תוכנית לימודים דו-חוגית בפיזיקה ובמדעי כדור הארץ

עודכן: 18.08.2020

 

 (שעות לימוד: 161-157 ש"ס, מתוכן בפיזיקה 101-96 ש"ס) 

(שעות לשקלול: 155-152 ש"ס, מתוכן 96-91 ש"ס בפיזיקה, 63-59 ש"ס במדעי כדור הארץ) *

 

מטרת הלימודים ומבנה הלימודים

התוכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים בלימודי פיזיקה ויישומם בחקר כדור הארץ, האטמוספירה והחלל. התוכנית מכילה את הדרישות העיקריות של שני החוגים, ועל כן היא דורשת מהתלמיד מאמץ ניכר. ציוני הקורסים ישוקללו בכל חוג בנפרד, ויינתנו שני ציוני גמר.  תואר ראשון במסלול זה עם ממוצע ציונים מתאים מקנה לתלמיד זכות להמשיך לתואר שני בכל אחד משני החוגים ללא צורך בהשלמות.

 

 

* על שעות אלה יש להוסיף 6 ש"ס במסגרת "כלים שלובים".

 

 

 

תוכנית לימודים דו-חוגית במדעי כדור הארץ ובפיזיקה

 

שנה א'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1111

מעבדה בפיזיקה א'1

4

 

3

פיזיקה קלאסית 1 במקביל

0321.1118

פיזיקה קלאסית 1

4

2

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1  במקביל

0321.1121

מחשבים לפיזיקאים [1]

1

2

3

 

0321.1838

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 [2]

4

2

6

 

0341.1201

מבוא למדעי כדור הארץ

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 23

סה"כ שעות משוקללות: 22

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.1104

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

פיזיקה קלאסית 1

0321.1112

מעבדה בפיזיקה א'2

4

 

3

מעבדה בפיזיקה א'1

0321.1119

פיזיקה קלאסית 2

4

2

6

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 במקביל

0321.1201

יחסות פרטית

2

 

2

פיזיקה קלאסית 1

0321.1836

הסתברות וסטטיסטיקה

3

1

4

 

0321.1839

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 [3]

4

2

6

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1

0341.1206

מבוא לגאופיזיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ

0341.1200

מבוא למדעי האטמוספירה

4

 

4

 

 

סה"כ שעות לימוד: 33

סה"כ שעות משוקללות: 32

 

 

שנה ב'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2102

גלים, אור ואופטיקה

3

1

4

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2105

מכניקה אנליטית

3

1

4

פיזיקה קלאסית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

 פיזיקה קלאסית 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

0321.2121

מעבדה בפיזיקה ב1

4

 

4

מעבדה בפיזיקה א'1, 

מעבדה בפיזיקה א'2

0321.2130

שיטות בפיזיקה עיונית 1

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0341.2000

מעבדת שדה בגאולוגיה (הקורס יתקיים במרוכז בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים)

4

 

4

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה

0341.2009

מכניקת רצף גאופיזית - זורמים

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1 במקביל

 

סה"כ שעות לימוד: 23

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.2103

קוונטים 1

3

2

5

מכניקה אנליטית,

גלים,אור ואופטיקה,

הסתברות וסטטיסטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 2 במקביל

0321.2111

פיזיקה תרמית

3

2

5

מבוא לתרמודינמיקה ומצבי צבירה,

הסתברות וסטטיסטיקה,

קוונטים 1 במקביל

0321.2122

מעבדה בפיזיקה ב'2

4

 

4

מעבדה בפיזיקה א'1,

מעבדה בפיזיקה א'2,

מעבדה בפיזיקה ב'1

0321.2131

שיטות בפיזיקה עיונית 2

3

1

4

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2

0341.2008

מבוא לאנליזה נומרית

3

1

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

מחשבים לפיזיקאים

0341.3105

מכניקת רצף גאופיזית - מוצקים

3

 

3

גלים אור ואופטיקה,

אלגברה  לינארית 1ג,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

 

0341.2301

מבוא למערכת השמש [4]

4

 

4

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

 

סה"כ שעות לימוד: 29

סה"כ שעות משוקללות: 29

 

 

שנה ג'

 

סמסטר א' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3101

קוונטים 2

4

2

6

קוונטים 1

0321.3103

מבוא למצב מוצק

3

1

4

פיזיקה תרמית,

קוונטים 1,

קוונטים 2  במקביל

0321.3109

אלקטרומגנטיות אנליטית

3

1

4

פיזיקה קלאסית 2,

יחסות פרטית,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שיטות בפיזיקה עיונית 2

0341.3014

מבוא לדינמיקה לא לינארית וכאוס [5]

3

 

3

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מכניקת רצף גאופיזית – זורמים,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0341.3207

גאודינמיקה

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה, 

גאולוגיה סטרוקטוראלית,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2

0341.3214

עיבוד אותות גאופיזיים

3

 

3

מבוא לגאופיזיקה,

מחשבים לפיזיקאים,

מבוא לאנליזה נומרית

 

סה"כ שעות לימוד: 23

סה"כ שעות משוקללות: 23

 

 

סמסטר ב' - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0321.3809

מעבדה בפיזיקה ג[6]

12

 

9

מעבדה בפיזיקה ב'1,

מעבדה בפיזיקה ב'2

0341.3205

שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז

3

 

3

מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא לגאופיזיקה,

מבוא לעיבוד אותות סיסמיים

0341.3229

מבוא למטאורולוגיה דינמית

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה,

מכניקת הרצף - זורמים,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה ,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0341.3258

סייסמולוגיה של רעידות אדמה

3

 

3

גאודינמיקה,

מבוא לגאופיזיקה,

מכניקת הרצף - מוצקים

 

סה"כ שעות לימוד: 21

סה"כ שעות משוקללות: 18

 

קורסי בחירה

 

חובה - שני קורסי בחירה בהיקף של 8-5 ש"ס.

לפחות אחד מקורסי הבחירה יהיה בפיזיקה, אותו ניתן לבחור מתוך רשימת קורסי הבחירה שמתפרסמת במסגרת התוכנית החד חוגית בפיזיקה. הקורס השני, יהיה בפיזיקה או במדעי כדור הארץ.

תלמידי שנה ג' המעוניינים בלימודים לתואר מוסמך בפיזיקה יתייעצו לגבי הקורסים הנדרשים לקראת לימודי המוסמך.

 

 

רשימת קורסי בחירה במדעי כדור הארץ שנים ב' / ג'

 

סמסטר א' – קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2005

פיזיקה של האטמוספירה [7]

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה

0341.3211

דינאמיקה של מערכות סינופטיות

3

 

3

מבוא למדעי האטמוספירה,

מבוא למטאורולוגיה דינמית

0341.3019

פלנטות מחוץ למערכת השמש [8]

3

 

3

מבוא לאסטרופיזיקה

0341.3245

פיזיקה של כוכבים [8]

3

 

3

חדו"א 1א,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

 

0341.3106

מבוא ללוויינות [8]

2

 

2

מבוא למערכת השמש

 
 

סמסטר ב' – קורסי בחירה

מס' הקורס

שם הקורס

ש'

ת'

מש'

דרישות קדם

0341.2007

מעבדה במדעי כדור הארץ

4

 

4

שניים מתוך המבואות: מבוא לגאופיזיקה,

מבוא למדעי האטמוספירה,

פיזיקה קלאסית 1,

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1,

שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

0341.3013

תורת האקלים

3

 

3

מבוא למטאורולוגיה דינמית,

מבוא למדעי האטמוספירה,

 פיזיקה של האטמוספירה,

שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ

0341.2206

טקטוניקה ואנליזה גאודטית [9]

2

 

2

מבוא למדעי כדור הארץ ומבוא לגאופיזיקה

0341.3236

מעבדה בסייסמיקה רדודה

3

 

3

מבוא לגאופיזיקה,

שיטות סייסמיות בחיפושי נפט וגז  במקביל

0341.3018

סכנות טבע [10]

3

 

3

שניים מתוך: מבוא למדעי כדור הארץ,

מבוא למדעי האטמוספירה

0341.4009

פיזיקה של שביטים

3

 

3

מבוא למערכת השמש,

פיזיקה קלאסית 1,  

פיזיקה קלאסית 2,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 1,

מבוא מתמטי לפיזיקאים 2,

מחשבים לפיזיקאים,

גלים, אור ואופטיקה,

שיטות בפיזיקה עיונית 1

0321.3108

מבוא לאסטרופיזיקה [11]

3

1

4

מכניקה אנליטית,

יחסות פרטית,

קוונטים 1

0341.2221

מבוא לכימיה

4

 

4

 

 

 

 


 

[1]   תלמידים בעלי ידע קודם בתכנות אשר יעברו בהצלחה את הבחינה שתתקיים בתחילת הסמסטר, יקבלו פטור מקורס זה. הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[2]   הקורס ייחשב במסגרת השעות של ביה"ס למדעי כדור הארץ.

[3]   הקורס ייחשב במסגרת השעות של ביה"ס למדעי כדור הארץ.

[4]   השם הקודם במערכת - "מכניקה מסלולית בסיסית" ונוספה שעה כי נוסף פרק מקורס שירד – "כדור הארץ כפלנטה".

[5]   השם הקודם במערכת: "מבוא לתורת הכאוס".

[6]   המעבדה תילמד בשפה האנגלית בהיקף של 3 ש"ס מתוך סה"כ שעות המעבדה.

[7]   הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[8]   הקורס לא יילמד בתש"ף.

[9]   השם הקודם - "גאולוגיה סטרקטורלית"

[10]  הקורס יילמד בשפה האנגלית.

[11]  הקורס ישוקלל במסגרת השעות של ביה"ס למדעי כדור הארץ.

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>