מהלך הלימודים לתואר "בוגר אוניברסיטה"

עודכן: 18.08.2020

ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה מציע את תוכניות הלימודים הבאות:

 1. תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה

 2. תוכנית לימודים בפיזיקה ובהנדסת חשמל ואלקטרוניקה

 3. תוכנית לימודים משולבת במתמטיקה-פיזיקה

 4. תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי המחשב

 5. תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי כדור הארץ

 6. תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובכימיה

 7. תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי המוח

 8. תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה  במדעי החיים

 9. תוכנית לימודים חד-חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי הרוח

 10. תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובחוג נוסף מפקולטה אחרת

 

 

דר' ישי פומרנץ - יו"ר ועדת קבלה

פרופ' שמשון ברעד - יו"ר ועדת ההוראה לתואר בוגר

דר' יואב לחיני - מרכז תוכנית המצטיינים שנים א' ו-ב'

פרופ' רון ליפשיץ - מרכז תוכנית המצטיינים שנה ג'

פרופ' אודי נקר - יועץ לתלמידי השנה הראשונה

פרופ' ניסן יצחקי - יועץ לתלמידי השנה השנייה

ד"ר חיים סוכובסקי - יועץ לתלמידי השנה השלישית

 

 

מידע כללי לכל תלמידי ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה (בכל המסלולים)

התלמידים נדרשים להגיש לפחות 70% מן התרגילים בכל קורס, אלא אם הודיע המורה אחרת. המורה רשאי לדרוש הגשת אחוז גבוה יותר של תרגילים ובתנאי שהודיע על כך בתחילת הסמסטר. כמו כן רשאי המורה לא לאשר לתלמיד, אשר לא ימלא דרישה זאת, להשתתף בבחינת המעבר בקורס. השתתפות חוזרת בקורס מחייבת הגשת תרגילים בשנית.

 

פגישות "צהרי יום"

מזה שנים מתקיימות בימי ראשון בסמסטר ב', פגישות בין תלמידים לבין מורי החוג. בפגישות אלה ניתנות הרצאות בתחומי המחקר העדכניים ביותר של מדעני ביה"ס לפיזיקה ולאסטרונומיה. הודעה על מועדי המפגשים ועל נושא המפגש תפורסם מראש.

 

תנאי המעבר

 1. תלמיד אשר נכשל בקורס אחד יוכל להמשיך בלימודיו, אך יהיה חייב לעמוד בבחינה בקורס בו נכשל עד תום שנת הלימודים הבאה. כישלון חוזר גורר הפסקת לימודים. תלמיד שנכשל בקורס המהווה דרישת קדם לקורס מתקדם, לא יוכל להירשם לקורס המתקדם אלא באישור מיוחד ומראש של ועדת הוראה. לדוגמה, מי שלא עבר את הקורס 'קוונטים 1', לא יוכל להירשם לקורס 'קוונטים 2', ללא אישור, ויהיה עליו לחזור תחילה (לימוד ובחינה) על הקורס 'קוונטים 1' בסמסטר העוקב.

 2. תלמיד אשר נכשל בשני קורסים יהיה חייב לפצל את לימודיו, זאת כיון שהקורסים בהם נכשל לא יחשבו לצורך מילוי דרישת הקדם בקורסים אחרים. תלמיד כזה יהיה חייב לחזור על הקורסים בהם נכשל (לימוד ובחינה) עד תום שנת הלימודים העוקבת. כישלון חוזר באחד משני הקורסים גורר הפסקת לימודים.

 3. תלמיד אשר נכשל בשלשה קורסים לא יוכל להמשיך בלימודיו. בשנת הלימודים העוקבת יוכל התלמיד רק לחזור (לימוד ובחינה) על הקורסים בהם נכשל ("הקפאת לימודים"). כישלון חוזר באחד משלשת הקורסים גורר הפסקת לימודים.

 4. תלמיד אשר נכשל בארבעה קורסים או יותר, יופסקו לימודיו.

 5. לעניין הסעיפים הקודמים ייחשב כנכשל כל תלמיד הרשום לקורס ולא סיים אותו בציון עובר, בין אם נבחן בקורס ובין אם לאו.

 6. התקנה בדבר ערעור על ציונים מובאת ב"מידע הכללי" תחת הכותרת: "ערעור על ציונים".

 7. תלמיד שציונו הסופי בקורס בחירה הוא "נכשל" יוכל לבחור, באישור היועץ, בקורס בחירה אחר במקום הקורס בו נכשל, או לחזור פעם נוספת על קורס זה, בתנאים המופיעים בסעיפים 4-1 לעיל. אם המיר התלמיד קורס בחירה בו נכשל בקורס בחירה אחר, יופיעו הכישלונות בבחינות של הקורס המומר ברשומת הלימודים, ויימנו במניין הכישלונות.

 8. תלמיד אשר סיים את לימודי שנה ג' ולא עמד בכל הבחינות בציון 60 לפחות, חייב לפנות בכתב לוועדת ההוראה, תוך שנה אחת, בקשר לסיום לימודיו.

 9. קורסים ובחינות של שנים קודמות, קודמים לקורסים ובחינות של השנים הבאות.

 10. תלמיד שלא הגיע לרמת "פטור" באנגלית בפרק הזמן הנדרש לא יהיה זכאי להמשיך בלימודיו.

 11. כל תלמיד רשאי להירשם פעם אחת בלבד במהלך התואר, לקורס אותו השלים בציון עובר, לשם שיפור הציון. הרישום כפוף לאישור ועדת הוראה יחידתית. הבקשה תישקל בתנאי עמידה בכל התנאים האלה:

  1. התלמיד טרם ניצל את זכאותו להירשם לקורס לצורך שיפור ציון.

  2. הקורס יהיה קורס משנה ראשונה או משנה שנייה בלבד. לא יאושר שיפור ציון של קורס משנה שלישית (לפיזיקה-חשמל, שנה רביעית).

  3. הרישום הנוסף הוא בסמסטר העוקב לזה שבו למד התלמיד את הקורס לראשונה, או לכל המאוחר בסמסטר שאחריו, אם הקורס אינו מוצע בסמסטר העוקב. (כלומר ניתן לשפר קורס משנה ראשונה במהלך שנה שנייה או קורס משנה שנייה במהלך שנה שלישית).

  4. התלמיד לא היה רשום לקורס זה יותר מפעם אחת.

  5. לתלמיד אין ציון נכשל (בשני המועדים) בקורס כל שהוא, אותו עליו לתקן.
   תלמיד העומד בתנאים אלו יוכל להגיש לועדת ההוראה (דרך מזכירות התלמידים) בקשה לשיפור ציון.
   ​תלמיד שהחליט לשפר ציון של קורס, הציון האחרון יהיה הציון הקובע (ציונו הקודם יימחק ולא ניתן יהיה להשיבו).

 12. על אף דרישות הקדם להרשמה לכל קורס, תלמידים מצטיינים רשאים להגיש בקשה לוועדת ההוראה להירשם לקורסים בהם אין הם עומדים בדרישות הקדם, כל בקשה תישקל לגופה.

 

קורס אנגלית

יש לסיים בהצלחה במהלך הלימודים לתואר לפחות קורס אחד בשפה האנגלית. ניתן ללמוד קורס בחירה או חובה מתוך היצע הקורסים באנגלית של בית הספר.

 

הערכת ההישגים עם תום שנת הלימודים

 1. עם תום הלימודים נקבע ציון ממוצע סופי לתואר.

 2. לכל קורס מייחסים משקל בהתאם למספר שעות הלימוד, למעט 'מעבדה בפיזיקה א'' ו'מעבדה בפיזיקה ג'', שבה, לדוגמה, שעת לימוד מזכה ב- 0.75 נקודה. כמו כן קורס מהפקולטות: מדעי הרוח, מדעי החברה, ניהול, משפטים, אומנויות ומבית הספר לחינוך, משוקלל כ-0.5 נקודה לשעת לימוד.

 3. בחישוב הציון המשוקלל לא יובאו בחשבון הציונים בשפה זרה ובעברית.

 4. בחישוב הציון המשוקלל יובא בחשבון גם הציון "נכשל".

 5. בכל הקורסים לתואר בוגר הנלמדים לקרדיט חייבת להיות בחינת מעבר ולא עבודה.

 6. המתכונת בקורסים הניתנים בבית הספר למדעי המתמטיקה או בבית הספר למדעי המחשב לתלמידי התוכניות המשולבות מתמטיקה-פיזיקה ופיזיקה ומדעי המחשב, תהיה על פי המקובל בבתי ספר האלה.

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>