשל

         230/380  - לא מילא חובותיו (מינהלית)

         260/360 - לא נבחן

         250 - לא השלים חובות קורס

         240/340  - לא זכאי להיבחן

         310 - נבחן, הציון טרם נקבע

         320   - הגיש עבודה, הציון טרם נקבע

         330  - חייב עבודה

 

 

לנוהל סדרי בחינות >

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>