פרופ' אורי צשנובסקי

ביה"ס לכימיה אמריטוס
פרופ' אורי צשנובסקי
טלפון פנימי: 03-6408325
טלפון נוסף: 03-6408628
פקס: 03-6405911

מחקר

פתוח שיטות המאפשרות אפיון וחקר התכונות של עצמים ננומטריים בודדים:

 • מיקרוסקופית אור המאפשרות הבחנה והפרדה בין עצמים בגדלים ננומטריים, שאינן מתאפשרות במיקרוסקופיה מסורתית. מאמץ מיוחד מוקדש לפיתוח שיטות שאינם דורשות שימוש בסמנים פלורוסנטיים, ומאפשרות בחינה של מגוון רחב של חומרים.

 • פתוח שיטות למדידת הבליעה האופטית בגופים ננומטריים בודדים בתחום רב של אורכי גל. 

חקר ואפיון תכונות אופטיות וחשמליות של חלקיקים ננומטריים המיועדים לפתוח טכנולוגיות חדשות. בין השאר, שפור יעילותם של חומרים להמרת אנרגית אור לחשמל.

השכלה

 • B.Sc. בכימיה, אוניברסיטת תל-אביב, 1970-1967

 • M.Sc. בכימיה, אוניברסיטת תל-אביב, ירושלים, 1972-1970

 • Ph.D., אוניברסיטת תל-אביב, 1979-1972

מינויים אקדמיים

 • עמית מחקר, HARVARD‏, 1981-1979

 • מרצה, אוניברסיטת תל-אביב, 1986-1981

 • מרצה בכיר, אוניברסיטת תל-אביב, 1990-1986

 • פרופסור חבר, אוניברסיטת תל-אביב, 1995-1990

 • פרופסור מן המנין , אוניברסיטת תל-אביב, 1995-היום

 • עמית מחקר אוניברסיטת RICE ב-HOUSTON‏, 1986-1987

 • ראש בית הספר לכימיה, אוניברסיטת תל-אביב, 2001-2004

 • ראש המכון לננומדעים וננוטכנולוגיה, 2004-2002

פרסים ומלגות

 • מלגת ויצמן להשתלמות פוסט דוקטורט, 1987-1986

 • מלגת בת שבע דה רוטשילד למדענים צעירים מצטיינים, 1990-1986

 • מלגת אלון למדענים צעירים מצטיינים, 1995-1990

 • קתדרת סטלר לצבירים וננוחלקיקים, 2004-היום

 • פרס ויצמן למדע, 2007

 • עמית החברה האמריקאית לפיזיקה, 2008

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive