קורסי הכנה

 

קורסי הכנה בכימיה

פרטים על קורסי הכנה בכימיה באתר ביה"ס לכימיה.

פרטים ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי החיים.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הרישום והמידע למועמדים.

 

 

קורסי הכנה במתמטיקה

פרטים נוספים בדף המידע של ביה"ס למתמטיקה.

 

 

קורסי הכנה בפיזיקה

קורסי ההכנה בפיזיקה מתקיימים בפקולטה להנדסה, אשר מארגנת בקיץ קורס "פיזיקה 0",

על פי החלטת הפקולטה למדעים מדויקים, סיום הקורס ומעבר הבחינה בציון 85 לפחות, יהווה עמידה בתנאי הקבלה לתלמידים המוגדרים כ"חסרי פיזיקה". ("חסר פיזיקה" הוא כל מי שלא נבחן בחינת בגרות בפיזיקה ברמה של 4 יח' / 5 יח' בציון 75 לפחות).

 

 

פרטים על קורס ההכנה בפיזיקה 0 בפקולטה להנדסה – קיץ תשע"ה

 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הפקולטה להנדסה >

ובאתר ביה"ס לרפואה >

 

הנושאים הנלמדים בקורס

מכניקה

 1. ווקטורים, חיבורם והטלה על צירים. יחידות, התאמה ביניהן והמרתן.
 2. תנועה לאורך קו ישר. מהירות ממוצעת ורגעית. תאוצה ממוצעת ורגעית. תנועה בתאוצה קבועה, נפילה חופשית. תנועה יחסית.
 3. תנועה במישור, מהירות רגעית, תאוצה רגעית.תנועה בתאוצה קבועה, תנועה בליסטית (זריקה משופעת).
 4. חוקי ניוטון. שיווי משקל.  מיון כוחות. החוק השלישי של ניוטון. משקל ומסה. החוק השני של ניוטון. יישומים: תנועה בקו ישר, מישור משופע, בעיות רב גופיות.
 5. תנועה מעגלית, תאוצה משירית ותאוצה נורמאלית. תנועה מעגלית במהירות קבועה, זמן מחזור, תדירות.
 6. עבודה ואנרגיה. אנרגיה קינטית. עבודה של כוח, אנרגיה פוטנציאלית ואלסטית. שימור אנרגיה.
 7. מערכת חלקיקים. כוח פנימי וכוח חיצוני.
 8. מתקף כוח ותנע קווי. שימור תנע קווי. התנגשויות.
 9. תנועה מחזורית. תנועה הרמונית פשוטה ומשוואתה. אנרגיה בתנועה הרמונית פשוטה. המטוטלת הפשוטה.

 

חשמל

 1. מטען חשמלי, יחידות.
 2. חוק קולון.
 3. השדה החשמלי, הצגתו הגרפית. שדה של מטען נקודתי. סופרפוזיציה. משפט גאוס ושדה חשמלי של גופים סימטריים. התנהגות חומרים בשדה חשמלי, מוליכים ומבודדים.
 4. פוטנציאל. עבודה של שדה חשמלי. אנרגיה חשמלית אנרגית הטעינה, משפט עבודה ואנרגיה.
 5. קיבול ותכונות דיאלקטריות. קבל לוחות וקבל כדורי. מערכת קבלים.
 6. זרם והתנגדות. מערכת נגדים.
 7. מעגלים חשמליים. מקורות מתח. זרם ישר. חוקי קירחהוף.

 

מגנטיות

 1. תכונה מגנטית ומקורה. מגנטים בטבע.
 2. השדה המגנטי. יחידות. תנועה ציקלוטרונית.
 3. השדה המגנטי של זרם חשמלי. מגנט מלאכותי. כוח בין קווי זרם מקבילים.
 4. תנועת מוליך בשדה מגנטי. כוח אלקטרו-מניע מושרה.
 5. מחולל חשמלי ומנוע חשמלי.

 

סדרי הרשמה ותשלום לקורסי ההכנה בפקולטה להנדסה

ניתן לקבל פרטים נוספים במזכירות הסטודנטים של הפקולטה להנדסה, בטלפונים: 6409419, 6406868, 6408489, 6406970.

 

 

ניתן ללמוד גם את קורס ההכנה בפיזיקה המתקיים בפקולטה לרפואה

סיום הקורס ומעבר הבחינה בציון 85 לפחות, יהווה עמידה בתנאי הקבלה לתלמידים המוגדרים כ"חסרי פיזיקה". פרטים באתר ביה"ס לרפואה.

 

 

קורסי הכנה בסיסי בתכנות (מדעי המחשב)

פרטים נוספים באתר ביה"ס למדעי המחשב.

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive