מהלך הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה

עודכן: 18.08.2020

על התלמידים להתעדכן בהנחיות ובנהלים שנמצאים בידיעון.

 

מהלך והלימודים

יו"ר ועדת תואר שני: פרופ' משה קול

יועץ לכימיה אורגנית: פרופ' משה קול

יועץ לכימיה פיזיקלית: פרופ' גיל מרקוביץ

 

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה, נמשכים בדרך כלל שנתיים. במקרים חריגים ובאישור מיוחד של ועדת ההוראה ניתן להאריך את הלימודים עד שנה אחת נוספת. הלימודים כוללים קורסים בהיקף של 28 שעות סמסטריאליות ועבודת מחקר באחד מתחומי הכימיה.

 

תחומי ההתמחות

לימודי ההתמחות בבית הספר לכימיה מתקיימים במסלולים:

 1. כימיה אורגנית, ביו-אורגנית ואי-אורגנית

 2. כימיה פיזיקלית

 

כימיה אורגנית וביו-אורגנית

 • כימיה אורגנית פיזיקלית וביופיזיקלית – כימיה סופראמולקולארית ומדידות דיפוזיה באמצעות NMR של מערכות סופראמולקולאריות

 • הכנה ואיפיון של מיכלים סופראמולקולאריים. פילאראראנים כמעכבי ביופילם וכפלטפורמות להכנת מיכלים וג"לים סופראמולקולאריים

 • פיתוח שיטות MRI המבוססות על מדידות דיפוזיה לחקר מערכת העצבים המרכזית

 • חומרי טבע - בידוד וקביעת מבנה של חומרי טבע פעילים ביולוגית מאורגניזמים ימיים ומציאנובקטריה. ביוסינתזה של חומרי טבע בציאנובקטריה. מחקר מבנה/פעילות של חומרי טבע. כימיה אקולוגית

 • כימיה של תרכובות אורגנו-מתכתיות - מחקר בסיסי ויישומי בקטליזה. קטליזטורים לפילמור אולפינים ואסטרים טבעתיים

 • כימיה סופראמולקולארית מתכתית

 • חיישנים סופראמולקולאריים

 • סינתזה ביואורגנית - שימוש בנוגדנים לקטליזה של ריאקציות כימיות (Catalytic Antibodies)

 • פולימרים ודנדרימרים פריקים, מערכות חדשות להכוונת תרופות

 • סינתזה של חומרים "חכמים"

 • פיתוח חומרים להדפסה בתלת מימד

 • כימיה של פלואור - פיתוח שיטות פלואורינציה חדישות של תרכובות אורגניות

 • פיתוח שיטות סינתטיות חדשות

 • שיטות סלקטיביות בסינתזה אורגנית

 • אלקטרוניקה מולקולארית

 • קטליזה אסימטרית, פולימרים כירליים וכימיה ירוקה

 • סינתזה של סוכרים

 • תרופות חדשות נגד סרטן

 • תרופות חדשות המבוססות על סוכרים

 • פיתוח חומרים אנרגטיים וזרזים חדשים

 • פיתוח של ביופולימרים חדשים

 • שימוש בתכנון מולקולרי לפיתוח חומרים חדשים

 • פיתוח קטליזטורים חדשים לשפעול מולקולות קטנות ושימושם בסינתזה אורגנית

 

 

כימיה פיזיקלית

 • חיכוך על פני שטח - תיאוריה והדמיה: המחקר עוסק באחת הבעיות המרכזיות בכימיה ובפיזיקה של חומרים ומנגנונים של תהליכים דינמיים בסקאלות מוגבלות עם פוטנציאל להשלכות יישומיות חשובות

 • תהודה מגנטית גרעינית: פיתוח שיטות חדשות לספקטרוסקופיה (N.M.R.) והדמיה (M.R.I.). שימושים לקביעת מבנה של מולקולות ביולוגיות, מטבוליזם ברקמות חיות, מחקר לשימור הלב ומנגנוני פעולה של כימותרפיה של סרטן. שימוש ב-.Solid State N.M.R לקביעת המבנה של חלבונים וביופולימרים

 • ריאקציות אלקטרודיות, כימיה אלקטרואנליטית וציפויים אלקטרוליטיים במתכות פעילות

 • תאי דלק, קטליזטורים וממברנות לתאי דלק

 • מנגנוני מוליכות בממיסים מעורבים, ובמוצקים מוליכי יונים

 • מצבים אלקטרוניים, תהליכי רלקסציה, ריאקציות כימיות והעברת אנרגיה במולקולות בפאזות מעובות (מוצקים ונוזלים)

 • מולקולות בשדות קרינה חזקים, תהליכים רב-פוטוניים ותופעות קוהרנטיות

 • תהליכי העברת אלקטרונים

 • תהליכים בפאזות מעובות ועל משטחים, דינמיקה של יונים באלקטרוליטים מוצקים ובממברנות ביולוגיות

 • התקנים אלקטרונים המבוססים על מולקולה בודדת

 • אלקטרוניקה מולקולרית

 • שיטות חישוביות לבעיות קוונטיות רב-גופיות במולקולות, פאזות מעובות ופני שטח 

 • מצברים וסוללות עתירי אנרגיה, משטחי ביניים,סופר קבלים

 • הדפסת בטריות בתלת ממד 

 • תיאוריה של תהליכים במערכות ביופיזיקליות

 • כימיה קוונטית וחישובי פיזור אלקטרוניים

 • חישובים מולקולריים בשיטות רב-גופיות

 • צברים אטומיים מולקולריים

 • חקר משטחים בשיטת מיקרוסקופיית השדה הקרוב

 • הדמיה של מולקולות בודדות

 • שליטה קוהרנטית בדינמיקה מולקולרית באמצעות פולסי לייזר אולטרא קצרים

 • - פיתוח שיטות וספקטרוסקופית טרה-הרץ של מולקולות בפזה גזית.

 • -חקר דינמיקה של פלאזמת-לייזר באמצעות שדות בתחום הטרה-הרץ והאופטי

 • - פיתוח שיטות הדמייה בטרה-הרץ.

 • שיטות חישוביות ותיאורטיות למערכות קוונטיות רב-גופיות מחוץ לשיווי משקל

 • אפיון חומרים בשיטות הבאות: EDS + TOF - SIMS, FEG-TEM, HRSEM, SEM, XPS XRD, TGA, DSC,

 • פיתוח חיישנים כימיים וביולוגיים, זיהוי חומרי נפץ, סמים ומחלות באמצעות ננו סנסורים

 • ננו כימיה, הכנה ומניפולציה של ננו גבישים. תכונות אופטיות, אלקטרוניות ומגנטיות של ננו-   גבישים, ננו-התקנים אלקטרוניים ומגנטיים

 • ממברנות וקטליזטורים לתאי דלק, אלקטרוליטים פולימריים, חומרי אנודות וקטודות חדשים לסוללות ליתיום, מיקרו מצבר על שבב סיליקון

 • משטחי ביניים, טריבולוגיה QCM

 • שיקוע מתכות ומסגיהם

 • אוליגומרים ופולימרים פונקציונליים לשימושים אלקטרוניים ואלקטרואופטיים

 • מיקרוסקופית שדה קרוב של משטחים

 • תיאוריה וחישובים לתכונות מבניות, אלקטרוניות ומוליכות בננו חומרים.

 • סינתזה ופבריקציה של חומרים הניתנים לתכנות, הרכבה עצמית של ננו חלקיקים, מיקרו וננו ריאקטורים

 • דינמיקה מחוץ לשיווי-משקל במערכות ננומטריות עם קורלציות אלקטרוניות חזקות

 • סינתזה אלקטרוכימית ומכנוכימית של ננו חומרים עבור מקורות אנרגיה חכמים

 • הדפסה תלת מימדית של מיקרו – סוללות

 • אלקטרוליטים מוצקים

 • ספקטרומטרית מסות עם אלומות מולקולריות על-קוליות

 • גז כרומטוגרפיה ספקטרומטרית מסות

 • כרומטוגרפיה נוזלית ספקטרומטרית מסות עם יינון באלקטרונים

 • פיתוח מכשור כימי אנליטי מתקדם

 • פיתוח שיטות אנליזה מתקדמות תואמות מכשור חדשני

 • לכידה אופטית לחקר דינאמיקה וסטטיסטיקה של נוזלים מורכבים

 • הדמייה של אורביטלים אלקטרוניים ודינמיקה אלקטרונית

 • פיתוח מודלים להתנהגות של נוזלים מורכבים בשיווי-משקל ומחוצה לו.

  • תיאוריה של תהליכים במערכות ביופיזיקליות 

  • תיאוריה של תופעות אקראיות בכימיה, פיזיקה, וביולוגיה

  • תיאוריה של קטליזה אנזימטית ברמת המולקולה הבודדת

  • תיאוריה של מערכות חיות

  • תיאוריה של תהליכי חיפוש אקראיים

 • תיאוריה של תהליכים במערכות ביופיזיקליות

 • פיתוח מודלים להתנהגות של נוזלים בשיווי-משקל ומחוצה לו

 • דינמיקה אלקטרונית אולטרא-מהירה (בסקלת זמן של אטו-שניות) באטומים, מולקולות וראקציות כימיות

 • השראה באמצעות לייזרים

 • חקר באמצעות מס-ספקטרומטריה מצומדת, ברמת המולקולה הבודדת

 • סימולציה ופיתוח של שיטות נומריות לפתרון משוואת שרדינגר התלויה בזמן

 

סדרי הלימודים

 1. מכסת שעות הלימוד לתואר היא 28 ש"ס. לימודי השלמה לא ייחשבו במכסת השעות הנ"ל.

 2. כל תלמיד, חייב למצוא מנחה ונושא לעבודת הגמר לפני תחילת לימודיו לתואר. בחירת הנושא מותנית בהסכמת המנחה ובאישור ועדת ההוראה. 

 3. תוכנית הלימודים טעונה אישור של ועדת ההוראה של בית הספר. יש להגישה עד תחילת שנת הלימודים. כל מועמד הנרשם ללימודי תואר "מוסמך אוניברסיטה", יציין בעת הרשמתו את התחום שבו הוא מעוניין להתמחות. על התלמיד להחתים את יו"ר ועדת הוראה של תלמידי מחקר על טופס תוכנית הלימודים.
  על התלמיד להשתתף באחד מהסמינרים המחלקתיים: נוכחות במשך ארבעה סמסטרים לפחות ומתן הרצאה אחת לפחות במהלך הלימודים. ההשתתפות בסמינר  שוות ערך ל- 4 ש"ס. שלושת הסמינרים הראשונים יהיו ללא  ציון ורק הסמינר האחרון, השקול אף הוא ל-1 ש"ס יהיה עם ציון. השתתפות ביותר מסמינר מחלקתי אחד לא תשוקלל במכסת השעות לתואר.

 4. ועדת ההוראה רשאית, לפי שיקוליה, להפסיק לימודיו של תלמיד, שנכשל בשני קורסים או יותר.

 5. רבים מקורסי הלימוד ניתנים בתדירות של אחת לשנתיים או יותר.

 6. התלמידים רשאים, באישור ועדת ההוראה, להשתתף בקורסים מתוכניות של חוגים אחרים בפקולטות למדעים מדויקים, למדעי החיים, לרפואה או להנדסה באחד מהמסלולים הבאים:

  1. בהיקף של 4 ש"ס

  2. בהיקף של 8 ש"ס של קורסים הקשורים לתוכנית המחקר של התלמיד לאחר אישור הקורסים ע"י וועדת ההוראה

 7. תלמידים בחוג לכימיה אורגנית אשר לא למדו בתואר הבוגר את הקורסים "כימיה אורגנית מתקדמת", "כימיה אורגנית פיזיקלית" ו"אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות" חייבים ללמוד אותם במהלך התואר מוסמך.

 8. תלמידים בחוג לכימיה פיזיקלית אשר לא למדו בתואר הבוגר את הקורס "שיטות מתמטיות בכימיה" חייבים ללמוד אותו במהלך התואר המוסמך.

 9. ההשתתפות בקורסים שיש להם דרישות קדם מותנית בהשתתפות בקורסים המהווים דרישות קדם או בקורסים דומים להם ובתיאום עם היועץ. ראה ברשימת תכני הקורסים.

 10. שעת מעבדת בחירה מתואר ראשון נחשבת כחצי שעה לצורך מילוי מכסת השעות הנדרשות ולשקלול הציון.

 11. כל תלמיד חייב להשתתף בקורס בטיחות אחת לשנה ולסיימו בהצלחה. תלמיד אשר לא יסיים חובותיו בקורס, לא יוכל להמשיך בלימודיו בבית הספר לכימיה, אלא לאחר השלמת הקורס. לימוד הקורס אינו מעניק קרדיט.

 12. חובה על כל תלמיד לתואר מתקדם לחתום, לפני תחילת לימודיו, על טופס הצהרת בטיחות. ההצהרה דנה בחובת ציות להוראות הבטיחות הכלליות בבית הספר לכימיה, והייחודיות למעבדה בה הוא עובד. ההצהרה תהיה תקפה כל עוד נמשכים לימודי התלמיד. תלמיד שלא יחתום על הצהרה זו, יופסקו לימודיו מיידית.  כמו כן, חייב התלמיד להשתתף בקורס עזרה ראשונה בשנת לימודיו הראשונה.

 13. השפה העברית אינה תנאי לקבלה ללימודי התואר השני אם התלמיד אינו נדרש להשלמות מהתואר הראשון.

 

הוראות בטיחות כלליות לכל תלמידי בית הספר

בשל העיסוק בחומרים מסוכנים וכדי לשמור על בריאותכם, חובה על כל תלמיד, המתחיל או המחדש את לימודיו, בכל אחד מהתארים, לחתום על טופס הצהרה בדבר חובת הרכבת משקפי מגן ולבישת חלוק במעבדות ההוראה והמחקר לכימיה באוניברסיטת תל-אביב. כמו כן חובה להקפיד ולציית להוראות הבטיחות הייחודיות במעבדות אלו. הצהרה זאת תקפה כל עוד נמשכים לימודי התלמיד.

יופסקו לימודיו של תלמיד בכל אחד מהתארים ובכל התחומים, אשר לא יחתום על הצהרה זו, או של תלמיד שלא ינהג עפ"י כללי הבטיחות המפורטים בהצהרה.

להלן תמצית הוראות הבטיחות של ביה"ס לכימיה.

כמו כן, כל תלמידי התואר השני והשלישי בפקולטה למדעים מדויקים חייבים בקורסי בטיחות.

 

 

עבודת גמר

 1. כל תלמיד בלימודי התואר מוסמך, פרט לתלמידים העוברים למסלול הישיר לתואר דוקטור, חייב להגיש עבודת גמר.

 2. עבודת הגמר מתבצעת במסגרת בית הספר לכימיה. בעיבוד החומר המדעי וסיכומו צריכה לבוא לידי ביטוי יכולתו של התלמיד לחשיבה עצמאית, יכולתו לבצע מחקר בפועל וכושר הניתוח שלו בביצוע עבודת הגמר. ועדת ההוראה רשאית, על פי שיקוליה, להפסיק לימודיו של תלמיד אשר לא עמד בדרישות במסגרת לימודיו.

 

בחינת גמר

בחינת הגמר אמורה להשלים את עבודת הגמר בכך שהיא בודקת את בקיאות התלמיד בנושאים הקשורים בעבודת הגמר שלו. הבחינה נערכת על ידי ועדת בוחנים המתמנים על ידי ועדת ההוראה.

 

הציון הסופי

הציון הסופי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בנוי מהמרכיבים הבאים:

ממוצע ציוני הקורסים - 40%

ציון עבודת הגמר - 40%

ציון בחינת הגמר - 20%

עיין גם בפרק על סדרי הלימודים והתקנות, ובתקנון הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה", המתפרסמים בפתחו של ידיעון זה.

 

מלגות קיום ושכר הוראה

מלגת קיום, במידה ותאושר, תוענק למשך 2 שנות לימוד לכל היותר. המלגה תינתן מדי חודש.

התשלומים צמודים למדד יוקר המחיה.

סכומי המלגות (נכון לחודש מאי 2019):

רמה א' (בשנת הלימודים הראשונה) - 2,348 ש"ח לחודש

רמה ב' (בשנת הלימודים השנייה) - 3,390 ש"ח לחודש

בנוסף למלגות קיום, תוענקנה מילגות על פי קריטריונים של מצב כלכלי, הצטיינות בלימודים  וכדומה.

שכר תמורת הדרכה ותרגול, על פי צרכי בית הספר, ישולם מדי חודש.

 

 

חובת קורסי בטיחות >

 

 

 

תוכנית לימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה

 

בלחיצה על מספר ו/או שם הקורס בטבלאות למטה, ניתן לראות את שיבוץ וסילבוס הקורס במערכת השעות. קורסים מתואר מוסמך (0351.4XXX) ייתכן ויילמדו באנגלית.

 

סמסטר א' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת

מש'

דרישות קדם

0351.2512

שיטות מתמטיות בכימיה [1]

3

2

4

קורס מתואר בוגר

0351.3001

יישומי מחשב למדעים

4

 

4

קורס מתואר בוגר

0351.3108

סימטריה

3

 

3

קורס מתואר בוגר

0351.3111

עקרונות סינתזה אורגנית

3

 

3

קורס מתואר בוגר

0351.3113

מבוא לתופעות אקראיות [2]

3

 

3

קורס מתואר בוגר

0351.3207

יסודות התהודה המגנטית

3

1

4

קורס מתואר בוגר

0351.3209

תרמודינמיקה סטטיסטית

3

 

3

קורס מתואר בוגר

0351.3212

כימיה קוונטית

4

 

4

קורס מתואר בוגר

0351.3311

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית

2

 

2

קורס מתואר בוגר

0351.4039

נוגדנים קטליטיים: שימושים סינתטיים ומדיצינליים [3]

2

 

2

כימיה אורגנית 2

0351.4105

שיטות ניסיוניות מתקדמות בכימיה פיזיקלית   

2

 

2

 

0351.4157

טכניקות חדישות בספקטרוסקופיה [3]

2

 

2

 

0351.4203

כימיה הטרוציקלית

2

 

2

 

0351.4228

כימיה קוונטית מתקדמת

3

 

3

 

0351.4235

דינמיקה קוונטית [4]

4

 

4

 

0351.4310

כימיה אורגנו מתכתית

2

 

2

 

0351.4501

סמינר בכימיה אורגנית

1

 

1

 

0351.4601

 סמינר בכימיה פיזיקלית

1

 

1

 

0351.4409

ראגנטים נבחרים בכימיה אורגנית [4]

2

 

2

 

0351.4812

מכניקה סטטיסטית: שווי משקל ודינמיקה [4]

4

 

4

 

0351.4054

תכונות פיזיקליות של ננו-מבנים [4]

2

 

2

פתוח לתלמידי תואר ראשון

 

 

סמסטר ב' - קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת/מ

מש'

דרישות קדם

0351.4126

בקרת תהליכים בעזרת מחשב אישי [5]

1

4

5

יישומי מחשב למדעים  או קורס מקביל. השתתפות ללא דרישת קדם באישור המרצה בלבד

0351.3114

נושאים בכימיה סביבתית

2

 

2

קורס מתואר בוגר

0351.3203

כימיה אורגנית פיזיקלית [6] [7]

2

 

2

קורס מתואר בוגר

0351.3302

כימיה אורגנית מתקדמת [6]

3

 

3

קורס מתואר בוגר

0351.3217

מבוא לתורת המצב המוצק

3

 

3

קורס מתואר בוגר

0351.3408

כימיה אי-אורגנית מתקדמת

2

 

2

קורס מתואר בוגר

0351.4101

מבוא לדינמיקה כימית [8]

3

 

3

פתוח לתלמידי תואר ראשון

0351.3819

כימיה של סוכרים [9]

2

 

2

קורס מתואר בוגר

0351.3820

אורביטלים מולקולריים בתגובות אורגניות [6][7]

2

 

2

קורס מתואר בוגר

0351.4038

חומרי טבע [4]

3

 

3

 

0351.4043

תאי דלק[4] 

2

 

2

 

0351.4051

אופטיקה ושימושיה במקורות אור ומערכות הדמיה [4]

3

 

3

 

0351.4052

נושאים נבחרים בכימיה סינתטית אורגנית וביואורגנית

2

 

2

 

0351.4125

שיטות וכלים מחשבתיים בכימיה ביולוגית [4]

2

 

2

 

0351.4127

שיטות ויישומים במס ספקטרומטריה  

2

 

2

 

0351.4140

כימיה סופראמולקולרית: ממולקולה בתמיסה למערכות ננו מטריות

2

 

2

פתוח לתלמידי תואר ראשון

0351.4200

כימיה של יסודות קבוצה ראשית

2

 

2

 

0351.4201

כימיה פיזיקלית של פולימרים  [10]

2

 

2

 

0351.4502

סמינר בכימיה אורגנית

1

 

1

 

0351.4312

פרקים נבחרים בכימיה אורגנו מתכתית

2

 

2

 

0351.4602

סמינר בכימיה פיזיקלית

1

 

1

 

0351.4430

תיכנון, סינטזה ושימושים של פולימרים חכמים

2

 

2

 

0351.4510

תכנון מכשור למחקר [4]  

2

 

2

 

0351.4611

שיטות מתקדמות במיקרוסקופיה אופטית [4]

2

 

2

 

0351.4810

מעבדה בכימיה חישובית

 

5

5

פתוח לתלמידי תואר ראשון

0351.4813

כימיה תרופתית [4]

2

 

2

 

0351.4822

תהליכי מעבר אלקטרון בכימיה וביוכימיה [4]

3

 

3

פתוח לתלמידי תואר ראשון

0351.4820

תהודה מגנטית גרעינית (תמ"ג) בכימיה ובביו-רפואה [4]

3

 

3

יישום שיטות פיזיקליות בכימיה אורגנית או יסודות התהודה המגנטית או מבוא לדימות ע"י תהודה מגנטית מהפקולטה להנדסה. פתוח לתלמידי תואר ראשון

0351.4821

ספקטרוסקופיה מתקדמת [11]

3

 

3

קוונטים וקשר כימי. פתוח לתלמידי תואר ראשון

0351.4056

תרמודינמיקה סטוכסטית במצב עמיד [11]

2

 

2

פתוח לתלמידי תואר ראשון

0351.4055

דינמיקה של נוזלים מורכבים [11]

3

 

3

פתוח לתלמידי תואר ראשון

 

 

 


 

[1]    חובה לתלמידי כימיה פיזיקלית אשר לא למדו קורס זה במסגרת תואר בוגר.

[2]     הקורס יילמד באנגלית.

[3]    לא יילמד בתש"ף.

[4]    לא יילמד בתש"ף.

[5]   2 שעות שיעור במחצית הראשונה של הסמסטר ו-8 שעות מעבדה במחצית השניה של הסמסטר.

[6]    קורס זה הינו קורס חובה ללימודי כימיה אורגנית במסגרת תואר "מוסמך אוניברסיטה".

[7]    תלמידים שלמדו את הקורס "כימיה אורגנית פיזיקלית" בהיקף 4 ש"ס לא יכולים ללמוד קורס זה.

[8]    לא יילמד בתש"ף.

[9]    הקורס יילמד באנגלית.

[10]  לא יילמד בתש"ף.

[11]  לא יילמד בתש"ף.

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>